مقاله درباره ، مجموعه، آپارتمان، خانه، فضای، تیپ، مسکونی

دانلود پایان نامه

.این مجموعه دارای 123 واحد می باشدکه به پنج تیپ متفاوت طراحی شده می باشد.
تیپ 1: آپارتمان دوبلکس 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 2: آپارتمان دوبلکس 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 73 متر مربع می باشد، 14واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.

تیپ 3: آپارتمان دوبلکس 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 92 متر مربع می باشد، 38واحداز کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 4: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 54 متر مربع می باشد، 55واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 5: آپارتمان 3 اتاقه که مساحت آن تقریبا 68 متر مربع می باشد، 11واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد (همان، 1388).

فضای باز این مجموعه متشکل باغچه های اختصاصی، بهار خواب های بزرگ بامی، حیاط مرکزی داخلی با فضای سبز،تفریگاه های عمومی در امتداد رودخانه اسخلده.

با تمرکز ساخت در حاشیه های زمین ،حیاط مرکزی داخلی پدید آمده و زیرا فضایی باز، آرامش و خلوت را به مجموعه اهدا نمود.

House13 (IGA), Stuttgart

4-4- خانه شماره 13

پروژه خانه سازی خانه شماره 13در ونن، اشتوتگارت واقع شده می باشد. این مجموعه در بین سالهای 1989تا 1993 توسط اریک ون اگرات در دفتر معماری ومهندسی مشاور (bv) ساخته شده می باشد که شیوه سرمایه گذاری آن یارانه ای می باشد.هنگامی که از اریک ون اگرات دلیل تغییرات سبک زندگی مدرن در پروژه هایس برای «IGA اشتوتگارت» در باب موضوع «سکونت در سال 2000 » را جویا شدند، با ارائه ی سه برج آپارتمانی خود با ارتفاع های متفاوت پاسخ خویش را مطرح نمود(اشنایدر، 1388).

دسترسی
این مجموعه بر روی توپوگرافی طبیعی زمین ساخته شده و دسترسی پیاده نیز برهمین اساس می باشد. دسترسی سواره توسط رمپ با راه اتصال زیر زمینی به هر سه آپارتمان می باشد.

این برج ها بر اساس روی هم قرار دادن آپارتمان های زیر شیروانی بر نامه ریزی گردید که با در نظر داشتن نیاز ساکنان می توانند به صورت آپارتمان های یک طبقه و یا آپارتمان های دوبلکس بهره گیری شوند؛ این مسئله به شکل زندگی-به صورت مجرد یا گرایش به داشتن خانه ای کوشکی با وجوی زندگی مشترک – بستگی دارد.حتی زوج ها و گروه ها می توانند به صورت آپارتمان های مجزا زندگی کنند و از طریق پله های اتصال دهنده مارپیچی که آپارتمانها را به هم متصل می کنند با یکدیگر در ارتباط باشند (اشنایدر، 1388).

این مجموعه که ترکیبی از سه برج باریک 5، 7، 9 طبقه می باشد، به واسطه ی رواق های افقی و رو باز به هم متصلند و آسانسور شیشه ای بیرونی نیز در نمای مجموعه واحدها سرویس دهی می کند. آپارتمان یک واحدی، مجموعه ای متشکل از عرصه ی خدمات و نشیمن می باشد. بعد از ورودی سر پوشیده و گذر از سرویس بهداشتی میهمان در سمت چپ، به آشپزخانه و انبار در قسمت جلوی خانه می رسیم. در سمت راست آن اتاق نشیمن و گلخانه تمام طول واحد را به خود اختصاص داده می باشد.اتاق زیر شیروانی، می تواند توسط یک دیوار کشویی به دو اتاق کوچکتر تقسیم گردد. حتی در واحدهای کوچک نیز
امکان تغییر هست. در دوبلکس های برج میانی، فضای
اشتراکی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی میهمان در طبقه پایین
دارای اتاق خواب هاست وحمام در طبقه ی بالایی قرار دارد (همان، 1388).

.این مجموعه دارای 16 واحد می باشدکه به سه تیپ متفاوت طراحی شده می باشد.
تیپ 1: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 53 متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 2: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60 متر مربع می باشد، 8 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 3: آپارتمان 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 108 متر مربع می باشد، 3 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.

Raj rewal- CIDCO low cost housing1993 –
4-5- پروژه مسکونی راج سیاق
پروژه ساختمانی انجام شده توسط این شرکت یک پروژه با 1888 واحد مسکونی در حاشیه یک منطقه بزرگ در نیوممبی می باشد که یک منطقه با پیشرفت های اخیر در یک شهر قدیمی بوده می باشد. یک پروژه پیشرفته شهری که علیرغم مهم بودن˛ و بودجه کمی که به آن تعلق گرفته می باشد˛ با وجود محیط ساده بسیار با کیفیت نیز باشد.(URL10, 2015)

دسترسی ها
جاده های ماشین رو به محیط اطراف منطقه مسکونی برده گردید تا راه های پیاده بتواند ارتباط را بین واحد های مسکونی مستقر کنند و این باعث می گردد که فضای داخل مجموعه ساختمانی از خارج آن جدا باشد و این نشان دهنده این می باشد که گروه مذکور تمام وجوه زندگی هندی را در نظر گرفته می باشد (ibid, 2015).
تصویر 4-47- سایت پلان مجموعه مسکونی راج سیاق .(URL10, 2015)

مشکل کار بین نقص مالی و نقوش محیط بود که بایستی هم ارزان بوده و هم متریال مناسب به کار برده می گردید. در ضمن از یک طرف فضای موجود بسیار محدود بوده می باشد و از طرف دیگر فضای خارجی با وجود شهری بودن خصوصیات بومی منطقه را نیز خواهان بوده می باشد. به این مقصود هر واحد مسکونی شامل یک تا سه اتاق با اندازه های متفاوت می باشد که هر واحد سیستم بهداشتی و آشپزخانه مجزا دارد که با ضروریات زندگی هندی متناسب باشد.(URL10, 2015)

تصویر 4-48- تیپ پلان مجموعه مسکونی راج سیاق (URL10, 2015)
مشکل دیگر قیمت منطقی و پایداری متریال های به کار رفته می باشد که این مشکل با انتخاب بلوک های توخالی و گچ کاری و بهره گیری از سفال های دست ساز و سنگ های گرانیتی بومی در دسترس حل گردید. در ضمن این ترکیب در مواجه با آب و هوای موسمی منطقه بسیار مناسب بود. مردم هند فقط در خانه های خودشان زندگی نمی کنند آنها در ارتباط با همسایه ها˛ دوستان و اطرافیانشان روز را به شب می رسانند˛ که این باعث می گردد فضای ورودی به اندازه فضای خارجی اهمیت پیدا کند. با شیوه ی شهر نشینی کیفیت فضای داخلی و خارجی پابه پای هم جلو می رود زیرا زندگی مردم به خارج خیابان
کشیده می گردد (ibid, 2015).
در هند، دهکده از خانه هایی تشکیل شده می باشد که حتما شامل حیاط خلوت، بالکن و تراس های سرپوشیده هستند تا ارتباط مردم برای رفع نیاز های ضروری زندگی حفظ گردد و برای داشتن این فاکتور ها فضای بسیار بزرگی نیاز می باشد و پس، این گروه پیشنهاد داد که سبک جدیدی ازساختمان با عنصر های مکعبی شکل را مطرح کندکه در نهایت پذیرفته گردید که طراحی به این شکل انجام گیرد که هر حیاط به صورت خصوصی بلوک شده و به صورت خیلی نزدیک به هم جفت شوند که گروه های چهار تایی ایجاد کنند.(URL10, 2015)

این طرح، اجرایی، مستحکم و هنری و مطابق با توان مالی منطقه و به صورت یک ساختار هم نواخت بوده می باشد و نه به صورت یک واحد مستقل، که ایجاد واحد مسکونی فریبنده با ترکیب فضایی گوناگون می کند . در حقیقت ساختمان ها با تعداد متفاوتی طبقه به گونه متناوب بین یک تا چهار طبقه شیب دار شده اند که این شیب دار شدن ساختمان ها باعث پنهان شدن ساختار های داخلی ساختمان ها شده و در ضمن به فضای موجود وسعت میدهد. کل طراحی بر پایه ی هم ژن بودن و به صورت کل نگر انجام گردید،که در آن به کپی کردن ساختمان های مصنوعی توجه نشد. بلکه با یک توجه کامل معتبر معماری، طراحی صورت گرفت. در پایان این گروه معماری اثبات نمود که تقلیل لازم می باشد و ضروریات بدون ابهام مدرنیته به گونه خالصه در کنار هم به کار برده می شوند (ibid, 2015).

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

)ASIA GAMES VILLAGE,KHELGAON (
4-6- دهکده ی بازی های آسیایی
در سال 1962 شهر دهلی نو در هندوستان، میزبان بازیهای المپیک گردید. در این راستا دولت به مقصود اسکان مهمانان این بازیها اقدام به ساختن یک شهرک نمود. کار طراحی این شهرک به راج سیاق (RAJ RAWAL) واگذار گردید. برنامه ی دولت این بود که پس از پایان این بازی ها این خانه ها به مردم عادی واگذا گردد. در نتیجه طراحان اطالعات زیادی در ارتباط با افراد بهره گیری کننده از این خانه ها در اختیار نداشتند.
این پروژه جزء پرژه های ارزان قیمت نبود. در آن وقت هزینه ی ساخت هر متر مربع 178 روپیه بودو این پرژه، متری 218 تا 268 روپیه تمام گردید که برای طبقه ی متوسط جامعه مناسب بود .(URL12, 2015)
دسترسی ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مسیری در پیرامون مجموعه، حرکت سواره را شکل می دهدو به کوچه های بنبست منتهی می گردد که فضای پارک ماشین هاهستند. این امر باعث می گردد که محوطه مرکزی خالی از ترافیک اتومبیل باشد. حدود 68 درصد ساکنین به هر دو مسیر سواره و پیاده دسترسی دارند. (ibid, 2015)
.

دسترسی سواره
دسترسی پیاده
دسترسی اصلی سواره
دسترسی فرعی سواره

مسیرهای پیاده با عرض کمتر از 2 متر، در سطح مجموعه معاشرت وتعامل اجتماعی را تشویق می کنند. بعضی از خیابانهای باریک به شکلی غیره منتظره به میدانهای شهر می رسند و بر محدودیت و تغییرمقیاس یا دورنما و ایجاد شگفتی در فرد تاکید می کنند. دروازه ها نیز مخاطب را به سمت میدان ها دعوت می کنند.مسیرهای پیاده وغلامگردها متعامدا توسط واحدها قطع می شوند. به این نحوه که واحدها روی مسیر را می پوشانند. و دروازه هایی ایجاد می کنند که تعریف کننده ی زیر گروه های در کل مجموعه هستند. این مسیرهای باریک در مقیاس راه های شهرهای سنتی هند هستند. جاهایی که راه های باریک فضاهایی برای تامل مردم می باشند و میدان های باز تعریف کننده همسایگی هستند .(URL12, 2015)

دروازه های ورودی با تراس های ارتباط دهنده در بالای آنها نشانه هایی هستند که توالی حیاط های مرکزی و فضاهای سبز را از یکدیگر جذا می کنند. راج سیاق در این کار کوشش می کند تا علیرغم استعمار 288 ساله انگلیس هویت هندی را به نمایش بگذارد و با بهره گیری از عناصر و تناسب سنتی محیطی مطلوب بیافریند (ibid, 2015).

ترکیب خانه های مسکونی متنوع در یک قالب طراحی شهری این دهکده ی آسیایی را خاص کرده می باشد. بافت این مجموعه به دهکدهای سنتی شباهت دارد، با هجم های مکعبی شکل و فضای بازی که مشخصه بافت شهری هند بوده اند. مشابه جی سامر در دهلی قدیم ( jsisalmer) این شیوه چیدمان، فضای سر زنده و سایه دار را ایجاد می کند. تیپ های خانه های طراحی شده، تنوع زیادی دارد: سه نوع خانه ی مستقل و سه نوع آپارتمان و گوناگونی در چیدمان این خانه ها به نحوی می باشد که توانایی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.