دانشکده تحصیلات تکمیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- راه و ترابری

عنوان:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه خرابی های روسازهای بتنی

 

چکیده:

با در نظر داشتن نیاز و مطالعه و تحقیقات بیشتر نسبت به روسازی های صلب در کشور می طلبد که مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط و همچنین دانشگاهها توجه بیشتری به این امر داشته باشند. پس بایستی تحقیقات و مطالعات علاوه بر روشهای طراحی و اجرای روسازی های بتنی روش های ترمیم و نگهداری را نیز شامل می گردد. روشهای ترمیم و نگهداری شامل چگونگی نگهداری و همچنین شناخت انواع خرابیها و راههای مقابله و اصلاح آنها می باشد. در این پژوهش خرابیهای روسازیهای صلب مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. و کلیه خرابیها در دو قسمت خرابیهای روسازیهای بتن سیمانی و خرابیهای فرودگاههای بتن سیمانی از منابع مختلف جمع آوری و آورده شده می باشد. خرابیهای مربوط به Tie بارها و Dowel بارها بطور مفصل مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. به این شکل که یک مدل شامل چهار دال ساخته شده و Tie بارها و Dower بارها نیز با مشخصات مورد نظر مدل شده اند. مدل مورد نظر شامل چهار دال Tie بارها و Dower بارها و بستر می باشد. که مشخصات مورد نظر هر کدام به مدل معرفی شده می باشد. مدل مورد نظر پس از بارگذاری توسط نرم افزار SAFE تجزیه و تحلیل شده می باشد. و نتایج خروجی به صورت شکل و نمودار و فایل های متنی آورده شده می باشد. در مدل تشکیل شده می توان بار مورد نظر را به هر شکل دلخواه و در هر نقطه ای که مد نظر باشد اعمال نمود. و پس از بارگذاری و تجزیه و تحلیل مدل آن را نیز طراحی نمود و نتایج حاصله را به صورت اشکال مختلف اعم از طرز قرار گیری Tie بارها و Dower بارها و تغییر شکلهای مختلف و عکس العمل بستر و نمودارهای مربوط به تنش و برش و … را نظاره نمود. به علاوه می توان نتایج حاصله را بصورت جداول و فایلهای متنی نیز ارائه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید