دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکی

عنوان :

مطالعه کاویتاسیون در دریچه ها

 

 

 

چکیده :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کاویتاسیون پدیده ای دینامیکی می باشد که در اثر کاهش فشار سیال به مقادیر پایین

تر از صفر ، در سازه های هیدرولیکی به وقوع پیوسته و ایجاد خسارات فراوان و حتی

تخریب سازه می نماید .

مطالعات بسیاری جهت مطالعه نحوه ایجاد این پدیده و روش های مقابله با آن انجام

شده و افراد بسیاری در این زمینه کوشش نموده اند .

شیار دریچه ها به عنوان یک نامنظمی سطحی بزرگ همواره در معرض خطر آسیب

های ناشی از کاویتاسیون می باشد روش های بسیاری جهت جلوگیری از ایجاد این

خسارت ها پیشنهاد گردیده می باشد که یکی از این روش ها بهینه کردن شکل شیار ها

می باشد .

در این مجموعه با بهره گیری از تحقیقات انجام شده برای بهبود شکل شیار ها جهت

جلوگیری از ایجاد خسارات کاویتاسیون شامل تغییرات نسبت پهنا به عمق شیار ،

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

افست گوشه پایین دست ، گرد کردن گوشه پایین دست و شیب دار کردن جدار

دیدگاهتان را بنویسید