شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمرانسازه

عنوان :

مطالعه رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

چکیده

به دلیل عدم وجود نیم رخ های قوی مناسب در ایران بهره گیری از ستون های مشبک

کاربرد زیادی دارد . ستونهای مشبک با بست افقی و مورب که در ساختمان ها به کار

می طریقه در ایران به گونه متداول ستون با بست افقی اجرا می وشد که اثر جانبی در

این مقاطع موضوع حساس و مهمی می باشد .

در این  ستون ها نظاره می گردد که تاثیر لاغری فاصله بست ها  فاصله دو تک

نیمرخ تاثیر بسزایی در ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون دارد . مباحث ارایه شده

از کار های انجام یافته قبلی و مطالعه های صورت گرفته روی این ستونها در زلزله بم

و همچنین اجرای نامناسب گواه این مطلب می باشد . نبودن اطلاعات کافی در مورد طراحی

لرزه ای این نوع ستون ها در آیین نامه و عدم وجود نتایج آزمایشگاهی ما را وادار نمود

که  در حالت نظری با تشریح رفتار های استاتیکی  و غیر خطی و آشنایی با بارگذاری

رفت و بر گشتی و منحنی های هیسترزیس و بهره گیری از نرم افزار ANSYS که دارای

توانایی تحلیل مسایل به روش اجزا محدود می باشد کمک گرفته و رفتار کمانشی و رفتار

الاستوپلاستیک  مقاطع را با اعمال بارگذاری رفت و برگشتی و بدست آوردن منحنی ها

دیدگاهتان را بنویسید