دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام  نیروی محوری و لنگر خمشی

 

چکیده

امروزه ستون های مرکب با بست موازی در بسیاری از ساختمان های فولادی

در کشور مورد بهره گیری می باشد . عدم رواج بهره گیری از این ستون ها در مناطق

لرزه خیز جهان موجب شده که تحقیقات کافی در مورد رفتار این ستون ها در زلزله

انجام نشود . در حال حاضر در آیین نامه های ساختمانی موجود ، طراحی این ستون

ها براسا رفتار استاتیکی آنها تحت بارهای محوری انجام می گردد . در نتیجه مطالعه

رفتار کمانشی و نیز لرزه ای این ستون ها و عملکرد آنها در زلزله ضروری به نظر می

رسد .

در این نوشتار پس از مطالعه ستون ها از دیدگاه پایداری سازه ها و آشنایی با تئوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

های مطرح شده برای تعیین بار بحرانی ستون ها مروری بر روابط آیین نامه ای مربوط

به ستون های مرکب با بست موازی انجام شده و در ادامه رفتار کمانشی و لرزه ای

این ستون ها و پارامتر های دخیل براین دو رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد . در

دیدگاهتان را بنویسید