شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

نمودار رو¬به¬رو بیانـگر این موضـوع می باشد که بیشـتـرین تبخیر در گرم¬ترین ماه¬های سال به وقـوع می¬پیوندد، در ماه¬های سرد نیز به دلیل کاهش دما تبخیر زیادی رخ نمی¬دهد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید