حداکثر بارندگی طی 24 سال در ماه دسامبر ( آذر ) معادل 71 میلی‌متر بوده که پس‌ازاین ماه‌های مارس (اسفند)، ژانویه (دی)، نوامبر (آبان)، که به ترتیب دارای 54، 5/52 و 52 میلی‌متر بوده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-6-درجه حرارت
متوسط حداکثر درجه حرارت شهر اهواز 9/45 درجه سانتی‌گراد در تیرماه و متوسط حداقل حرارت 3/6 درجه سانتی‌گراد در دی‌ماه بوده می باشد. متوسط درجه حرارت بین 12 درجه سانتی‌گراد در دی‌ماه و 4/36 درجه سانتی‌گراد در تیرماه نوسان داشته می باشد. متوسط درجه حرارت سالیانه شهر اهواز 7/24 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. حداقل مطلق درجه حرارت در دی‌ماه 7 درجه سانتی‌گراد و حداکثر مطلق درجه حرارت در تیرماه 54 درجه سانتی‌گراد می باشد. میزان ارقام متوسط درجه حرارت بیانگر زمستان‌های معتدل و تابستان‌های بسیار گرم در شهر اهواز می‌باشند. (کسمایی،1383: 153)
شهر اهواز دارای اختلاف ارتفاع قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف خود نمی‌باشد، به همین جهت اکثر مناطق آن از درجه حرارت یکنواختی برخوردارند و اختلاف درجه حرارت محسوسی در نقاط مختلف آن به چشم نمی‌خورد. بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور در سال 81 حداقل مطلق درجه حرارت اهواز 8/1 درجه سانتی‌گراد، در ماه آذر و حداکثر مطلق آن در همین سال 50 درجه سانتی‌گراد در تیر و مردادماه بوده می باشد. متوسط درجه حرارت هوا از حداکثر 4/38 درجه تا حداقل 2/13 درجه سانتی‌گراد متغیر بوده می باشد.