فرمت ورد:پايان نامه ارشد:مسئولیت مدنی سقط جنین

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جلوگیری افزایش جمعیت

افزایش جمعیت که امروزه به نام انفجار جمعیت از آن نام برده مي‌گردد، از دلایلی می باشد که پیروان نظریه ی آزادی سقط جنین در توجیه عقاید خویش به آن استناد مي‌کند. به عقیده ی آنان، معظلات و عوارض فراوان اجتماعی و اقتصادی ناشی از توسعه بی رویه ی جمعیت، برای دولتها چاره‌اي غیر از کنترل موالید که قاطع‌ترین روش آن سقط جنین می باشد باقی نمی گذارد. (محقق داماد، 1385،ص132) حتی بعضی زمزمه‌ی لزوم تجدید نظر و بازبینی در سوگند نامه ی بقراط را سر داده، مدعی شده‌اند اگر بقراط نیز در زمان حیات خود انفجار جمعیت و عوارض آن مانند فساد و http://lawfile.ir/و آوارگی و بی سامانی مردمان را نظاره مي‌نمود شاید نه تنها تحدید موالید، بلکه سقط جنین را برای نجات بشریت ضروری و لازم مي‌دانست. (ماه وان، 1372،صص1.2) علاوه بر آن دگرگونیها و تحولات جهان امروزی در مقایسه با زمانهای گذشته، اندیشه‌هاي نو و متناسب با مقتضیات را مي‌طلبد. (ماه وان، 1372،همان)این استدلال نیز جای اشکال دارد زیرا راههای بهتری برای کنترل جمعیت هست که مهمترین آن آموزش و ترویج فرهنگی می باشد نه سقط جنین!.

1-2-1-4- حق انتخاب زن

مانند دلایلی که پیروان آزادی سقط جنین برای اثبات عقیده خود به آن تمسک کرده‌اند ، حق انتخاب زن می باشد. به عقیده ی ایشان امروزه به دنبال تحول و دگرگونی جوامع بشری، حقوقی برای زن شناخته شده که از آن جمله مي‌توان از حق اختصاصی وی برای نگهداری یا سقط جنین از آن رو که بخشی از بدن او بوده جدا از پیکر او نیست، تصریح نمود. (حسینی نژاد، 1384،ص67)

لذا هیچ کس حتی جامعه حق تحمیل بارداری به زن را ندارد. طرفداران آزادی سقط دراین ارتباط تا بدانجا پیش رفته‌اند که رد تصمیم گیری زن در این خصوص را رد انسانیت و بشریت او دانسته اند.

جودیت تامسون از پیروان تئوری فوق در توجیه اخلاقی این حق مثالی مي‌زند. وی مي‌گوید: فرض کنید برای اقدام جراحی در بیمارستان بستری شده اید وقتی بیدار شدید مي‌بینید شما رابه یک ویولونیست متصل کرده‌اند و خون از طریق لوله هایی به کبد شما وارد و خارج  مي‌گردد و از کلیه‌هاي شما بر خلاف میلتان برای زنده نگه داشتن فرد مزبور بهره گیری شده می باشد. وی در ادامه مي‌گوید: درست می باشد که ویولونیست حق حیات را دارد اما حال این حق را ندارد که شما را ملزم نماید تا اجازه ی بهره گیری از کلیه‌هاي خود را به او بدهید. تامسون آنگاه استدلال مي‌کند که به همین ترتیب اگر چه جنین حق حیات دارد اما جامعه نمی تواند زن باردار را مجبور کند تا برخلاف میلش به جنین متصل بماند و به مدت نه ماه بدنش  را به عنوان محفظه‌ی پرورش جنین به کار برد.  از دید تامسون واضح ترین مثال، تجاوز می باشد که در نتیجه، علی رغم تمایل زن به بارداری، ممکن می باشد لقاح صورت پذیرد در این صورت جنین فرد متجاوز حقی نسبت به بهره گیری از بدن زن ندارد. به بیانی دیگر همانطور که پاره‌اي دیگر ا ز مدافعین سقط جنین ناشی از تجاوز استدلال کرده‌اند حق مادر درترجیح عشق ورزیدن به فرزندی ناشی از بارداری مشروع، نسبت به فرزندی که از ارتباط‌ی ناخواسته و تجاوز کارانه به وجود مي‌آید،مجوزی برای انتخاب سقط جنین به شمار مي‌آید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات پژوهش

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی مي‌گردد؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی می باشد؟

اهداف پژوهش

مطالعه ارکان اصلی مسئولیت مدنی سقط جنین در حقوق ایران .

مطالعه وتبیین مسئولیت مدنی سقط جنین درفقه اسلامی وقانون مدنی ایران .

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.