گروه آموزشی عمران

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته­ ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی

 

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

 

استاد راهنما:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

احد اوریا

 

استاد مشاور:

امین قلی زاد

دیدگاهتان را بنویسید