دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه:بررسي رابطه بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب :

چكيده

فصل اول :

مقدمه

بيان مسأله

اهداف تحقيق

اهميت ضرورت

فرضيه هاي تحقيق

متغيرهاي تحقيق

اعاريف عملياتي

فصل دوم :

در مورد فرايند شناختي و عوامل افت تحصيلي

كه در فصل دوم امده می باشد

فصل سوم

جامعه اماري

حجم نمونه

روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش آماري مربوط به فرضيه ها

روش تحقيق

فصل چهارم

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودني ها از ازمون افت تنحصيلي

جدول 2-4 نتايج تفاوت آزمودني ها در افت تحصيلي

جدول 3-4 : نتايج تفاوت تفريحات در دانش آموزان روستايي و شهري

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل پنجم :

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع و مأخذ

 

چكيده :

 

هدف از تحقيق حاضر مقايسه افت تحصيلي در بين دانش آموزان روستائي و شهري شهرستان ابهر و روستاهاي عميد آباد می باشد كه فرضيه هاي یاد شده كه بين دانش آموزان روستائي و شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست و آيا امكانات بالا و عدم امكانات در دانش آموزان شهري و روستائي باعث افت مي گردد يا نه همينطور آيا عدم تفريحات در دانش آموزان روستائي و تفريحات در دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت دارد يا نه كه جامعه آماري یاد شده دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان كه در حدود 500 نفر می باشد كه از اين 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه افت تحصيلي كه داراي 50 سؤال می باشد كه داراي گزينه هاي بله و خير می باشد و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهاي بله می باشد و بعد از آن از روش آماري t  متغير مسائل بهره گیری شده كه نتايج ان به اين صورت بوده می باشد كه افت تحصيلي در دانش اموزان روستايي بيشتر از دانش آموزان شهري می باشد البته هم از لحاظ عدم امكانات كافي و هم به علت تفريحات سالم مي باشد و سطح معني داري آن برابر 05/0  = α  می باشد .

 

مقدمه :

يكي از شاخص هاي توسعة كشورهاي همگاني شدن آموزش و پرورش و تعميم آموزش اجباري می باشد . در ممالك پيشرفته سعي مي گردد آموزش رسمي از  سنين پايين تر شروع مي گردد و اجباري و همگاني بودن آن در سنين بالاتري را شامل مي گردد . در  فرلانسه كودكان 2 تا 5 ساله از آموزش پيش دبستاني اختياري برخوردارند  و گروههاي فشار سعي در اجباري كردن آن دارند و پايان آموزش اجباري ، 16 سالگي ( پايان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده می باشد . ( مشايخ ، 1376 ) با اينكه در كشور ما آموزش رسمي و اجباري از شش سالگي و اول دبستان شروع مي گردد ولي هنوئز همة بچه هاي لزم التعليم را تحت پوشش قرار نداده می باشد و محاسبات گذر تحصيلي در مقطع ابتدائي نشانگر اين واقعيت می باشد كه شمار خروجي ها برابر با عدة ورودي ها نيست و توسعه در كشور ما از اين لحاظ كم تر تحقق يافته می باشد .

براي توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش تأثیر اول را نداشته باشد حداقل پايين تر از سازمانهاي ديگر قرار نمي گيرد . اگر در توليد گندم ، سيمان ، آهن ، مرغ و ساير اقلام مصرفي افت توليد نشان داده گردد بلافاصله سازمانهاي مربوط و به ويژه مردم عكس العمل نشان مي دهند اگر اتومبيل فقط يك ماه چند در صد كمتر توليد گردد همة رسانا ها خبر پراكني كرده جامعه را از تعادل خارج مي سازند مي توان گفت كه افت توليد اقلام مصرفي خيلي سريع در جامعه قابل نظاره می باشد اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصيلي و ركورد وجود داشته می باشد و ضربه هاي جبران ناپذيري به كشور وارد شده می باشد ولي به دليل تدرييجي بودن و آشكار نبودن نتايج آن يا متوجه قضيه نيستيم و يا به عمد از كنارش مي گذريم .

آمارها نشان مي دهد كه در برنامة 5 سالة اول ( گلشن فومني ، 1375 ، ص 160 ) 517 ميليارد ريال هزينه دانش آموزاني گردید كه پايه هاي تحصيلي را تكرار كردند .

روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ميزان افت تحصيلي را تنها در  سال تحصيلي 81-80  در پاية ابتدائي 4% راهنمايي 12 % ، دبيرستان 30 % ( روزنامه همشهري ، 21/1/81  ) و مردودي هاي سال تحصيلي 82-81 را در مقاطع ابتدائي ، راهنمايي و اول متوسطه به ترتيب 194120  ،  431949  و 407342 نفر اعلام كرد . به عبارت ديگر آموزش و پرورش در سال ياد شده در ابتدائي 8/2 درصد  ، راهنمايي 1/9 دذرصد و اول دبيرستان 27 درصد ، فقط بابت مردودي ، افت داشته می باشد . ( روزنامه ايران ، 27/1/83 )

لازم می باشد اين پرسش مطرح گردد كه دانش آموزاني كه پارسال در مدرسه ثبت نام كرده بودند امسال به چه سرنوشتي دچار شده اند ؟ چند  اتفاق امكان تحقق دارد : عده كثيري از آنها صرف آن ها صرف نظر از كيفيت تحصيلات ، ارتقاء يافته اند ، شماري مردود و همان پايه را تكرار مي كنند و در نهايت عده اي به دلائل مختلف مدرسه را ترك كرده اند . كدام يك ار اين ها افت تحصيلي تلقي مي گردد .

تعريف و مفهوم افت تحصيلي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اصطلاح افت يا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده می باشد  . اگر محصول نهايي اين نهايي اين نهاد ، نيروي انساني باشد ، افت ، آن قسمت از سرمايه و موا اوليه می باشد كه در توليد نيروي نيروي انساني نتيجه مطلوب ر نداده می باشد .

( گلشن فومني ، 1375 ، ص 159 ) افت تحصيلي موارد متعددي از قيبيل مردودي ، ترك تحصيل ، و غيره ر در بر مي گيرد . در اينجا مقصود كاهش عملكرد دانش آموزان از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب می باشد ، بطوري كه اگر بين استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله اي وجود داشته باشد اين فاصله نشان از افت تحصيلي دارد و بهترين شاخص آن مقايسه عملكرد قبلي و فعلي دانش آموز می باشد .

مفهوم افت يا شكست تحصيلي بسيار گسترده تر و واقعي تر از اعداد و ارقامي می باشد كه اعلام مي گردد  و آن عدم بهره گیری از ظرفيت نا محدود يادگيري و قوه ابتكار دانش آموزان می باشد كه با آن متولد مي شوند و فقط در سال هاي اول عمر اجازه بهره گیری از آن ها داده مي گردد و سپس سيستم هاي آموزشي به فراخور سياست ها ، برنامه ها و خط مشي ها اين توانايي ها را به شدت تضعيف مي كنند .

 

 

مقدمه :

دانشمندان معمولاً براي درك و فهم مسائل پيچيده الگويي را از موضوع مورد مطالعه ترسيم مي كنند كه براي مثال ساختن الگويي دقيق و كارآمد از مولكول D,N.A  براي فهم روش انتقال اطلاعات ژنتيك براي دانش ورزان زيست شناسي و ژنتيك اهميت زيادي دارد به همين ترتيب روان شناسان شناختي نيز براي مطالعه فرايندهاي شناختي الگوهايي ساخته اند ، بسياري از اين  الگوها بشر را همچون سيستم پردازش اطلاعات تصوير مي كنند ، الگوهاي پردازش اطلاعات موجب رشد سريع فرضيه ها و گسترش مطالعات شناختي مي گردد كه افت تحصيلي مي تواند ارتباط اي به اين مضامين داشته باشد كه در صورت نبودن الگوي مناسب پردازش اطلاعات باعث شديد افت تحصيلي مي گردد و فرايندهاي شناختي زیرا حافظه و درك مفاهيم ، خواندن ، نوشتن و حل مسئله و خلاقيت و پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي و همچنين مجموعه اي از فرايندهاي سطح عالي شناختي را كه تحت عنوان تحصيل و آموزش می باشد را طبقه بندي مي كند و علاوه بر آن رشد شناخت و تكامل زبان و تبديل شدن آن به بخش تفكيك ناپذير شناخت تشريح خواهد گردید كه براي كمك به فهم چگونگي ارتباط ابعاد مختلف شناخت با يكديگر مي تواند از علائم مهم باشد . يكي از مهمترين فرايندهاي شناختي ادراك می باشد . كه اگر ادراك فراتر از احساس و اشياي اطراف بشر و تصميم گيري در مورد معناي چيزي باشد كه احساس شده و درك از مطالب و مفاهيم درسي هم مي تواند در كاهش افت تحصيلي سهم داشته باشد و بحث افت تحصيلاي از زمان پيدايش تحصيل مورد توجه والدين و معلمين و عوامل آموزشگاه صورت گرفته و تا به حال  تمام عوامل و عللي كه مي تواند باعث به وجود آمدن آن گردد مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند مانند عوامل خانوادگي ، پايين بودن درك و فهم و فراين شناختي افراد و امكانات رفاهي و اقتصادي خانواده .

 

 

بيان مسأله : يادگيري در رشد بشر و روشهاي تدريس را در تحقيقات خويش بايد مد نظر گرفت تا بتوان از ميزان افت تحصيلي كاست و از طريق بكاربردن روشهاي علمي در زمينة سؤالاتي كه متصديان تعليم و تربيت دربارة فرايند آموزش – يادگيري مطرح مي سازند بايد مواردي را مد نظر داشت كه افت تحصيلي دانش آموزان را نشان مي دهد و تحقيقات آموزشي از تحقيقات پايه تا كاربردي را شامل مي گردد ولي اغلب اين تحقيقات در فاصلة ميان اين دو قرار مي گيرد و در كل تمام تحقيقات در همة سطوح آن به ما كمك مي كنند تا آموزش و پرورش را بهبود بخشيم و در بارور كردن ذهن دانش آموزان کوشش كرده و از عواملي كه باعث مي گردد يك مقدار آموزش و پرورش دچار لغزش گردد كاهش داده و امكانات رفاهي و آموزشي بالايي را براي ارتقاء تحصيلي دانش آموزان در نظر گرفت در افت تحصيلي علاوه بر ارتقاء آموزش و پرورش بايد توانايي معلمان در بكار گرفتن نتايج را  در نظر گرفت و معلمان هم مي توانند در گرفتن مطالب درسي به خوبي و واضح تأثیر مؤثري داشته باشند در كل بايد مد نظر داشت كه افت تحصيلي يكي از عوامل مهم تحصيلي می باشد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و تمام عواملي كه مي توانند در ايجاد آن تأثیر داشته باشند بايد مور توجه قرار گيرند . ( شعبان ي نژاد 1378 )

  1. آيا بين دانش آموزان روستايي و دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست ؟
  2. آيا بالا بودن امكانات رفاهي در شهر مي تواند باعث كاهش افت تحصيلي دانش آموزان شهري گردد ؟
  3. آيا پايين بودن امكانات رفاهي در روستا باعث افزايش افت تحصيلي دانش آموزان روستايي مي گردد ؟
  4. آيا بالا بودن تفريحات و سرگرمي در شهر باعث افزايش افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهري مي گردد ؟
  5. آيا پايين بودن تفريحات و سرگرمي در روستا باعث كاهش افت تحصيلي در بين دانش آموزان رو ستايي مي گردد ؟

 

 

هدف تحقيق :

هدف از تحقيق حاضر مقايسه افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر و روستاهاي عميد آباد و سنبل آباد به اين صورت می باشد كه آيا در بين دانش آموزاني كه از لحاظ امكانات در حد پايين تر هستند با دانش آموزاني كه از لحاظ امكانات در حد بالا هستند از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست آيا افت تحصيلي در بين دانش آموزان روستايي بيشتر از دانش آموزان شهري می باشد يا نه ؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

اميد می باشد  پژوهشهايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بتوان از ميزان افت تحصيلي دانش آموزان كاست مخصوصاً دانش آموزاني كه در مناطق دور افتاده و عقب مانده هستند و اميد می باشد كه با طرح اين پژوهشها بتوان از ميزان افت تحصيلي كاست و پژوهشها و تحقيقات در اين ارتباط بيشتر در مراكز آموزشي و تحصيلي و دانشگاهي بيشتر بهره گیری مي گردد . و از عواملي كه ممكن می باشد باعث افت تحصيلي در بين دانش آموزان گردد توجه كرد و در مناطق روستايي با بالا رفتن امكانات بتوان از افت تحصيلي آنان كاست تا بتوان درصد بالايي از دانش آموزان روستايي را با سواد ببينيم .

 

فرضيه هاي تحقيق :

  1. بين دانش آموزان روستايي و دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست .
  2. بين دانش آموزان روستايي داراي امكانات رفاهي كم و دانش آموزان شهري داراي امكانات رفاهي بالا از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست .
  3. بين دانشآاموزان روستايي داراي تفريحات و سرگرمي پايين و دانش آموزان شهري كه داراي تفريحات و سرگرمي بالا هستند از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري هست .

 

متغيرهاي تحقيق :

در فرضيه اول افت تحصيلي – متغير وابسته

دانش آموزان شهري و روستائي                    دو گروه متغير مستقل

ولي در فرضيه بعدي         امكانات رفاهي           متغير مستقل       افت تحصيلي      متغير وابسته

و تفريحات و سرگرمي        متغير مستقل           افت تحصيلي              متغير وابسته

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :130

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.