پایان نامه:بررسي عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلي جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزشي

دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه:

شايد اغراق نباشد كه بگوييم « آدمي‌شاهكار خلقت می باشد » و به يقين مي‌توان او را آشكارترين و قوي ترين شاهد ثابت وجود خداوند بزرگ دانست . انساني كه خود مخلوق آفريدگاري توانمند می باشد و از طرفي خالق حوادث . به اين معنا كه هر حادثه اي روي رفتارش تأثير مي‌گذارد و خودش نيز حادثه مي آفريند كه با عظمت ترين حادثه ساخته دست او فرهنگ (cutlure)می باشد . (شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين شاهكار خلقت موجود بسيار پيچيده می باشد كه با وجود تمام پيشرفت هاي ساخته دست خودش هنوز بسياري از توانمندي هاي خود را شناخته می باشد و مهمترين و      پيچيده ترين جنبه اش ، بشر را چه عواملي متأثر مي‌گردد؟ بحث از عليت رفتارهاي بشر مانند مسائل اساسي روان شناسي می باشد ،‌زیرا تا علت رفتار شناخته نشود پيش بيني و كنترل رفتار بشر امكان نخواهد داشت. به همين سبب اصطلاح « انگيزش » هم قديمي‌ترين و هم جديدترين اصطلاح در روان شناسي می باشد . بحث از انگيزش در واقع بحث از تعليل يا علت يابي رفتار بشر می باشد بحث از اينكه چرا مردم تفاوت اقدام مي‌كنند و حتي يك فرد متفاوت اقدام مي‌كند.

داشتن انگيزه در كاري ارتباط مستقيم با بهبود نتيجه به دست آمده دارد يعني هر چه قدر انگيزه در كاري پر نگ تر ،‌ديده گردد نتيجه بهتري حاصل مي‌گردد.

بديهي می باشد كه شغل و كار يكي از مسائل مهم در زندگي هر فرد مي‌باشد كه گاه به صورت حساب شده وب رنامه ريزي شده انتخاب مي‌گردد وگاه بدون هيچ گونه برنامه و تفكري آن چیز که مسلم می باشد داشتن انگيزه در هر كاري تأثير بسزايي درنتيجه خواهد داشت.

همه ما مي دانيم يكي از سازمانهايي كه در تعليم و تربيت نيروي كار آمد انساني جامعه تأثیر كليدي دارد آموزش و پرورش می باشد كه وظيفه بسيار مهمي در شناختن و شكوفا كردن استعدادهاي پيچيده ترين شاهكار خلقت را دارد ، پس بايد با ايجاد انگيزه قوي در دست اندركاران امر خطير تعليم و تربيت براي بهبود و بالا بردن كيفيت نتايج به دست آمده كوشيد.

هدف از انجام اين تحقيق اين می باشد كه چگونه با بهره گیری از راه كاريهاي مناسب ، در مديران و معلمان سطوح مختلف مقاطع تحصيلي انگيزه ايجاد كرد تا آنها با رغبت بيشتر از راه كارهاي نوين در آموزش و پرورش بهره گیری كنند. به اميد روزي كه شاهد رشد وشكوفايي اين سازمان بزرگ باشيم . (‌عباس زاده ، سيد محمد ، 1369 )

 

 

 

بيان مسئله :

در سالهاي اخير تعداد بي شماري كنفرانس و سمينار در اغلب نقاط دنيا در مورد چگونگي بهره گیری از راه كارهاي نوين آموزشي در آمزش و پرورش رسمي در سطوح مختلف مقاطع تحصيلي ارتباط آن با بازدهي و نتايج بدست آمده انجام گرفته می باشد . در ايران نيز كتب و رسالاتي در اين زمينه نوشته شده و سمينارهاي نه چندان زياد ولي قابل توجه برگزار گرديده می باشد. اغلب متخصصان رسانه‌هاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه معتقد هستند كه تاكنون برنامه‌ريزي هاي محلي و مناسبي جهت بهره گیری ازرسانه‌هاي آموزشي و راه كارهاي نوين به نحوي كه متناسب با محدوديتها و نيازهاي جوامع اين كشور ها باشد ، نشده می باشد . در اغلب موارد يا اين راه كارها براي مسئولين آموزشي ناشناخته می باشد و يا اينكه آنها انگيزه بهره گیری از آن را در خود نمي‌بينند. منطق ايجاد مي‌كند كه علاوه بر سرمايه گذاري ،‌در معرفي اين راه كارها در كشور كوشش گردد به گونه اي كه بهره گیری از اين راه كارها در سراسر نقاط كشور به صورت خودجوش توسط مديران و معلمان در داخل مدارس بهره گیری گردد و اين هدف ميسر نمي‌گردد مگر باايجاد انگيزه لازم در مسئولين آموزشي مدارس. (توليد و كاربرد مواد آموزشي، 1379)

لغت انگيزه ازنظر دستور زبان فارسي اسم و انگيزش اسم مصدر انگيختن می باشد ،‌بنا به نوشته لغت نامه دهخدا، انگيختن يعني به حركت در آوردن . ‌چنان كه حافظ مي‌گئيد:

اگر غم لشكر انگيزد كه خود عاشقان ريزد

   من و ساقي به هم سازيم و بنيادش براندازيم

انگيزه يعني سبب، علت وانچه كسي را به كاري وادار كند. انگيزش يعني تحرك و ترغيب  و انگيزش يك عامل دروني می باشد كه بشر يا به گونه كلي موجود زنده را به حركت در مي آورد و انگيزش حالتي می باشد كه در اثر دخالت انگيزه به موجود زنده دست مي دهد. براي مثال مي‌توان گفت كمبود آب بدن يا نياز به آب انگيزه و احساس تشنگي انگيزش می باشد . انگيزه را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم كرد:

1ـ انگيزه هاي فيزيولوژيك : بر اساس نيازهاي زيستي موجود زنده مي‌باشد مثل گرسنگي ، تشنگي ،‌انگيزه هاي فيزيولوژيك را سيقهاي فيزيولوژيك يا انگيزه هاي حيواني نيز مي‌نامند زیرا بين بشر و حيوان مشترك هستند  .

2ـ انگيزه هاي اجتماعي يا ثانويه : يعني انگيزه هايي كه نياز زيستي را بر طرف نمي‌كنند بلكه در اثر يادگيري به وجود مي آيند مثل انگيزه هاي كسب قدرت ، پذيرش اجتماعي ،‌تسلط طلبي و … انگيزه هاي اجتماعي به گونه عمده تحت تأثير اجتماعي كه بشر در آن رشد كرده می باشد قرار دارند . (‌عباس زاده ، سيد محمد ، 1369 )

راه كار :

راه و روشي مناسب براي نيل به هدفي مشخص در زماني معين به گونه اي كه بهترين و سريعترين روش براي مقابله با مشكلات موجود در آن زمينه باشد. از گذشته هاي دور هميشه بشر در برخورد با مسائل به دنبال آسان ترين و منطقي ترين راه حل براي رسيدن به جواب مسئله مي‌گشت . به عبارتي وجود راه كار براي رسيدن به هدف اجتناب ناپذير می باشد . مسلم می باشد كه در دنياي پيچيده تكنولوژي امروزي راه كارهاي تعليماتي دهه هاي قبل نمي‌تواند مؤثر باشد . پس همگام با پيشرفت مسئله راه كار هم بايد متناسب با آن باشد.

درجامعه ما كه آموزش و پرورش داراي هدفهاي معنوي و اقتصادي می باشد و سعي دارد كه فرد را در تحقق آن اهداف به فعاليت نهادي وادار بايد با ايجاد رغبت و انگيزه ، مديران و معلمان را تشويق به بهره گیری از اين راه كارهاي نوين نمايد.

 

اهميت مسئله و ضرورت تحقيق:

در گذشته اين تصور وجود داشت كه هر گاه فردي در يك موضوع ،‌دانش و تخصص كافي را دارا باشد مي‌تواند آموزش آن را نيز به عهده بگيرد . امروزه داشتن دانش و تخصص در يك موضوع براي اشتغال به كار ،‌اموزش ان موضوع اگر چه شرط لازم به شمار مي‌رود اما كافي نيست . كسي كه به كار آموزش و پرورش اشتغال مي وزرد علاوه برداشتن خصصي در موضوع مورد تدريس مي‌بايد به دانش و مهارت عملي در اصول و روشهاي تعليم و تربيت نيز مجهز باشد. (توليد و كاربرد مواد آموزشي، 1379)

مانند اطلاعاتي كه هيچ معلم و دست اندر كار آموزشي از آن بي نياز نيست ،‌آشنايي با راه كارهاي مناسب و نوين آموزش و پروري در ارتباط با يادگيري دانش آموزان مي‌باشد. راه كارهاي نوين از يك طرف به عنوان عامل كنترل كننده تمامي عناصر تعليم و تربيت مانندهدف ، برنامه و از طرف ديگر وسيله اي براي هدايت فعاليتهاي تحصيلي دانش آموزان به كار مي‌رود. اين راه كارها يكي از اركان اصلي و جدايي ناپذير آموزش و پرورش می باشد. بنابراين يكي از صلاحيتهاي فردي براي احراز شغل در آموزش و پرورش علاوه بر داشتن دانش نظري ، داشتن مهارتهاي عملي دراين زمينه می باشد . براي محقق اين هدف وجود كتابها، فيلمهاي آموزشي، سمينارها براي آشنايي مديران و معلمان از يك طرف و ايجاد زمينه‌هايي براي تقويت انگيزش در مديران و معلمان مثلاً انگيزه پيشرفت شغلي،‌تشويق مادي، بهره گیری از انگيزش موفقيت ، ايجاد انگيزش گرايش و رغبت مانند راه كارهاي موثر در اين زمينه مي‌باشد . مثلاً به علت رشد جمعيت و عدم توانايي مالي بودجه دولت در تأمين هزينه هاي مورد نياز براي ايجاد زمينه‌هاي شغلي و جذب افراد با علاقه و شايسته سال به سال كيفيت آموزش و پرورش پائين آمده می باشد واين امر باعث گرديده كه هر سال هزينه زيادي به علت افت تحصيلي و پائين بودن كيفيت آموزش برجامعه تحميل گردد ولي بر عوامل ياد شده، كمبود انگيزش شغلي معلمان و مديران بيش از هر چيز جلب توجه مي‌كند.

ايجاد عشق و علاقه و انگيزش در افراد مي‌تواند به نحوي در بالا بردن كيفيت تعليم و تربيت تأثیر بسيار مؤثري داشته باشد. ولي چگونه ؟

عدم توانايي در تأمين احتياجات مادي ما را از ساير نيازهاي آنها غافل كرده می باشد و يكي از عوامل عدم انگيزه در معلمان و مديران براي بهره گیری از راه كارهاي مناسب در امر يادگيري نداشتن انگيزه پيشرفت ، تعلق پذيري ، قدرشناسي و نداشتن پايگاه مناسب اجتماعي می باشد . در كشورهايي كه كاربرد يافته هاي روان شناسي جايگاه خود را در ابعاد گوناگون حيات اجتماعي يافته می باشد . در آغاز قرن و بين چهل تا پنجاه سال گذشته مسئله انتخاب كاركنان سازمانها تاكنون بعنوان يكي از وظايف اساسي روان شناسي تلقي مي‌گردد. در كشور ما در نظر داشتن رشد جمعيت ، ضعف پرداخت و موانع عديده ديگر مانع از توفيق آموزش و پرورش در گزينش بهتر نيروي انساني علاقه‌مند شده می باشد .

زیرا داشتن انگيزه تأثير مستقيم در بهره گیری بهينه  از راه كارهاي آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي دارد . اين ضرورت احساس شدكه ارتباط بين انگيزه و بهره گیری از راه كارهاي نوين يا به عبارتي بررسي راه كارهاي موثر ايجاد انگيزه در معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلي براي كاربرد هر چه بيشتر تكنولوژي نوين مورد بررسي قرار گيرد. (شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378)

 

هدف پژوهش :

  1. بررسي ارتباط بين داشتن انگيزه و رضايت شغلي در معلمان و مديران در تمام سطوح و مقاطع تحصيلي و بهره گیری از راه كارهاي نوين آموزشي .
  2. ارائه راه كارهاي مناسب جهت ايجاد انگيزه در معلمان و مديران براي بهره گیری از راه‌كارهاي نوين .
  3. بررسي اينكه ايا اخر حرفه حاضر به عنوان بهترين شغل براي معلمان و مديران بوده می باشد يا نه ؟

 

فرضهاي پژوهش :

  1. داشتن رضايت شغلي موجب افزايش بهره گیری از راه كارهاي نوين در معلمان و مديران مي‌گردد.
  2. ميزان رضايت شغلي براساس جنسيت (زن و مرد) متفاوت می باشد.
  3. ميزان بهره گیری از راه كارهاي نوين براساس جنسيت متفاوت می باشد.

تعريف عملياتي اصطلاحات :

انگيزه : سبب و علت ، آن چیز که كسي را به كاري وادار كند. عامل رواني گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه كه بشر يا حيوان را به مقصود تحقق بخشيدن به بعضي از اعمال يا گرايشها به بعضي از هدفها آماده مي‌كند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :43

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.