دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های  هیدرولیکی

عنوان :

مطالعه دینامیکی اندرکنش سدو مخزن

 

 

چکیده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در آغاز به اظهار تاریخچه ای از مطالعات انجام شده از سال 1933میلادی تا به امروز

پرداخته شده می باشد روش های مختلف مطالعه دینامیکی اندرکنش سد و مخزن ،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شامل روش های عددی ، تحلیلی و نیمه تحلیلی تشریح شده و نتایج مقایسه این

روش ها اظهار شده می باشد . می توان از روش های عددی به عنوان یک انتخاب مناسب

جهت مطالعه دینامیکی اندر کنش سد و مخزن نام برد در ادامه به مطالعه روش های

مختلف مدلسازی تاثیر فشار هیدرودینامیک بر پاسخ سد به زلزله مانند روش زنگار ،

وستر گارد ،جرم افزوده وسترگارد و چوپرا پرداخته شده می باشد .

در فصل  دوم هر یک از روش ها به گونه کامل تشریح شده و از نظر فرمالاسیون نیز مقایسه

ای با هم صورت گرفته می باشد با مطالعه مزایا و معایب  هر روش به نظر می رشد که روش

چوپرا نسبت به سایر روش ها از محدودیت  کمتری برخوردار می باشد .

در فصل سوم ، اندرکنش دینامکی سد و مخزن اظهار شده می باشد . آغاز به تشریح رفتار دینامیکی

سد و مخزن پرداخته  آنگاه به اظهار و تشریح کامل پارامتر قابلیت تراکم پرداخته شده می باشد .فرضیات

اساسی و نحوه به وجو آمدن فشار هیدرو دینامیک در اندرکنش دینامیکی  سد و مخزن تشریح شده

می باشد . معادله دیفرانسل حاکم بر رفتار دریاچه و ارتباط دریاچه و ارتباط هلمهولتز اثبات شده می باشد . با

بهره گیری از روش انتگرال گیری ضمنی نیومارک و با تکنیک استجرد معادلات کوپله سد و مخزن حل

شده می باشد . با بهره گیری از معیار خطای  تعادل انرژی نتایج واکاوی غیر خطی را مورد مطالعه قرار می

دهیم .

دیدگاهتان را بنویسید