جدید: پايان نامه حقوق:محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5

1-4- مرور مطالعاتی 5

1-5- جنبه جدید و نوآوری در پژوهش 6

1-6- اهداف پژوهش 6

1-6-1- هدف اصلي 6

1-6-2- اهداف فرعي 6

1-7- سؤالات پژوهش 6

1-8- فرضيه‏هاي پژوهش 7

1-9- روش پژوهش 7

1-10- روش گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: تبیین مفاهیم

2-1- درآمد 10

2-2- تعریف مسئولیت 11

2-3- اقسام مسئولیت 11

2-4- مسئولیت مدنی 12

2-4-1- در معنای عام 12

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) 14

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری 15

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای 15

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت 15

2-7- خطای شغلی 17

2-7-1- تعریف 17

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی 17

2-8- برائت 18

2-9- هدف مسئولیت مدنی 20

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی 22

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1-1- تعریف تقصیر 22

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر 22

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر 23

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی 23

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی 23

3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه 24

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) 24

3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی 25

3-1-2- نظریه خطر 25

3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر 25

3-1-2-2- اقسام نظریه 26

3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی 27

3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده 27

3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف 28

3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق 28

3-4-1- نظریه‌های مختلط 30

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم بهره گیری از هر دو 30

3-1-4-2- راهکارها 30

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران 30

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- بعضی از مصداق‌های قاعده 30

3-2-1-1- مفهوم تقصیر 30

3-2-1-2- انواع تقصیر 31

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر 31

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) 32

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد 32

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد 33

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) 33

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه 34

3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران 35

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان 38

4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی 40

4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب 40

4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب 43

4-5- نوع عقد 43

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک 43

4-7- مسئولیت مدنی پزشک 47

4-8- مطالعه دیدگاه‌های فقها 50

4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375 52

4-10- مطالعه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 53

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 53

4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی 54

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی 55

4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی 56

4-14- اُتانازی 56

4-14-1- مطالعه اُتانازی در حقوق ایران 56

4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان 59

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی 59

4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار 59

4-15-2- قصد درمان 60

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی 60

4-15-4- رعایت موازین پزشکی 60

4-15-5- رضایت بیمار 60

4-15-6- اخذ برائت 61

4-16- مطالعه مسأله‌ی برائت 61

4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی 65

4-17-1- جبران عینی 65

4-17-2- جبران بدلی 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته‌های پژوهش 68

5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی 70

5-3- توضیح قانون مسئولیت مدنی 71

فهرست منابع 74

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

  • محدوده تعهدات و قوانین موضوعه ایران در ارتباط با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان شامل چه مواردی شده می باشد؟
  • آیا مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی تطبیق داشته می باشد؟
  • محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از عدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور شامل چه مواردی شده می باشد؟

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.