فایل پایان نامه : پایان نامه:نقش عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در وقوع افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 • مقدمه
 • اظهار مسئله
 • اهداف پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • تعاریف واژه ها

 

مقدمه:

همنوایی اجتماعی در هر جامعه ای در گرو تربیت رسمی و انتقال مواریث فرهنگی به نوباوگان می باشد که امروزه در مدارس گوناگون و بر اساس اهداف خاص و خط مشی هایی تعیین شده می باشد بدیهی می باشد که این فصل جدیدي در راه اجتماعی شدن از طریق آموزش و پرورش با معضلات و معضلاتی که موجب عدم موفقیت آنان در راه رسیدن به اهداف فراهم می کند دست به گریبان می باشد.

از مهمترین آفت های نظام های آموزشی جهانی و من جمله در کشور ما افت تحصیلی می باشد که همه ساله به صورتهای گوناگون تعداد بسیاری از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی های فردی و اجتماعی را بر جای می گذارد. بنابراين دست اندر كاران عوارض ناشي از افت تحصيلي را در چند جنبه مورد بررسي قرار داده اند،جنبه نخست از نظر اقتصادي می باشد،در طول تحصيل اغلب خانواده ها به دليل استمرار وجود مدرسه و مشغله هاي زندگي و شرايط اجتماعي و اقتصادي پيش آمده كمتر وقتي براي برنامه ريزي اقتصادي آموزش كودكان خود دارند و هنوز اين برنامه زندگي جايگاهي در ميان خانواده ها پيدا نكرده می باشد آنان زماني به اهميت قضيه پي مي برند و در مورد آن حداقل حرف ميزنند ،زماني می باشد كه با ترك تحصيل و يا مردودي فرزندشان مواجه مي شوند و دراين زمان می باشد كه به بازنگري آن چه رخ داده می باشد مي پردازند و با حساب دخل و خرج خانواده در طول مدت تحصيل به عمق فاجعه پي مي برند. جنبه ديگر مربوط به اثرات رواني و رفتاري ناشي از افت تحصیلی مي باشد كه بر دانش آموز شكست خورده وارد مي آيد. جنب دیگرخسارت وارده ديگر بر جامعه مي باشدكه در اثر ديرتر راه يافتن فرد به بازار كار بر جامعه اعمال مي گردد.

بدون تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد اما موفق بودن هر نظام آموزشی نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد.برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی حتما بایستی عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد.

 

اظهار مسئله :

موضوع پژوهش حاضر، علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 اردبیل مي باشد.

نظام آموزشی کارآمد نظامی می باشد که کارایی صد در صد داشته باشد و کارایی یک نظام هنگامی صد در صد می باشد که کلیه دانش آموزانی که در دوره زمانی  واحدی برای ورود به آن ثبت نام کرده اند به اخذ گواهی نامه پایان دوره نایل گردند(پور ظهیر، تقی،1370).

شناخت بهتر و بیشتر عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی می تواند به برنامه ریزان تعلیم و تربیت ، کارشناسان آموزش و پرورش ، معلمان و مشاوران آموزشگاهها کمک نماید تا در برخورد با این گونه دانش آموزان با آگاهی و شناخت بیشتری عکس العمل نشان دهند و ضمن مقابله با این معضل آموزشی و به کارگیری شیوه های صحیح در رفع آن میزان افت تحصیلی را تا سر حد امکان کاهش دهند و بدین ترتیب از خسارت های سنگین مالی و فرهنگی ناشی از آن جلوگیری کنند.(آمیغی , سید ناصر،1379).

هر چند مطالعه علل شکست تحصیلی تاکنون از جنبه های مختلف مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته می باشد و نتایجی نیز از آنها حاصل گشته می باشد با این حال پژوهش حاضر در نظر دارد افت تحصیلی رااز دیدگاه معلمان  مورد مطالعه قرار دهد و از جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معلمان به یک نتیجه کلی در این مورد دست یابد.

نتایج تحقیقاتی که در نواحی گوناگون کشور توسط افراد گوناگون در این زمینه انجام گرفته عوامل موثر بر افت تحصیلی را در چند عامل اختصار نموده اند که عبارتند از :

عوامل مربط به نظام آموزشي : تغييرات متوالی كتابهاي درسي كه يك نوع آشفتگي روحي در دانش آموزان ايجاد مي كند و د ركنار ان مطالب خشك و بي روح بعضي از كتابها كه گاهي هضم آن را توسط دانش آموز بسيار سخت مي كند(گورگي،معصومه،1381)

عوامل مربوط به خانواده : فقر مالي خانواده،يکي از عوامل مهم افت تحصيلي کودک می باشد ، که به گونه غيرمستقيم بر پيشرفت درسي او موثر می باشد. محروم ماندن از غذاي سالم و کافي و نداشتن استراحت لازم به علت فعاليت ها و کارهاي غيردرسي براي جبران فقر مالي موجب عقب ماندگي درسي مي گردد

سواد والدين،بي سوادي والدين موجب عدم درک وظايف مدرسه ، برنامه هاي آن و تداوم حضور مرتب دانش آموز در مدرسه مي گردد و مشکلاتي براي تحصيل دانش آموز و کار مدرسه فراهم مي کند . همچنين از نظر ناتواني در کمک فکري و عملي به امور برنامه درسي دانش آموزان در منزل ، از پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان مي کاهد .

والدين با سواد علاوه بر تأثیر کمک رساني در آموزش فرزندان خود ، الگوي منسجمي از يک فرد باسواد نيز هستند . سواد والدين در تحصيل فرزندان تأثیر دو جانبه اي دارد . از يک سو براي آنها جنبه کمک آموزش دارد و از سوي ديگر انگيزه اي براي درس خواندن آنها مي گردد . برخي از تحقيقات نشان داده اند کودکاني که در امور تحصيلي موفق هستند از والديني برخوردار هستند که تحصيلات بالاتري دارند( باغي دوست، عليرضا،1380).

عوامل مربوط به فرد: مطالعات نشان داده می باشد که حدود 10درصد از موارد افت تحصيلي به علت ناتواني ذهني و عدم کشش فرد می باشد. البته در بسياري موارد دانش آموزي را که مشکل تحصيلي داشته و با تشخيص کمبود هوش به مراکز مشاوره ارجاع داده اند، پس از ارزيابي دقيق مشخص مي گردد دانش آموز هيچ ضعف شناختي يا هوشي ندارد و علت يا علل ديگري عامل مساله می باشد ( باغي دوست، عليرضا،1380).

در اين قسمت به چندين راهكار براي كاهش افت تحصیلی بسنده مي كنيم كه ادامه اين مطلب در قسمت ادبيات نظري به گونه كامل توضيح داده خواهد گردید:1)اعتقاد به دانايي و ضرورت دانش اندوزي .2)داشتن طرح و نقشه در امر مطالعه وتحصيل.3) ثبت نام در مدارس خوب و موفق با امكانات مناسب فيزيكي و آزمايشگاهي.4)داشتن فضاي خانوادگي مناسب از لحاظ فيزيكي، عاطفي و اجتماعي و والدين با سواد.5) داشتن دوستان علاقمند به تحصيل و دوري كردن ار دانش آموزان مدرسه گريز.6)بهره گیری از معلمان با تجربه و آشنا به مقررات آموزشگاهي (دانش نامه رشد 1374)(بهروش علی ، روزنامه اطلاعات 1375).

 

اهداف تحقيق:

اهداف کلی:

 • تأثیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی در وقوع افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل از دیدگاه معلمان
 • ارائه راهکار ها و پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهشی به دست اندركاران نظام آموزشی در جهت مقابله با معضل افت تحصیلی

اهداف جزئی :

 

 • مطالعه تاثیر میزان درآمد خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • مطالعه تاثیر میزان تحصیلات والدین بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • مطالعه تاثیر میزان علاقه معلمان به شغل خویش بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • مطالعه تاثیر میزان علاقه دانش آموزان بر افت تحصیلی آنها
 • مطالعه تاثیر امكانات آموزشي و فضاي آموزشي بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • مطالعه تاثیر شيوه مديريت آموزشگاه بر افت تحصیلی دانش آموزان

 

فرضیات تحقيق:

فرضیه :

راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مساله می باشد.یا به عبارت ساده تر فرضیه ها به گونه معمول راهنمای پژوهشگر در انتخاب روش اجرای پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

پس فرضیه هایی که در این پژوهش به مطالعه آنها اقدام خواهد گردید عبارتند از :

 • بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.
 • بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.
 • بین ویژگیهای معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.
 • بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.
 • بین امكانات آموزشي و فضاي آموزشي و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.
 • بين شيوه مديريت آموزشگاه وافت تحصیلی دانش آموزان ارتباط هست.

 

اهمیت و ضرورت تحقيق

تحلیل مسئله افت تحصیلی در علل آن و توصیه در جهت ایجاد امکانات و شرایط لازم به مقصود کاهش میزان افت تحصیلی یکی از موضوعات پژوهش و پژوهشی در نظام آموزش و پرورش می باشد.بدیهی می باشد در نظر داشتن نتایج حاصل از آن نظام را در جهت تحقق اهداف عالیه یاری خواهد نمود.

افت تحصيلي و مردودي را نمي توان فقط به عنوان يک مشکل فردي مورد توجه قرار داد . زيرا ابعاد و پيامدهاي ناشي از آن خيلي فراتر و وسيع تر از مسائل شخصي و فردي می باشد . از آنجائي که مسئله افت تحصيلي و مردودي پيامدهاي گسترده را در بر مي گيرد به اختصار به برخي از آنها تصریح مي کنيم.

پيامهاي افت تحصيلي و مردودي :

۱ – اثرات افت تحصيلي بر کودکان

۲ – اثرات افت در محيط خانواده

۳ – هزينه هاي تحميل شده بر دولت

۱ – اثرات افت تحصيلي بردانش آموزان :

پايان سال تحصيلي براي دانش آموزي که مردود شده می باشد لحظه اي بحراني می باشد . زيرا شکست ، تصوري را که دانش آمور از خود دارد دگرگون مي سازد و نيز عقيده ديگران را نسبت به او عوض مي کند . اين تغييرات در شخصيت در حال تکوين  آثار نامطلوب به جاي مي گذارد . بسيارند دانش آموزان شکست خورده که از خانه مي گريزند يا به مواد مخدر پناه مي برند و يا حتي اقدام به خودکشي مي کنند . در ضمن تجربيات موفق مدرسه باعث توجه مثبت به خود مي گردد .  اما تجربيات ناموفق مدرسه به مفهوم منفي مي انجامد که در نتيجه آن فرد ممکن می باشد دچار ديدی منفي نسبت به خود گردد . اگر محيط مدرسه براي دانش آموزان شواهدي که حاکي از شايستگي و لياقت وي در کار مدرسه باشد طي چندين سال خصوصاً سالهاي نخست تحصيلي فراهم بياورد و اين تجارب موفقيت آميز در چهار پنج سال بعد نيز تکرار شوند . مطمئناً براي مدت نامحدودي در فرد نوعي مصونيت در برابر بيماريهاي رواني ايجاد مي گردد . چنين فردي قادر خواهد بود تا بدون تحمل رنج و عذاب بر بحرانها و فشارهاي شديد زندگي غلبه کند . اگر يک کودک صرفنظر از سابقه زندگي اش بتواند در مدرسه موفق گردد براي موفقيت در زندگي نيز شانس فوق العاده اي دارد و در صورتي که در يکي از مراحل آموزش خود ( مدارس ابتدائي ، دبيرستان يا دانشگاه )‌ با شکست مواجه گردد شانس او براي موفقيت در زندگي به مقدار زيادي کاهش پيدا مي کند( سلطانی ،شهناز ، روزنامه ایران 86 ، ص 117).

۲ – اثرات افت تحصيلي در محيط خانواده :

براي خانواده ها قبول چنين شکست در تحصيلات فرزندانشان بسيار سنگين و دردآور می باشد و باعث مي گردد که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغيير کند و در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بين کودک شکست خورده و خانواده مي گردد . براي خانواده ها نيز شکست فرزندان دردناک می باشد و بر آن مي شوند تا مسئول آن را پيداکنند و معمولاً يا مدرسه را مسئول مي دانند يا فرزند خود را در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل محيط خانوادگي مي گردد . بسياري از خانواده هاي کم درآمد از ادامه تحصيل فرزند خود نااميد مي شوند و او را وادار به کار مي کنند واين خود سبب ترک تحصيل مي گردد(سلطانی, شهناز, روزنامه ایران 86, ص 12)

۳ هزينه هاي تحميل شده بر دولت :

در اینجا با در نظر داشتن این که اثرات فردی موضوع را نمی توان به صورت کمی مشخص نمود به  زبان های مالی ناشی از آن تصریح می گردد.در سال تحصیلی 63-62 در مجموع مقاطع تحصیلی کشور 5/16 درصد مردودی وجود داشته می باشد که برای آنها تعداد 46928 کلاس تکراری تشکیل شده می باشد در برنامه منبع ساله اول 517 میلیارد ریال میزان خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در کشور بوده می باشد در حالیکه در مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش در طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده می باشد (گلشن فومنی، محمد رسول، 1375)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بنابه اظهار نظر معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش با آنکه میزان افت تحصیلی در کشور سیر نزولی داشته و از 5/10 درصد در سال 76 به 5/8 درصد در سال 77 رسیده می باشد و لی با این حال خسارت افت تحصیلی دانش آموزان در کشور سالانه به 800 میلیارد ریال می رسد.(روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1378) اگر ترمیم فوق را با خسارات وارده در برنامه پنج ساله اول مقایسه کنیم به سرسام آور بودن ارقام پی خواهیم برد و این نکته روشن خواهد گردید که خسارات ناشی از افت تحصیلی از برنامه اول توسعه تا سال 77 سیر صعودی داشته و تقریبا به 8 برابر در سال رسیده می باشد که این خود رقم تکان دهنده ای می باشد.

بدون ترديد افت تحصيلي را نبايد ناديده گرفت ، زيرا از طرفي بين افت تحصيلي ، مردودي و ترک تحصيل ارتباط هست. مطالعاتي که به بررسي ارتباط بين مردودي و ترک تحصيل در دبيرستان پرداخته اند، همواره نشان داده اند اکثر دانش آموزاني که تجربه مردودي دارند، عاقبت مدرسه را رها مي کنند.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :111

قیمت : 2500تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.