دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان :

مطالعه عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک جاده ها و بزرگراه ها

 

 

 

چکیده :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کشورمان ایران دارای بالاترین تعداد تصادفات خودروی جهان ، با در نظر داشتن میزان ضریب نفوذ

خودرو می باشد. همه ساله تعداد زیادی از هم وطنانمان جان خودرا در حوادث رانندگی از

دست می دهند . از این رو بایستی با انجام مطالعات علمی علت های اصلی وقوع و چگونگی پیشگیری

از وقوع تصادفات در کشورمان مورد مطالعه قرار گیردعوامل و فاکتور های انسانی محیطی ،

خودوریی مورد مطالعه قرار می گیرند و در شاخه عوامل و فاکتور های انسانی از زمان جمع

آوری اطلاعات مرتبط با حوادث رانندگی همواره عدم وجود تمرکز دیداری و موراد مشابه  آن

به عنوان مهمترین موارد مطرح  در بحث ایمنی رانندگی مطرح بوده و هستند . به دلیل ماهیت

دیداری اقدام رانندگی و تاثیر پذیری زیاد دید از عوامل خارجی ، هدف اصلی انجام این پروژه

مطالعه پیش نیاز ها و عوامل موثر بر توجه و ادراک دیداری  تاثیر این عوامل بر  نحوه اجرای

اقدام رانندگی می باشد . با در نظر داشتن  نیاز کشورمان  در بحث های مرتبط با تدوین آیین نامه

های رانندگی کوشش شده تا این پژوهش در سطح یک پژوهش مرجع برای تعیین عوامل فوق

انجام گردد .

در این پژوهش رفتار های دیداری و عملکردی رانندگان با بهره گیری از روش ردیابی حرکت چشم

در سطوح مختلف تجربه رانندگی مورد مطالعه قرار می گیرند . برای مطالعه بهتر موضوع از

متغیر های مانند ، سطوح مختلف پیچیدگی اقدام رانندگی و شناسایی محرک ، بهره گیری و

کوشش شده تا تاثیر بهره گیری از تلفن همراه  در هنگام رانندگی ، در ایمنی رانندگان مورد مطالعه

قرار گیرد .

با در نظر داشتن فقدان تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز برای انجام آزمایشات مورد نیاز در داخل کشور

، برای مطالعه و نتیجه گیری از داده های بدست آمده  از  ازمایش های دانشگاه ایالتی امریکا

بهره گیری شده می باشد . در آزمایشهای این دانشگاه از روش ردیابی حرکت چشم برای جمع آوری

داده ها  بهره گیری می گردد . نتایج آزمایشات نشان می دهد که رانندگان کم تجربه بیشتر به

سطح داشبورد خودرو توجه و تمرکز می نماید اما رانندگان با تجربه بیشتر به سمت جلو و

مرکز توجه می نمایند . بهره گیری از تلفن همراه در هنگام رانندگی باعث افزایش پنجاه و پنج

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

درصدی انجام خطاهای هنگام رانندگی نسبت به رانندگی در شرایط  عادی می گردد . شرکت

دیدگاهتان را بنویسید