دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

دیوار برشی فولادی

 

 

چکیده :

مجموعه ای که پیش روی شماست حاصل مطالعه دقیق بر روی مطالعات و تحقیقات انجام شده

محققانی می باشد که در زمینه دیوار های برشی فولادی فعالیت کرده اند .

اصولا دیوار برشی فولاد ی یک سیستم سازه ای مقاوم در برابر بار های جانبی می باشد که اخیرا

مورد توجه قرار گرفته می باشد .

مزایا ی ویژه این نوع سیستم نسبت به دیگر سیستم های مقاوم باعث گسترش روز افزون

بهره گیری از این سیستم شده می باشد .

در این مجموعه حاضر اولین و کاملترین محموعه ای می باشد که تا به حال منتشر گردیده می باشد .

مقدمه :

این مجموعه در 10 فصل و یک بخش به عنوان کلیات تدوین شده می باشد .

در بخش کلیات توضیح مختصری راجع به  دیوار بر شی فولادی ،در فصل اول تئوری کمانش

صفحه تحت برش خالص مورد بحث قرار گرفته می باشد .

در فصل دوم تاثیر ضخامت و نحوه اتصال تیر به ستون قاب بر روی دیوار برشی فولادی مورد

ارزیابی قرار گرفته می باشد .

در فصل سوم تاثیر مقدار سختی ستونهای پانل بر روی توزیع نیروهای میدان کششی مورد

بحث قرار گرفته می باشد .

در فصل چهارم به مطالعه عملکرد پانل های جوش شده و پیچ شده پرداخته شده می باشد در

فصل پنجم در مورد اندرکنش قاب و پانل توضیح داده شده می باشد . در فصل ششم خصوصیات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هیستریکی پانل های برشی فولادی تقویت نشده بدون سوراخ و سوراخ دار ارائه شده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فصل هفتم توضیح آزمایش سیلی برروی یک مدل دیوار برشی فولادی چهار طبقه آورده شده

می باشد .

در فصل هشتم به بحث درمورد مقاومت پس کمانش و جذب انرژی دیوار های برشی فولادی

پرداخته شده می باشد .

در فصل بعد توضیح مختصری راجع به  آزمایشات انجام شده برروی دیوار های برشی فولادی

دیدگاهتان را بنویسید