ارتباط مستقیم اتاق¬ها باهم، ازآن¬جا که امکان ادغام دو اتاق در موارد ضروری را فراهم می¬¬آورد و نیز گرمایش و سرمایش دو اتاق را با یک وسیله الکتریکی ممکن می¬کند، مناسب به¬نظر می¬رسد.
کارآیی فضاهای مختلف
ایوان خانه¬های قدیمی شوشتر¬نو تا حدی تغییر مفهوم یافته می باشد و عملکرد خود را به عنوان فضای زیست بطور غالب از دست داده و تأثیر فضای ارتباطی و وسیله¬ای برای کنترل تابش نور به داخل اتاق را باز می-کند. در تنها موردی که ایوان در شوشتر¬نو از نظر ابعاد به ایوان¬های (تیپU) و فضاهای کافی برای بهره گیری از آن به¬عنوان اتاق نشیمن را دارد، دید کم آن به حیاط سبب شده که دلباز نباشد و نحوه قرارگیری آن با اتق¬ها به ¬گونه¬ای می باشد که خاصیت ارتباطی آن غلبه می¬یابد.
در واقع ایوان مذکور به هال نزدیک¬تر می باشد تا به ایوان. همین امر باعث شده می باشد که در بعضی خانه¬ها با گذاردن پنجره و در، تبدیل ایوان به هال به¬ گونه کامل صورت گیرد. در سایر خانه¬ها با آن ¬–که ایوان مذکور را هنوز تغییر نداده¬اند اما به¬ عنوان فضای نامناسب و هدر رفته از آن یاد می¬گردید.
ایوان¬های ارتباطی در سایر تیپ¬های مسکن در شوشتر¬نو به دلیل جدا نشدن¬شان از حیاط به وسیله جرز یا ستون¬ در واقع جزء حیاط به¬ حساب می¬آیند و بیشتر فضای باز هستند تا نیمه¬باز. این امر عبور از آنها در فصل گرما را دشوار می¬کند.
اتاق¬های کوچک تیپU به دلیل کوچکی بیش از حد در بسیاری از موارد به¬عنوان انبار مورد بهره گیری قرار گرفته¬اند.
عدم پیش¬بینی انبار در خانه¬های شوشتر¬نو، با در نظر داشتن¬نحوه زندگی ساکنین، عملاً مشکلاتی را سبب شده می باشد.
یکی بودن حمام و توالت نیز مورد شکایت ساکنان می باشد. حیاط در شوشتر¬نو با وجود کوچکی، بسیار مورد بهره گیری می باشد. پیش¬بام و پشت¬بام نیز کم¬و¬بیش مورد بهره گیری قرار می¬گیرند.

فصل چهارم:
توجیه طرح

4-1- اقلیم
4-1-1- موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه
استان یزد یکی از خشک¬ترین مناطق حوضه داخلی کشور به شمار می رود که حدود 5/12 میلیون هکتار عرصه¬های منابع طبیعی را در حاشیه کویر مرکزی ایران دربرگرفته می باشد به طوری که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود 850 متر در اطراف ریگ زرین تا حدود 4000‌متر‌در‌شیرکوه‌متغیر‌می باشد.
استان یزد
مرکز استان یزد
شهرستانها ابرکوه | اردکان | بافق | تفت | خاتم | صدوق | طبس | مهریز | مِیبُد | یزد
شهرها ابرکوه | احمدآباد | اردکان | اشکذر | بافق | بهاباد | تفت | حمیدیا | خضرآباد | دیهوک | زارچ| شاهدیه | طبس | عشق‌آباد | عقدا | مروست | مهردشت | مهریز | میبد | ندوشن | نیر| هرات |یزد
جهت آنها شمال غربی – جنوب شرقی و شمالی – جنوبی می باشد. به علاوه کوه¬های جدا مانده¬ای نیز در سطح استان به گونه پراکنده وجود دارند.

ابرکوه‌، اردکان‌، بافق‌، تفت‌، مهریز، خاتم، صدوق، طبس، میبد و یزد شهرستان¬های این استان هستند. استان‌ یزد در سال 1385 حدود 977002 نفر جمعیت‌ داشته‌ می باشد‌. از این‌ تعداد 75/15 درصد در نقاط‌ شهری‌ و 24/85 درصد در نقاط‌ روستایی‌ ساکن‌ بوده‌اند. شهر یزد پرجمعیت‌ترین‌ شهر و مرکز سیاسی‌ – اداری‌ استان‌ یزد می باشد‌. استان‌ یزد در قلمرو سلسله‌ جبال‌ مرکزی‌ ایران‌ واقع‌ شده‌ و از پستی‌ و بلندی‌ و چاله‌ها و کفه‌های‌ کویری‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ می باشد‌. این‌ ناهمواری‌ها مشتمل‌ بر تپه‌های‌ پای‌ کوهی‌، دشت‌ها، بیابان‌ها، نواحی‌ کویری‌ وتپه‌های‌ ماسه‌ای‌ می باشد‌.
خشکی اقلیمی استان یزد،‌ دو علت اساسی و عمده دارد: یکی این که روی کمربند خشک جهانی قرار دارد و دیگر آن‌ که از دریاهای آزاد عمان و خلیج‌ فارس و دریاچه‌های داخلی و بادهای رطوبت‌زای دریایی دور می باشد. عامل مهم اعتدال نسبی آب و هوای یزد،‌ که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده می باشد، ارتفاعاتی می باشد که بیشتر به صورت موضعی مؤثراند و این امر باعث شده می باشد مناطقی که در ارتفاعات بیش از 2500 متر قرار دارند از اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به دشت‌های یزد و اردکان برخوردار باشند.

4-1-2- تاریخچه هواشناسی استان یزد
بیش از نیم قرن (62سال) می باشد که از شروع فعالیت هواشناسی در یزد می گذرد. این فعالیت آغاز به صورت یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و تحت پوشش هواشناسی منطقه مرکزی (اصفهان) آغاز گردید و در سال 1370 به اداره هواشناسی یزد ارتقاء پیدا نمود اما باز هم به همان صورت سابق تحت نظارت هواشناسی منطقه اصفهان قرار داشت.

ایستگاه انتخاب شده در این پژوهش ایستگاه سینوپتیک یزد که دارای عرض جغـرافــیایی 31.53 و طــول جغرافیایـــی54.14 است و در ارتفاع 1230 متری از سطح دریا واقع شده می باشد و در سال 1331 تأسیس شده می باشد.

4-1-3- مطالعه تغییرات دمایی
استان یزد دارای تغییرات نسبتاً بالایی از دما دارد که گاهاً به 50 درجه اختلاف می¬رسد.
در این مطالعه داده¬های بدست آمده مربوط به یک دوره 60 ساله می باشد که از سال 1951-2011 را شامل می¬گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-3-1- مطالعه داده¬ها و جداول دما
ماه JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
میانگین 5.9 8.7 13.5 19.4 24.7 30 31.9 30 25.9 19.4 12 7.5
کمینه -0.4 1.9 6.7 12.4 17.4 22 24.3 21.9 17.5 11.3 4.9 0.6
بیشینه 12.3 15.5 20.3 26.5 32.1 38 39.4 38 34.3 27.6 20 14.3
SD 2.01 1.98 1.73 1.63 1.35 0.9 1.27 1.57 1.39 1.44 1.6 1.92

با مطالعه داده¬ها اطلاعات بدست آمده مربوط به دما بدین توضیح هستند که در ماه¬های فصل زمستان ما کمترین دما را خواهیم داشت و در ماه¬های پایانی تابستان دما به حداکثر میزان خود خواهد رسید.
4-1-3-2- نمایش منحنی¬های دما

با مطالعه تغییرات رژیم دمایی سالانه شاهد این ماجرا خواهیم بود که دما در حال افزایش می باشد و این گرمایش در بلند مدت و در بازه¬های زمانی 4 تا 5 سال تکرار می¬گردد.
در مطالعه مربوط به یک دوره‌ شصت ساله (11384-1331)، متوسط دمای هوا برابر 9/18درجه سانتی‌گراد گزارش شده می باشد. حداکثر مطلق دما در تیرماه برابر 43 درجه سانتی‌گراد و حداقل آن در دی ماه برابر 7/2- درجه‌ سانتی‌گراد گزارش شده و اختلاف درجه‌ حرارت سالانه حوالی یزد 50 درجه سانتی‌گراد می باشد.
به این ترتیب، آب و هوای استان یزد به علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، دارای زمستا‌ن‌های سرد و نسبتاً مرطوب و تابستان‌های گرم و طولانی و خشک می باشد. در ایام تابستان،‌ ییلاق‌های شیرکوه پناهگاه مردم گرمازده این استان می باشد.

4-1-4- مطالعه میزان رطوبت هوا
رطوبت هوا عبارت می باشد از میزان بخارآب موجود در هوا که این میزان با در نظر داشتن منطقه مورد نظر تفاوت دارد. این موضوع بدین مقصود نمی¬باشد که در بعضی از مناطق مانند بیابان¬ها رطوبت وجود ندارد بلکه در آن مناطق هم رطوبت با درصد کم هست.
تعیین نم نسبی در ایستگاه¬های سینوپتیک، اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور و بعضی از ایستگاه¬های تبخیرسنجی وزارت نیرو صورت می¬گیرد. تعداد سنجش های روزانه در ایستگاه¬های فوق حداقل سه نوبت می باشد. 5/12 ظهر و ۵/۶ صبح و 5/6 بعدازظهر است. طریقه تغییرات رطوبت نسبی در روزهای صاف و آفتابی روز طی ساعات دارای یک سیر کاهشی از صبح تا ظهر می باشد و نیمروز به حداقل خود می¬رسد و قبل از طلوع آفتاب حداکثر خود را به دست می¬آورد و طی ساعات عصر و شب بطور مجدد در جهت عکس نسبت به تغییرات دما است و حداقل آن مقارن با حداکثر دما و حداکثر آن همزمان با حداقل دما است. در ارتباط با عامل رطوبت نسبی به ویژه در محاسبات مربوط به تبخیر و تعرق پتانسیل، بکارگیری رطوبت نسبی حداکثر، حداقل و متوسط ضرورت می¬یابد.

4-1-4-1- مطالعه داده¬های رطوبت

داده¬های جدول فوق بیانگر این موضوع است که تفاوت بسیار زیادی بین رطوبت ماه¬های گرم و ماه¬های سرد هست؛ به طوری¬که در دی¬ماه (ژانویه) رطوبت به 1/68 درصد رسیده و در ماه مرداد (آگوست) کمترین میزان رطوبت به میزان 1/8 گزارش شده می باشد.

4-1-4-2- نمایش منحنی¬های رطوبت
توزیع بخارآب در جو به گونه غیر مستقیم به دمای هوا بستگی دارد؛ لذا در ماه¬های گرم سال بایستی رطوبت بیش-تر باشد و در ماه¬های سرد سال رطوبت کمتر؛ اما به دلیل شرایط خاص شهر یزد به دلیل بارش کم در ماه¬های گرم سال میزان رطوبت نیز به شدت کاهش می¬یابد و تقریباً ماه¬های گرم بسیار نیز خشک هستند؛ ماه¬های زمستان به علت بارش بیشتر نسبت به تابستان رطوبت بیشتری را در خود جای می¬دهد. البته اگر نسبت بارش به میزان رطوبت را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که در دمای بالا رطوبت نیز بیش¬تر می باشد. میانگین بلند مدت 60 ساله نیز در حدود 31 درصد است.

4-1-5- مطالعه بادهای غالب و جهت وزش بادها
به حرکات افقی یا تقریباً افقی هوا باد گفته می¬گردد. عامل ایجاد باد وجود اختلاف فشار بین دو نقطه و عامل ایجاد اختلاف فشار بین دو نقطه وجود اختلاف دما بین آن دو نقطه می باشد که سبب تغییر وزن مخصوص هوا می¬گردد.
در شهر یزد به دلیل واقع شدن بین کوه¬های مرتفع و یک دشت خشک بادهای نسبتاً سریعی می¬وزد. وزش باد در استان یزد که یکی از استان‌های کویری کشور به شمار می‌آید، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. باد به گونه کلی به دلیل تغییرات دمایی و یا ورود سامانه های گرم و سرد به منطقه به وجود می‌آید.
بادهای منطقه یزد
وزش بادهای سیاه در استان یزد به دلیل برخورداری از اقلیم خشک امری عادی به شمار می‌آید. باد غالب در استان یزد عموماً باد شمال غربی می باشد که به خصوص از اواسط بهار تا اوایل پاییز می‌وزد. بادهای جنوب شرقی و غربی در مراتب اهمیت بعدی قرار دارند. جهت چیره باد در شش ماه اول سال، شمال غربی و در چهار ماه از سال (آبان تا بهمن) جنوب شرقی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-6- تبخیر
تبخیر همان انتشار بخارآب از یک سطح مرطوب و یا سطح آزاد آب، چه مایع و چه جامد در درجه پایین¬تر از نقطه جوش¬آب است. تبخیر یک فرایند گرماگیر می باشد، مقدار گرمای رسیده به سطح نیز بر مقدار تبخیر تأثیر می¬گذارد. تبخیر نیز با دمای هوا ارتباط¬ی مستقیم دارد، همچنین باد بر میزان تبخیر تأثیرگذار می باشد.
داده¬های جدول زیر مربوط به میزان تبخیر از سال 1996 تا 2011