دانلود فایل: پایان نامه:بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنـــوان : مطالعه اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی.

 

روش اجرای پژوهش :

در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده مطالعه می کنیم.

از تمامی بیماران یک اسپيرومتری  پایه به اقدام می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) +  5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به اقدام می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند.

نتایج : نتیجه این کار آزمایي نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواستروئید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران  COPD  نداشته می باشد.

اما کورتیکواستروئید به گونه چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه ،تنگی نفس فعالیتی،میزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده می باشد.

 

(مقدمه پزوهش وبیان مسئله )       Introduction, Statement of problem

 

جنبه های بالینی COPD :

COPDامروزه به وسیله انجمن آمریکائی قفسه صدری ( ATS )تعریف شده می باشد .این تعریف عبارت می باشد از وجود انسداد جریان هوا ثانویه به برونشیت مزمن (بیماری راه هوایی ) یا آمفیزم (تخریب پارانشیم همراه بابزرگ شدن راه هوایی ).انسداد جریان هوایی معمولا پیشرونده می باشد.

ممکن می باشد همراه با افزایش حساسیت باشد وممکن می باشد بالقوه برگشت پذیر باشد .

اصل تعریف ،دانستن این نکته می باشد که بعضی بیماران COPDممکن می باشد انسداد راههای هوایی شان به گونه قابل توجهی برگشت پذیر باشد و آن بیماران آسمی که انسداد راههای هوایی شان برگشت ناپذیر می باشد از   COPD غیر قابل افتراق هستند.

 

 

شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون. هر دایره بیانگر یک واﮊه کلی می باشد . مستطیل بیانگر محدودیت جریان هوائی می باشد که با اسپیرومتری با فشار اثبات شده می باشد . مناطق سایه دار مربوط به بیماران تشخیص داده  COPDمی باشد. توجه کنید که یک بیمار (جزء ١ )ممکن می باشد آمفیزم بدون COPD داشته باشد (بیماری که در عکس قفسه سینه Bullae بدون محدودیت جریان هوایی دارند)بطور مشابه بیمار ممکن می باشد دفع خلط داشته باشد ،اما اسپیرومتری نرمال باشد (جزء۲،برونشیت ساده).در نهایت یک فرد آسمی ممکن می باشد محدودیت جریان هوایی را نشان ندهد (جزء٣). وفقط پس از Bronchoprovocation Test تشخیص داده گردد.

 

اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز :

تخمین زده شده می باشد که در ایالات متحده نزدیک به 16 میلیون بشر از COPD رنج می برند اگر چه بین سالهای ۱۹۷۹ و۱۹۸۹ شیوع بین ٪٦-۴ در مردان بالغ و  ٪۳-۱ زنان متغیر می باشد ، افزایش بیشتر برای زنان بوده می باشد تا مردان.

COPD به عنوان چهارمین علت مرگ ،مطرح می باشد .خوشبختانه یک کاهش پیشرونده در درصدجامعه سیگاری وجود داردکه منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از COPD در آینده نزدیک می گردد جای خوشحالی می باشد که بیشتر این کاهش مربوط به ترک سیگاردر مردان می باشد و نه زنان. لذا تلاشهای بیشتری بایستی به مساُله ترک سیگار اختصاص داده گردد.

همانطور که در جدول (۲)نشان داده شده می باشد مهمترین علت COPD سیگار کشیدن می باشد.

دیگر علل احتمالی به عنوان فاکتورهای غیر وابسته در ایجاد  COPD اقدام می کنند اما اهمیت آنها در مقایسه با تأثیر سیگار کشیدن کم می باشد.تنها علت دیگر که برای یک فرد ،از نظر اهمیت با سیگار کشیدن قابل مقایسه می باشد،نقص آنزیم1 α –  آنتی تریپسین              ( AAT )می باشد اما AATعلت کمتر از ٪١موارد COPD به شمار می رود.

 

جدول۲ : عوامل زمینه ساز برای ایجاد COPD

 

ممکن احتمالی ثابت شده
وزن مقع تولد پایین

عفونت های تنفسی دوران کودکی سابقه خانوادگی

آتوپی

IgA غیر ترشحی

گروه خونی  A

آلودگی هوا

فقر

کودکان در معرض سیگار

الکل

افزایش حساسیت راههای هوایی

سیگار کشیدن

مواجهات شغلی

(سیگار کشیدن)

نقص– آنتی تریپسین

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کودکان در معرض سیگار (passive smoker) نسبت به کودکان غیر سیگاری با شیوع بالائی علائم و بیماریهای تنفسی را تظاهر میکنند .همچنین آنها ،کاهش قابل اندازه گیری در تســتهای عملــــکرد ریوی (PFT) نشان می دهند. اگر چه اثبات نشده می باشد که این مسأله منجر به COPD گردد اما بسیار محتمل می باشد.

روبرو شدن با مواد آلوده کننده در محیط احتمالاًبه روش مشابه اقدام می کند و مطمئناً عملکرد بیماران با انسداد راههای هوایی را بدتر می کند . میزان مور تاليتی و مور بیدیتی ناشی از COPD در سفید پوستان در مقایسه با غیر سفید پوستان بیشتر می باشد.

آتوپی، افزایش حساسیت راه های هوایی و آسم ممکن می باشد ،در ایجاد COPD تأثیر داشته باشد.

نشان داده شده می باشد که افزایش حساسیت راههای هوائی نسبت معکوس با دارد و این امر پیشگویی کننده یک میزان تسریع یافته کاهش عملکرد ریوی در سیگاریهاست.

تنها فاکتور میزبانی اثبات شده که منجر به COPD می گردد. نقصآنتی تریپسین می باشد. این پروتئین سرم به وسیله کبد ساخته می گردد و تأثیر اصلی، مهار نوتروفیل الاستاز می باشد.

میزان طبیعی AAT   350-150 (استاندارد تجارتی)یا  48-20                        (استاندارد آزمایشگاهی) می باشد. کمبود شدید AAT منجر به آمفیزم زود رس می گردد.

سن شیوع بیماری بوسیله سیگار کشیدن تسریع میشود . بیماری در افراد سیــگاری در سن متــوسط ٤٠ سال و در غیر سیــگاریها در50 سال آغاز می گردد.

 

تاریخچه طبیعی COPD :

کاهش عملکرد ریوی در طی زمان در شکل (٣ )نشان داده شده می باشد. افراد نرمال غیرسیگاری سالیانه ml 35 – 25 ازخود را از دست می دهند. این میزان کاهش در افراد سیگاری در مقایسه با غیر سیگاری بیشتر می باشد . هر چه میزان سیگار مصرفی بیشتر باشد، سرعت این کاهش نیز بیشتر می باشد.همچنین هر چهاولیه کمتر باشد، سرعت نزولبیشتر می باشد.

بیماران COPDسالیانه حدود٩٠ کاهش می یابد . مطالعه سلامت ریوی نشان داد ، بیمارانی که سیگار را ترک کردند افزایش متوسط در پس از برونکو دیلاتور ، حدود 57 در اولین ویزیت سالیانه در مقایسه با کاهش متوسط     38در آنهایی که سیگار کشیدن را ادامه داده انده،داشته اند. این مسأله نشان می دهد که پس از ترک سیگار نه تنها طریقه کاهش کاهش می یابد، بلکه عملکرد ریوی ممکن می باشد به گونه حاد، بهبود یابد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :73

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.