دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خوردگی بتن

 

 

چکیده

کلیه ساختار ها و اسکله های بنادر جنوب ایران هم اکنون دچار معضلات فراوان

ورم کردگی بستن و ریختن قسمت هایی از آن و همچنین خوردندگی میلگردها

ی داخل شده که نتیجتا منجر به پایان رسیدن زودرس عمر این ساختار ها خواهد

گردید.

دریای جنوب ایران یعنی خلیج فارس و دریای عمان مسلما جزو بدترین آبهای جهان

از لحاظ خورندگی نیستند اما از شرایط مساعدی نیز برخوردار نمی باشند . این آبها

با درجه حرارت زیاد وجود املاح نمکی فراوان و امواج نسبتا شدید به خصوص در دریای

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عمان شرایط مناسبی از لحاظ خورندگی به وجودمی آورند .

به گونه اختصار در این مقاله خورندگی بتن و بتن مسلح و ر وش های حفاظتی در

مقابل عوامل خورنده به صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در انتها آن

کوشش گردیده توصیه های طراحی و اجرایی برای ساخت بتن در مناطق خلیج

فارس که حاصل نتایج مطالعات و مشاهدات عینی و آزمایش های نگارنده گان

دیدگاهتان را بنویسید