فرمت ورد:مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

مانند ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند.

از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن می باشد جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه­ها واداشته می باشد مطالعه مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌گونه کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده می باشد. با این همه درمورد وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی بایستی از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درمورد پاسخ­های نهادهای مسئول به تأثیر دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی تصریح شده و اظهار گردیده می باشد که بعضی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند.

در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده می باشد.

 کلید واژگان:

مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ­های حاکمیتی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- تبیین موضوع پژوهش. 5

2- ضرورت و اهداف پژوهش. 9

3- سؤالات تحقيق. 10

سوال اصلی. 10

4- فرضیه‌های پژوهش. 11

5- پیشینه پژوهش. 11

6- قلمرو پژوهش. 12

7- روش پژوهش. 13

8- ساختار پژوهش. 13

9- تعریف واژگان. 13

فصل اول: 20

مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤوليت و رسانه. 20

مبحث اول: مفهوم‌شناسی. 22

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی. 22

بند اول: رسانه. 23

بند دوم: رسانه‌های الکترونیکی. 26

الف: دیجیتال یا الکترونیک… 26

ب: مشخصات و ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی. 29

گفتار دوم: مفهوم مسئووليت.. 31

بند اول: مسؤوليت كيفري.. 33

الف: تعریف مسئوولیت کیفری.. 33

ب: ارکان مسئووليت کيفري.. 35

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: مسئووليت مدني. 36

الف: تعریف مسئوولیت مدنی. 36

ب: اركان مسئوولیت مدنی. 37

بند سوم: مسئووليت اداري و انتظامي. 39

مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی. 39

گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی. 39

بند اول: متن. 40

بند دوم: عکس(تصویر) 40

بند سوم: گرافیک… 41

بند چهارم: صوت.. 41

بند پنجم: فیلم(ویدئو) 41

گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی. 42

بند اول: نشریات الکترونیکی. 44

الف: کتاب‌های الکترونیک… 45

ب: سایر نشریات الکترونیکی. 45

بند دوم: سایت.. 45

الف: سایت‌های خبری.. 47

ب: سایت‌های کاربرمحور. 48

بند سوم: سایر موارد 53

الف: پست الکترونیکی(ایمیل) 53

ب: ابزارهای تلفن همراه 54

مبحث سوم: گونه‌ها و روش‌هاي توزيع مسئووليت كيفري.. 57

گفتار اول: گونه‌های مسئووليت كيفري.. 58

بند اول: مسئووليت كيفري حقيقي. 59

الف: مسئووليت كيفري شخصی. 59

ب: مسئووليت كيفري اشتراکی(مشارکتی) 60

بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی) 61

الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی) 62

ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 63

گفتار دوم: روش‌هاي توزيع مسؤوليت كيفري.. 65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند اول: مسئووليت شخص واحد 66

بند دوم: مسئووليت جمعي يا همگانی. 67

بند سوم: مسئووليت ترتیبی یا آبشاری.. 68

فصل دوم: 70

چگونگي نظام‌دهي مسئووليت كيفري در رسانه‌هاي الكترونيكي. 70

مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در نشريات الكترونيكي. 84

گفتار اول: چگونگی مسئووليت كيفري در كتاب الكترونيكي. 85

گفتار دوم: چگونگی مسئووليت كيفري در نسخه ديجيتال نشريات مكتوب.. 88

مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در سايت‌هاي اينترنتي. 93

گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در پايگاه‌های خبري مجازي.. 93

بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها 94

الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 94

ب) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 96

ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند 98

د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382. 99

ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389. 100

و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 101

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری.. 104

بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی. 110

الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی.. 111

ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی.. 115

گفتار دوم: مسئووليت كيفري ناشی از محتوای مجرمانه توسط سايت‌هاي کاربرمحور. 120

بند اول: نقد عملی پرونده 121

الف: استدلال دادگستری کرمان. 121

ب: نقد ادله دادگستری کرمان. 122

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور. 124

فصل سوم : 129

تأثیر نهادهای حاکميتی در حوزه مسؤولیت کيفری رسانه‌هاي الكترونيكي و اختيارات آنها 129

مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانه‌های الکترونیکی. 132

گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری.. 133

بند نخست: مطالعه قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 134

بند دوم: مطالعه قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 137

بند سوم: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 139

بند چهارم: مطالعه قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند  141

گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی) 143

بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی. 144

الف: وجود خسارت.. 145

ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار. 147

ج: ارتباط سببیت.. 147

بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی. 148

الف: شیوه‌های جبران مالی. 148

ب: شیوه‌های جبران غیرمالی. 148

مبحث دوم: تأثیر نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی. 150

گفتار اول: هیأت منصفه. 150

بند اول: علت های شعب موافق. 155

بند دوم: علت های شعب مخالف.. 156

گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. 157

مبحث سوم: تأثیر نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی……. 165

گفتار اول: تأثیر نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات.. 166

بند اول: بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسئوول نشريه در جهت صدور پروانه انتشار. 166

بند دوم: رسيدگي به تخلفات مطبوعات.. 167

بند سوم: لغو پروانه نشريات.. 167

گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 169

بند اول: تأثیر نظارتی معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 170

بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌های دیجیتال. 175

گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی. 178

نتایج و پیشنهادات.. 182

فهرست منابع. 192

منابع فارسی. .192

1: کتاب‌ها 192

2: مقالات.. 194

3: پایان‌نامه‌ها و جزوه­های درسی. 196

4: قوانین. 196

5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها 197

6: طرح‌ها و لوایح. 197

7: منابع لاتین. 197

8: پایگاه‌های اینترنتی. 199

پیوست‌ها و ضمائم .201

چکیده لاتین. 230

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوین­کننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانه­های الکترونیکی.

2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانه­های الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت       آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر می­کند.

3- مطالعه انواع مسؤولیت­های کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانه­های الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیت­های خود آگاه خواهند گردید.

4- مطالعه و تحلیل پاسخ­های اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.

3- سؤالات تحقيق

سوال اصلی

انواع مسؤولیت کیفری رسانه­های الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت می باشد؟

سوالات فرعی

-1 پاسخ­ها و اختیارات نهاد­های مسؤول به جرایم رسانه­های الکترونیکی به چه نحو بوده می باشد؟

2- گونه­های رسانه­های الکترونیکی کدام می باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.