دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل  و نقل

عنوان :

مطالعه تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان

 

 

چکیده

سیستم های ایمنی ترافیک جاده ای در اصل جهت جلوگیری از تصادفات شدید

زنجیره ای ، جلوگیری از عبور وسایل نقلیه از حفاظت های میانی و سرعت گیری

از وسایل نقلیه منحرف شده و جهت دهی دوباره به آنها طراحی شده اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از میان این سیستم ها می توان از حفاظت های کناری و میانی ، ضربه گیر ها

نام برد . حفاظت ها جهت کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه منحرف شده از

مسیر اصلی به کار گرفته می شوند ، به این شکل که وسیله نقلیه انحرافی را از

شیبهای تند خاکریز کنار جاده یا موانع ثابت دور کرده و انرژی جنبشی آنها را زایل

می کنند .

ضربه  گیر ها یا زایل کننده انرژی تصادم ، وسیله محافظی می باشد که مانع از برخورد

مستقیم  وسیله نقلیه منحرف شده با احسام سخت و موانع جاده ای می گردد .

ایمن سازی بایستی با در نظر گرفتن معیارهای فنی و استاندارد های لازم ایمن سازی

و تجهیزات ایمنی صورت پذیرد .اگر این طور نباشد نه تنها منتهی به ایمن سازی آن

منطقه نمی گردد که چه بسا باعث موانعی به مراتب خطرناک تر از موانع طبیعی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موجود در اطراف  راه خواهد گردید .

با این تفاصیل علی رغم آنکه بهره گیری از این تجهیزات امروزه امری کاملا شناخته

شده و بدیهی می باشد و نیز تعداد تصادفات روز افزون بیانگر نیاز کشور به بهره گیری

دیدگاهتان را بنویسید