دانلود فایل تحقیق : پایان نامه:بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي جوانان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کليات پژوهش


شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه

«خداوند وقتي بشر را آفريد از روح خود در آن دميد.» (سوره مبارکه الحِجر، آيه 28).

اين به آن معناست که هدف، خلقت موجودي خدا گونه بوده می باشد که داراي صفات و خصوصياتي باشد تا خليفه خدا روي زمين گردد و براي تربيت انسانها از ميان خود آنها راهنماياني برگزيد تا راه راست را به انسانها نشان دهند. تأثیر تربيتي اين راهنمايان به گونه اي بوده که انسانها در تمامي ابعاد وجوديشان رشد کنند. با نظاره زندگي گذشتگان خواهيم ديد که معمولاً زندگي افراد جامعه به سه بخش تقسيم مي‌شده می باشد. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمين معاش خانواده بوده می باشد و قسمت ديگر را خواب و استراحت و تجديد قواي جسمي جهت شروع روزي نو و ادامه کار و کوشش روزانه تشکيل مي‌داده می باشد و بين اين دو زمان، زمان سومي نيز نظاره مي‌گردد که در آن افراد نه کاري انجام مي‌دادند و نه در خواب بودند. البته اين زمان بسيار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزايش يافته می باشد. اين مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدني از برنامه‌هاي تربيتي جوانان محسوب مي‌گردد و هر اجتماعي با در نظر داشتن اين نکته تا چه ميزان از تحولات صنعتي و اجتماعي عصر حاضر تأثير پذيرفته می باشد، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعيت خويش و بر اساس تواناييهاي اقتصادي خود و نيز اعتقادات و درک ويژه اي که از اوقات فراغت دارند، بهره مي‌گيرند. واضح می باشد که کم توجهي به اين موضوع موجب مي‌گردد که افراد نتوانند اوقات بيکاري خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپري کنند و از تأثیر سازنده اي که اين ساعات در پرورش شخصيت و تکميل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. يکي از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژي جواني مي‌باشند که اين انرژي بايد به گونه اي مورد بهره برداري قرار گيرد (سازمان ملي جوانان، 1381).

جهت دادن صحيح به بهره برداري از انرژي جوانان و برآوردن نيازهاي آنها، مستلزم برنامه ريزي واقع بينانه و صحيح زماني می باشد تا بدين ترتيب از اتلاف وقت و انرژي اين قشر جولگيري به اقدام آيد. امروزه بهره گیری بهينه از وقت و زمان، مهمترين مسأله در کشورهاي مترقي جهان مي‌باشد ولي متأسفانه در کشور ما توجه چنداني به وقت و زمان نمي گردد و با از دست دادن اين عنصر بسيار مهم، لطمه‌هاي زيادي از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و آموزشي و پرورشي و… به کشورمان وارد مي‌گردد، زيرا مديريت زمان کمتر ديده مي‌گردد. پس براي افزايش بهره وري، مخصوصاً در واحدهاي آموزشي بهتر می باشد از مديريت زمان (Time management) بهره گیری گردد و اين برنامه ريزي زماني به کارمندان و محصلان از قبيل دانش آموزان و دانشجويان آموزش داده گردد (براتي، 1384).

امروزه اين اعتقاد هست که ريشه بسياري از اضطرابها و فشارهاي روحي بشر عصر حاضر، کمبود وقت يا از دست دادن زمان می باشد. قرن حاضر به دليل گسترش شبکه اطلاع رساني و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان «عصر سرعت» شناخته شده می باشد و بشر امروز براي دور نماندن از قافله و زمان خويش و کسب اطلاعات به ناچار، به کوشش مستمر و بي وقفه مي‌پردازد. اين کوشش، بدون برنامه ريزي زماني موجب استرس و فشار رواني مي‌گردد (فراست، 1371).

به نظر پژوهشگر، احتمال دارد که مديريت زمان که بهره گیری بهينه از وقت براي اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولويت‌ها و اوقات فراغت فرد می باشد، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي فرد ارتباط داشته باشد.

1-1: بيان مسأله

با در نظر گرفتن اينکه يکي از ويژگيهاي عصر کنوني، سرعت ارتباطات می باشد، به همين دليل در نظر داشتن مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه‌هاي زماني آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. به عبارت ديگر مسئله کنوني، نداشتن برنامه ريزي زماني صحيح در اوقات فراغت آنها مي‌باشد (عليمراديان، 1368).

با در نظر داشتن وقت آزادي که در بين ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان نظاره مي‌گردد، اين تحقيق انجام گرفت تا معلوم گردد که براي گذراندن اوقات فراغت به طرز صحيح، چگونه مي‌توان از مديريت زمان بهره برد. لذا محقق با در نظر داشتن مطالعات مقدماتي که در اين زمينه انجام داده می باشد بر آن می باشد تا با گردآوري اطلاعات دقيق‌تر، از طريق اجراي يک تحقيق غير آزمايشي از نوع همبستگي، ارتباط بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد.

طبق تعريف سازمان طي جوانان، افرادي که داراي سنين 15 تا 29 سال مي‌باشند، جوان محسوب مي‌شوند. ايران به عنوان يکي از کشورهاي مديترانه شرقي داراي جمعيت جوان می باشد.

بانک جهاني در سال 2000، جمعيت 15 تا 29 ساله کشور ما را معادل 1/32 درصد کل جمعيت گزارش نموده می باشد (سازمان ملي جوانان، 1381).

لذا با عنايت به خصوصيات و استعدادهاي بالقوه اين گروه سني در جهت شکوفايي جامعه فردا، لازم می باشد وضعيت سلامت روان اين قشر شناسايي گردد و ارتباط آن با ساير عوامل به درستي مورد بررسي قرار گيرد (همان منبع ).

بسياري از دانش آموزان و دانشجويان براي بهره گیری بهينه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزديک به زمان امتحانات خود برنامه ريزي صحيح زماني نمي کنند و يا از مديريت زمان اطلاعي ندارند. برخي نيز به رغم اطلاع محدود، از آن بهره گیری نمي کنند. به نظر پژوهشگر، ارتباط نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با ساير متغيرها بايد بررسي گردد تا اقدامات لازم و ضروري در پژوهشهاي بعدي انجام گيرد.

از طرفي آموزش و پرورش، به دليل آموزش و تعليم نيروهاي مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه در تمامي کشورهاي دنيا اهميت به سزايي دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهيم پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي به ميان مي‌آيد. از پيشرفت تحصيلي، به عنوان يکي از ابعاد پيشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم «انجام تکاليف و موفقيت دانش آموزان در گذراندن دروس يک پايه تحصيلي مشخص » يا «موفقيت دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي»، مستفاد مي‌گردد. وجه مخالف پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي می باشد که يکي از معضلات نظام آموزشي مي‌باشد که خود را به شيوه‌هاي گوناگون مانند عدم موفقيت دانش آموزان در دستيابي به اهداف مقاطع تحصيلي مربوطه، مردودي و تکرار پايه‌هاي تحصيلي، ترک تحصيل زودرس و بيکاري و بلاتکليفي نشان مي‌دهد (پورشافعي، 1370).

با در نظر داشتن اضطراب و استرس ناشي از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بين نوجوانان و جوانان لزوم يک برنامه ريزي صحيح زماني، يا به عبارتي مديريت زمان جهت بهره گیری بهينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهميتي ويژه برخوردار می باشد.

اين پژوهش به گونه کلي کوشش دارد که ارتباط بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد و مي‌کوشد که به گونه اخص عیان سازد که چه ارتباط اي بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان هست ؟ و اينکه آيا بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي آنها ارتباط هست ؟ يا خير؟


1-2: اهداف تحقيق

هدف اين پژوهش بررسي ارتباط بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي جوانان می باشد.

1-3: فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه (1): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها ارتباط دارد.

فرضيه (2): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها ارتباط دارد.

1-4: سئوالهاي تحقيق

سئوال(1): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها ارتباط دارد ؟

سئوال (2): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها ارتباط دارد ؟

1-5: ضرورت و اهميت تحقيق

يکي از اقشار مهمي که در هر جامعه، آسيب پذير شناخته شده اند، قشر جوانان آن جامعه می باشد. بر اساس آمار و ارقام بانک جهاني در سال 2000، بيش از 30 درصد از کل جمعيت جهان را، جوانان تشکيل مي‌دهند، البته بانک جهاني در سال 2000 جمعيت جوان ايران را معادل 1/32 درصد کل جمعيت گزارش نموده می باشد (سازمان ملي جوانان، 1381).

با اطلاع از اين واقعيت، برنامه ريزي صحيح زماني براي گذران اوقات فراغت جوانان، هم باعث بارورتر شدن نسل آينده کشور مي‌گردد و هم جلوي بسياري از نابساماني‌ها و گرفتاريهايي که ناشي از عدم اطلاع يا آگاهي کم از مديريت زمان می باشد گرفته مي‌گردد (غفاري، 1372).

در دنياي پرهياهوي قرن بيست و يکم کارگزاران حکومتي دنيا به اين حقيقت پي برده‌اند که در صورت عدم به کارگيري تدابير اصولي نسبت به اوقات فراغت به ويژه در ارتباط با نسل جوان، خطرات عظيمي جامعه را تهديد مي‌کند. از نظر تربيتي نيز در صورت عدم در نظر داشتن چگونگي گذران اوقات فراغت، اختلالات غير قابل جبراني در رفتار و کردار و در نتيجه در شخصيت افراد پديدار گشته و چه بسا ممکن می باشد، موجب ترويج کجرويها و انحرافات اجتماعي گردد (خليلي، 1372).

با در نظر داشتن اينکه يکي از شرايط رشد عاطفي و بلوغ اجتماعي و قدرت همسازي افراد، داشتن علاقه پايدار به تفريحات و اشتغالات سازنده و سودمند می باشد و با عنايت به ميزان گستردگي و اهميت ساعات فراغت جوانان در تعيين کننده بودن تأثیر اين اوقات، در رشد معنوي و جسمي دانشجويان و دانش آموزان، پر کردن اوقات فراغت آنها از يک طرف، مي‌تواند اثرات اخلاقي و تربيتي عميقي، بر روي دانش آموزان و دانشجويان داشته باشد و در تکوين شخصيت آنها موثر باشد و از طرفي ديگر، از تهاجم فرهنگي، اعتياد و انحراف اخلاقي پيشگيري نمايد تا سلامت و بهداشت جامعه نيز تأمين گردد (رضوانيه، 1372).

با در نظر داشتن اينکه اوقات اکثر جوانان شامل سه بخش مطالعه و تحقيق، استراحت و خوراک و نظافت و فرايض ديني و بخش اوقات فراغت مي‌باشد، بهره گیری صحيح از بخش اوقات فراغت مي‌تواند موفقيت و بهره گیری بيشتر از دو بخش ديگر را تضمين کند و باعث تجديد قوا جهت مطالعه و تحقيق بيشتر گردد. بنابراين اوقات فراغت از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد که اگر با برنامه ريزي صحيح زماني همراه گردد، مي‌تواند ساعاتي سازنده و تکامل بخش را در بر داشته باشد و باعث سلامت روان جامعه گردد. نتايج پژوهش حاضر، اين امکان را براي مسئولين مربوطه فراهم مي‌کند که با در نظر گرفتن واقعيات موجود و نيز معضلات عديده در اين ارتباط و با در نظر داشتن علايق و پيشنهادات جوانان، در آغاز نسبت به رفع معضلات موجود اقدام کنند و سپس جهت بهره وري و بهره گیری بهينه از اوقات فراغت، يک برنامه ريزي صحيح زماني را تدوين کرده و از مديريت زمان بهره گیری نمايند(همان منبع).

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، مسئله مديريت زمان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار می باشد. افراد مي‌بايد همواره توجه داشته باشند که از زمان به عنوان منبعي ارزنده به خوبي بهره گیری کنند. آنها مي‌توانند راههاي بهره گیری موثر از زمان را بياموزند، مي‌توانند از ابتلا به پريشاني احتراز کنند، بازده کارشان را افزايش دهند، در رسيدن به اهدافشان موفق تر باشند و به زندگي متعادل تري دست يابند که در آن فرصت و توان کافي براي پرداختن به کار منزل، خانواده و خويشتن وجود داشته باشد (مکنزي، 1993).

بنابراين از اين چشم انداز وسيع، مي‌توان دريافت که ارزش واقعي مديريت زمان، عبارت می باشد از ارتقاي تمامي ابعاد زندگي فرد. لذا لزوم آشنايي جوانان با مديريت زمان در گذران اوقات فراغت آنها اجتناب ناپذير می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :92

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.