دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

آبشستگی پایه پل ها

 

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایه های پل احداثی در کانال های روباز منجر به تغییرات حائز اهمیتی در الگوی جریان می گردند. هنگامی که جریان یک جهتی در یک کانال با یک مانع عمودی مواجه می گردد، به جریان سه بعدی تبدیل می گردد، الگوی جریان حاصله در اطراف پایه پل پیچیده می گردد. آبشستگی موضعی اطراف یک پایه پل (استوانه ای) مساله ای می باشد که بیشتر مهندسان هیدرولیک با آن درگیرند. این یک مساله پیچیده می باشد که از اندر کنش جریان آشفته سه بعدی اطراف استوانه و بستر متحرک کانال ایجاد می گردد. آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل یکی از متداول ترین علل شکست پل ها می باشد که به گونه جدی نتایج زیانبار و غم انگیزی را موجب می گردد. آبشستگی موضعی پایه پل، یک موضوع مطالعاتی عمومی برای بیشتر مهندسان هیدرولیگ گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه:

پل ها مانند مهمترین و پر کاربردترین سازه های رودخانه ای بوده و به عنوان کلید راه های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از این پل ها، درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها هست تخریب می گردند. یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل این تخریب ها آبشستگی اطراف پایه های پل می باشد.

فصل اول

آبشستگی پایه پل ها

1-1) هدف

با در نظر داشتن اهمیت بحث آبشستگی و تأثیر آن در مراحل طراحی پل و جلوگیری از این پدیده مخرب به وضوح عیان می گردد که در طراحی پایه ها، کناره ها، تاسیسات ساماندهی و تاسیسات موقتی پل ها در داخل رودخانه، برآورد میزان پایین رفتن بستر در اطراف این سازه ها در اثر آبشستگی نیاز به مطالعه های دقیقی دارد که لزوم محاسبه آن، مستلزم شناخت دقیق و جامع از الگوی جریان اطراف پایه پل و شناخت کامل فیزیک مساله و شناخت مکانیزم این پدیده می باشد از این رو در این پژوهش به شناخت آبشستگی، مکانیزم وقوع آن و عوامل موثر بر این پدیده می پردازیم.

2- تعریف آبشستگی و انواع آن:

آبشستگی پدیده ای می باشد که با اقدام فرسایش جریان در بسترهای رسوبی ایجاد می گردد آبشستگی ناشی از اقدام فرسایش در اثر جریان اب و حمل مواد از بستر و سواحل آبراهه ها و اطراف پایه های پل و سازه های هیدرولیکی می باشد. این پدیده باعث فرسایش بستر رودخانه و در نتیجه پایین رفتن سطح بستر آن و تمایل به در معرض قرار دادن و آسیب رساندن به بناهای مستقر در مسیر رودخانه نظیر پی های پل و شمع هایی که سازه ها و تکیه گاه ها را طرفداری می کنند می گردد و می تواند موجب ایجاد خسارت، واژگونی سازه ها و ایجاد زیان های جانی و مالی گردد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

از اینرو شناخت انواع آبشستگی و عوامل موثر در ایجاد آن ها، برای مطالعه در خصوص احداث پل ها و بناهای مستقر در مسیر رودخانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. بدین جهت آبشستگی ها را می توان از نظر علل ایجاد آن ها به سه دسته زیر تقسیم نمود:

الف) فرسایش یا آبشستگی عمومی

دیدگاهتان را بنویسید