با عنوان : طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به مقصود کاهش گشتاور دندانه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبکبه مقصود کاهشگشتاور دندانه اي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
در موتور هاي جریان مستقیم بدون جاروبک گشتاور دندانه اي در اثر عکس العمل بین آهنرباهاي رتور و دندانه هاي استاتور ایجاد می گردد. این گشتاور در موتورهاي جریان مستقیم بدون جاروبک باعث ایجاد نویز و لرزش می گردد. از آنجا که در بارهاي حساس به یک گشتاور صاف نیاز می باشد، پس بایستی این ریپل گشتاور را کاهش دهیم. گشتاور دندانه اي را می توان به روش هاي مختلفی مانند انحراف دندانه هاي استاتور، قطعه قطعه کردن آهنرباي دائم، بهره گیری از شیارهاي مصنوعی و … کاهش داد. بعضی از این روش ها عملی نمی باشند و بعضی پر هزینه هستند اما تعدادي از آنها ساده، ارزان و مؤثر می باشند.
علاوه بر ایجاد روش هاي جدید براي کاهش گشتاور دندانه اي می توان به مقصود کاهش گشتاور مذکور پارامترهاي موتور را بهینه نمود. روش هاي مختلفی براي بهینه سازي هست که مانند می توان به الگوریتم ژنتیک ، کلونی مورچه ها ، شبکه هاي عصبی ، الگوریتم کاهش دامنه و طراحی آزمایشات (DOE) تصریح نمود. هر یک از این روش ها داراي مزایا و معایبی می باشند و در موارد خاصی کاربرد دارند. در این پروژه به مقصود کاهش گشتاور دندانه اي از روش طراحی آزمایشات بهره گیری شده می باشد. یکی از مهمترین مزایاي روش طراحی آزمایشات امکان بهره گیری از آن در مواردي می باشد که ارتباط ریاضی دقیقی بین متغییرها و هدف وجود ندارد، می باشد. انتخاب این روش براي انجام این پروژه نیز به همین دلیل می باشد.در این پروژه دو روش کاهش گشتاور دندانه اي به وسیله روش طراحی آزمایشات بهینه سازي شده اند. در روش اول اندازه زاویه کمان قطب و اندازه دهانه شیارها به صورت همزمان بهینه شده اند و در روش دوم میزان جابجایی دهانه شیارها در روش جابجایی دهانه شیار، بهینه سازي شده می باشد. بعد از انجام بهینه سازي ها نتایج حاصله بر روي مدل شبیه سازي شده یک موتور مغناطیس دائم به روش اجزاء محدود مورد آزمایش قرار داده شده می باشد تا نظاره گردد که آیا نتایج شبیه سازي ، نتایج بدست آمده از بهینه سازي را تائید می کند. که مطالعه نتایج بدست آمده حاکی از درستی بهینه سازي می باشد. می توان نظاره نمود که هر کدام از این روش ها می تواند گشتاور دندانه اي به میزان 40 تا 70 درصد کاهش دهند.

مقدمه:

موتورهاي جریان مستقیم بدون جاروبک BLDC به علت ویژگی هاي ارزنده اي که دارند، مانند چگالی گشتاور بالا، میزان صدا کم و … به صورت گسترده در صنعت مورد بهره گیری قرار می گیرند. از آنجا که این موتورها به صورت گسترده در مواردي که نیاز به ریپل گشتاور کمی دارند مانند صنایع رباتیک ، کنترل توان الکتریکی و… مورد بهره گیری قرار می گیرند، کاهش گشتاوردندانه اي در این موتورها مورد توجه قرار گرفته می باشد. کاهش رپیل گشتاور تنها شامل کاهش گشتاور دندانه اي نمی باشند وتمامی انواع ریپل هاي گشتاور را شامل می
گردد.این کاهش ریپل بایستی به گونه اي صورت گیرد که متوسط گشتاور مفید کاهش قابل توجهی پیدا نکند و همچنین شکل موج و اندازه Back Emf نیز دچار تغییر زیادي نشود.

واکنش بین دندانه هاي استاتور و آهنرباي دائم سبب ایجاد گشتاور دندانه اي می گردد. روش هاي متفاوتی براي کاهش این گشتاور ارائه شده می باشد. طراحی قوس قطب هاي مغناطیسی، انحراف آهنرباهاي دائم رتور و یا شیار هاي استاتور، انحراف پله اي آهنرباها، بهره گیری از شیارهاي مصنوعی، جابجایی مغناطیس هاي دائم، بهره گیری از دهانه شیار مورب و … مانند روش هاي مؤثر در این زمینه می باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تمامی این روش ها باعث کاهش گشتاور دندانه اي می شوند اما بعضی از این روش ها گشتاور اصلی را نیز کاهش می دهندو بعضی باعث پیچیده شدن ساختار مغناطیسی استاتور و رتور می گردد . همچنین تعدادي از این روش ها باعث تأثیر معکوس برروي اندازه back Emf می شوند و مؤلفه هاي هارمونیکی مختلفی در  آن ایجاد می کنند.

در فصل اول این مجموعه انواع روش هایی که تا کنون براي محاسبه و کاهش گشتاور دندانه اي ارائه شده می باشد مورد مطالعه قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک توضیح داده شده می باشد. در انتها نیز به مقایسه و جمع بندي آنها پرداخته شده می باشد. در بخش اول از فصل دوم به مطالعه مراحل شبیه سازي یک موتور مغناطیس دائم در نرم افزار Maxwell پرداخته شده و نتایج حاصل از شبیه سازي براي یک موتور نمونه ارائه شده می باشد . در ادامه این فصل روش بهینه سازي DOE مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این بخش به مطالعه این روش و ارائه مدل هاي مختلف آن و همچنین معرفی چند نمونه از نرم افزار هاي ارائه دهنده این روش اختصاص دارد .نرم افزار MiniTab که در انجام این پروژه از آن بهره گرفته شده می باشد در این قسمت به صورت مختصر مطالعه می گردد. دو روش جدید کاهش گشتاور دندانه اي به همراه نتایج حاصل از آنها در فصل سوم آمده می باشد. یکی از این دو روش بهینه سازي نسبت اندازه کمان قطب به اندازه دهانه شیارها می باشد و روش دیگر جابجایی بهینه دهانه شیار ها نسبت به هم براي کاهش گشتاور دندانه اي می باشد.

تعداد صفحه : 76

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید