پايان نامه ارشد:انواع مسؤولیت کیفری رسانه¬های الکترونیکی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعریف مسؤولیت کیفری

بسياري از حقوقدانان در تأليفات خود به تعريفِ دقيق مسؤوليت كيفري نپرداخته‌اند. بلكه بيشتر به شرايط و اركان تحقق مسؤوليت كيفري و عوامل ساقط‌كننده آن، يعني به طور كلي عوامل و شرايط ثبوت و عوامل و شرايط سقوط آن اشاره كرده‌اند. آن عده از حقوقدانان نيز كه از مسؤوليت كيفري تعريفي ارائه داده‌اند، در تعريف آن اتفاق‌نظر وجود ندارد[1]. عده‌اي در تعريف از مسؤوليت كيفري، آن را «توانايي (قابليت) انتساب فعل يا ترك فعل قابل مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي به كساني كه توان تحمل بار مجازات يا اقدامات تأميني را داشته باشند»[2]و[3] و عده‌اي ديگر آن را «تعهد به پاسخگويي به نتايج ارتكاب اعمال مجرمانه يعني تحمل مجازات تعيين شده براي آن‌ها»[4] مي‌دانند. از اين نظر «در برخورد با مسؤوليت كيفري همواره دو تعريف متفاوت ما را در شناخت و رهيابي مباحث متعاقب آن دچار مشكل مي‌كند، حقوق‌دانان از مسؤوليت كيفري به دو وجه مختلف يكي در معناي «اهليت تحمل تبعات جزايي» و ديگري در معناي «اجبار به تحمل تبعات جزايي» ياد كرده‌اند؛ كه اولي معرف جنبه انتزاعي و مجرد و دومي نشانگر جنبه عيني مسؤوليت است. جنبه انتزاعي مسؤوليت ناظر به «وضعيت» و صفتي خاص در شخص است كه به موجب آن اهليت و قابليت اين را پيدا مي‌كند تا «هر زمان» رفتار مجرمانه‌اي از او صادر شود، تبعات جزايي آن را متحمل گردد. پس صحيح است كه بگوييم «شخص واجد اهليت» داراي مسؤوليت كيفري است؛ اما از نوع «مسؤوليت بالقوه»؛ يعني كه اين شخص به خاطر داشتن «وضعيت» و «صفتي» خاص اگر فعل مجرمانه‌اي انجام دهد، لاجرم تبعات جزايي آن را هم متحمل خواهد شد. اما زماني كه شخص در برابر رفتار مجرمانه­اي كه انجام داده است يكجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزايي آن مي‌شود، مسؤوليت كيفري وجود واقعي و عيني پيدا كرده است. پس اين تعبير هم صحيح است؛ كه بگوييم شخص «مجرم» داراي مسؤوليت كيفري است، اما اين بار از نوع مسؤوليت بالفعل؛ يعني شخص به خاطر جرمي كه مرتكب شده است، تبعات جزايي آن را هم به قهر و اجبار تحمل مي‌كند.»[5]

پذيرش هريك از دو تعريف فوق از مسؤوليت كيفري به عنوان مبناي بحث، مسير آن را دگرگون خواهد كرد؛ در واقع اگر شخصي مسؤوليت را منحصر به معناي انتزاعي و بالقوه آن به اين معني كه «شخص ممكن است در صورت برخورداري از برخي شرايط خاص دروني به واسطه رفتار مجرمانه­اي كه ممكن است در آينده انجام دهد، مسؤول تلقي گردد» پذيرد؛ با شخصي كه مسؤوليت را در معناي واقعي آن به اين مضمون كه «شخص در صورت برخورداري از شرايطي خاص در قبال رفتار مجرمانه­اي كه اكنون انجام داده است در حال حاضر مسؤول است» پذيرفته است، داراي ديدگاه‌هاي مشتركي در مباحث نخواهند بود.

عمده اين اختلاف از آن‌جا ناشي مي‌شود؛ كه عناصر و اركان تعريف اول با تعريف دوم متمايز و در واقع تعريف دوم عناصر بيش‌تري را در خود جاي داده است؛ به نحوي كه سبب مي‌شود به اين نتيجه برسيم كه اولين تعريف از مسؤوليت، تعريفي مضيق و دومي تعريفي موسع‌تر از مسؤوليت كيفري است؛ در واقع مسؤوليت انتزاعي بر اين مفهوم استوار است كه شخص «مي‌تواند مسؤول باشد» حال آن‌كه مفهوم مسؤوليت واقعي متضمن اين است كه «شخص اكنون مسؤول است» و بايد پاسخگوي رفتار خود باشد.

بديهي است كه برخلاف تصوري كه مسؤوليت را به سطح مفهوم انتزاعي و بالقوه آن كاهش مي‌دهد؛ و در واقع مسؤوليت را صرفاً صفات و كيفياتي در شخص مي‌داند كه مي‌تواند در آينده سبب مسؤوليت وي گردد. بايد به اين نكته اذعان داشت كه جامعه به شخصي كه قابليت مسؤول شدن را دارد، مسؤول اطلاق نمي‌كند. در واقع هيچ‌كس را نمي‌توان يافت كه به شخص عاقل، بالغ، قاصد و مختاري كه مي‌تواند در آينده مرتكب جرمي گردد، عنوان مسؤول را اطلاق كند. چه در ديدگاه عمومي و عرفي نيز مسؤول و مسؤوليت كيفري آن‌گاه است كه «پديده مجرمانه اي» به وقوع پيوسته باشد، بدين معني كه رفتاري خلاف آن‌چه كه قانون آن را جرم دانسته است به عنوان واقعه‌اي مجرمانه رخ داده باشد؛ و تنها در اين صورت است كه شخص در صورت داشتن شرايط دروني مسؤوليت در كنار ارتكاب رفتار خلاف قانون بيروني كه انجام داده است، مسؤول تلقي خواهد شد. در واقع اين نظر مفهوم مسؤوليت آن معناي متعارف خويش را كه همانا قابليت سرزنش و پاسخگويي است مي‌يابد و شخص «مسؤول» تلقي مي‌گردد؛ در نتيجه وقتي انسان از نظر كيفري مسؤول شناخته مي‌شود كه مسبّب حادثه‌اي باشد، يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسؤوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطة علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسؤوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود؛ و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت، مسؤوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

[1]– مير­سعيدي، سيدمنصور، مسؤوليت كيفري، جلد اول، قلمرو و اركان، چاپ سوم، انتشارات ميزان، ١٣٩٠، ص ٢٣.

[2]– دلفاني، علي­اشرف، مباني مسؤوليت كيفري در حقوق اسلام و فرانسه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه بوستان، كتاب قم، ١٣٨٢، ص ٢٧ و صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، انتشارات طرح نو، ١٣٨٣، ص ٧٥.

[3]– براي اطلاع بيشتر ر.ك: حبيب‌زاده، محمدجعفر، انديشه‌هاي حقوقي(٢)، مجموعه مقالات حقوق كيفري عمومي، انتشارات نگاه بينه، ١٣٩١، ص ٢٨٤.

[4]– افراسيابي، محمداسماعيل، پيشين، ص ١٠٠.

[5]– ميرسعيدي، سيدمنصور، پيشين، ص ٢٣.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

1- شناسایی و تمییز میان انواع رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوین­کننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانه­های الکترونیکی.

2- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانه­های الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت       آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر می­کند.

3- بررسی انواع مسؤولیت­های کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانه­های الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیت­های خود آگاه خواهند شد.

4- بررسی و تحلیل پاسخ­های اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانه­های الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.

3- سؤالات تحقيق

سوال اصلی

انواع مسؤولیت کیفری رسانه­های الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت است؟

سوالات فرعی

-1 پاسخ­ها و اختیارات نهاد­های مسؤول به جرایم رسانه­های الکترونیکی به چه نحو بوده است؟

2- گونه­های رسانه­های الکترونیکی کدام است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.