فایل پژوهش: پايان نامه حقوق:ملاک‌های تشخیص نقض

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

: مفهوم علم در نقض حق اختراع

گفته گردید که مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تعبیر می گردد و از طرفی مطابق مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 اگر این نقض عالماً و عامداً رخ بدهد شخص قابل مجازات خواد بود مطابق تعریف ارائه شده در مادة 60 از نقض، علم و عمد در تحقق نقض تأثیری ندارد صرفا اگر نقض با علم و عمد رخ بدهد فرد قابل مجازات خواهد بود.

در تقصیر هر چند خسارت واقع شده بدون علم و عمد فرد مقصّر واقع می گردد و فرد مقصّر عمدا قصد ورود خسارت را ندارد و علم به این موضع را نیز ندارد که بی‌احتیاطی وی منجر به زیان خواهد گردید لکن تقصیر (بی‌احتیاطی) عالماً و عامداً رخ می‌دهد برای مثال رانندة جوان علم دارد که حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ثانیه می باشد و عمداً سرعت خویش را از حداکثر مجاز بیشتر می کند لکن علم و عمد ندارد که سرعت غیرمجاز وی منجر به ورود خسارت به شخص خواهد گردید.

گفته گردید که نقض عالماً و عامدا جرم می باشد سؤال اینجاست که آیا نقض غیرعالما و غیرعامدا نیز قابل تحقق می باشد؟ برای فهم موضوع می‌بایست مقصود قانونگذر از علم و عمد مذکور در مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 مورد مطالعه واقع گردد. مانند مصداقهائی که برای کلمه علم ذکر گردیده در مادة 61 می‌توان تصور نمود این می باشد که، ناقض مطلع باشد حق اختراع ثبت شده و مطابق قانون صرفاً دارندة حق می‌تواندن از آن بهره‌برداری کند.

سؤالی که مطرح می گردد این می باشد که علم و آگاهی افراد جامعه نسبت به حق اختراع ثبت شده مفروض می باشد یا اینکه علم و آگاهی این اشخاص می‌بایست اثبات گردد صرف‌نظر از اینکه علم نسبت به قانون مفروض می باشد. به نظر می‌رسد زیرا طریق مفروض اطلاع‌رسانی در قانون از طریق آگهی حق اختراع در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده می باشد لذا هر حق اختراعی که در روزنامه رسمی به عنوان حق اختراع آگهی گردید مفروض می باشد که افراد جامعه از مفاد آن مطلع هستند لذا ادعای عدم اطلاع از ناقض و عدم علم او به ثبت حق اختراع قابل پذیرش نخواهد بود. پس به نظر می‌رسد امکان تصور نقض حق اختراع بدون علم ناقض قابل پیش‌بینی نیست زیرا مانند ارکان نقض حق اختراع ثبت اختراع می‌باشد و مانند تشریفات ثبت آگهی اختراع در روزنامه رسمی می‌باشد با آگهی مفروض می باشد که همه افراد جامعه از آن مطلع هستند پس با این تصور ذکر کلمة عامداً در مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 به نظر غیرمفید و اضافی می‌آید. پس نقض غیرعالمانه قابل تصور نیست.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.