دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان :

تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی

 

چکیده

بحث انتقال رسوب و محاسبه آن در رودخانه ها ، کانال ها و مخازن سدها از اهمیت

زیادی برخوردار می باشد . مطالعات  متعددی از گذشته تاکنون توسط محقیق مختلف

صورت گرفته می باشد و مدل های متنوع عددی و تحلیل جهت محاسبه بار رسوبی رود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خانه ها و مخازن سدها تهیه شده می باشد . در سالهای اخیر بهره گیری از روش های

عددی مختلف مانند تفاضل محدود ، حجم محدود ، اجزا محدود و روش خطوط مشخصه

روبه گسترش می باشد .

همچنین دانش جدید دینامیک سیالات محاسباتی نیز روز به روز در حال پیشرفت و توسعه

می باشد . هدف از ارائه این سمینار یک ساختار کلی از مدلسازی انتقال رسوب و انباشت

آن در رودخانه ها و مخازن می باشد . در آغاز برای آشنایی با مطالعات صورت گرفته به ذکر

مهمترین روش های تدوین شده در سال های اخیر در حیطه مباحثی همچون مدلسازی دو

بعدی رسوب گذاری مخازن ، انباشت رسوب ، جریان های گل آلود و CFD پرداخته می گردد .

در ادامه روش های محاسبه انتقال رسوب و حل معادلات ناویر استوکس ارائه می گردد و در

ضمن این توضیحات روش های حل عددی حجم محدود و تفاضل محدود و کاربرد آنها در حل

مسائل انتقال رسوب تشریح می گردد. در نهایت مهمترین برنامه های CFD پیشرفته موجود

دیدگاهتان را بنویسید