دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- سازه هیدرولیکی

عنوان:

مطالعه پدیده آب شستگی در پایه پل ها

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه پدیده آب شستگی به عنوان یکی از مسائل مهم در طراحی پل ها و سازه های ساحلی مطرح می باشد. محققان به دنبال روش ها و مدل های مناسبی جهت تخمین عمق آب شستگی در اطراف این گونه سازه ها و نیز روش هایی جهت کاهش تبعات منفی این پدیده می باشند. این پدیده از آن جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که اگر عمق آب شستگی در آنها با دقت تعیین نشده و تمهیدات لازم جهت مقابله با آنها اندیشیده نشود مستقیما سازه را مورد تهدید قرار می دهد. از آنجا که پل ها به عنوان یک عامل کلیدی در سیستم حمل و نقلی و ارتباطی یک کشور به شمار می طریقه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو حفاظت از آنها نه تنها حمل و نقل ایمن را به دنبال دارد بلکه از هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب آنها جلوگیری می کند. اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از نتایج تجربی و آزمایشگاهی حاصل شده اند که نه تنها نمی توان یک مدل واقعی از محیط ایجاد نمود بلکه خود داری معضلات فراوانی هستند. بدین جهت صحت روابط بدست آمده از مدل های آزمایشگاهی بایستی با مطالعات صحرایی پژوهش گردند. بایستی توجه داشت که آب شستگی مستقیما پی پایه های پل را تهدید می کند و از این رو تعیین دقیق عمق آب شستگی مسئله ای فوق العاده حیاتی می باشد. به رغممطالعات زیادی که امروزه راجع به این پدیده انجام شده می باشد به دلیل پیچیدگی پارامترهای موثر برآن به ویژه در سازه های دریای که در معرض امواج قرار دارند، هنوز مسائل مهمی در ارتباط با این پدیده وجود دارند که مطالعات وسیع تری را طلب می کنند. در این سمینار پس از یک معرفی کلی در مورد این پدیده، به مطالعه چند روش جعن تعیین عمق آب شستگی که صحت آنها نیز با مطالعات صحرایی تایید شده و مورد بهره گیری وسیع قرار گرفته اند پرداخته شده می باشد. پس از این قسمت راهکارهایی که توسط محققان مختلف جهت کاهش تبعات نامطلوب این پدیده ارائه شده اند مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتا در فصل آخر پیشنهاداتی جهت مقابله با این پدیده مخرب ارائه شده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید