دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

تحلیل غیر خطی سازه ها

 

 

چکیده

هدف از این سمینار طرح نحوه بهره گیری از روش های جدید و مناسب برای کامپیوتر هاست .

در بهره گیری از روش های ماتریسی مسائل غیر خطی به گونه عادی از همان روش های خطی

تبعیت می کنند و برای فهم خیلی ساده تر هستند.

در این نوشتار به هر دو مسئله تحلیل و طراحی پرداخته می گردد . سازه های با رفتار غیر خطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

، چه به صورت ارتجاعی و یا ارتجاعی – خمیری ، اثرات جنبی و اجزا جدیدی دارند که ایجاد روش

جدیدی برای طرحشان را لازم می کند . علم پژوهش در عملیات با خصوصیات بهینه کردن به وسیله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برنامه نویسی خطی و غیر خطی در تمامی رشته ها روزبه روز قابل بهره گیری تر می گردد . در رشته

دیدگاهتان را بنویسید