دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان :

تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی

 

چکیده

در این پژوهش تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای

دینامیکی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . این مطالعه در هفت فصل ارائه

شده می باشد . در فصل اول کلیاتی در ارتباط با تاریخچه و انواع سکوهای دریایی

اظهار شده می باشد . فصل دوم بر مفاهیم مربوط به تحلیل و طراحی سازه های

دریایی من جمله قابلیت اعتماد  معیارهای پذیرش و مطالعه این موضوع از دید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آیین نامه تصریح دارد . در فصل سوم بارهای وارد برسکو های دریایی به گونه

اجمالی اظهار شده که در فصل چهارم به گونه کلی تر و با جزئیات بیشتر بحث

شده می باشد . در فصل پنجم که تحلیل خستگی در سکوها نام دارد مبحث

خستگی در سکو و گره های موجود ارائه شده می باشد . در فصل ششم قابلیت

اعتماد خستگی سازه های دریایی بتنی و فولادی و اتصالا ت موجود به گونه

دیدگاهتان را بنویسید