دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان :

آبشکستی پایه پل ها

 

 

چکیده :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایه های پل احداثی در کانال های روباز منجر به تغییرات حائز اهمیتی در

الگوی جریان می گردند . هنگامی که جریان یک جهتی در یک کانال  بایک

مانع عمودی مواجه می گردد ، به جریان سه بعدی تبدیل می گردد ، الگوی

جریان  حاصله در اطراف پایه پل پیچیده می گردد . ابشستگی موضعی اطراف

یک  پایه پل (استوانه ای ) مساله ای می باشد  که بیشتر مهندسان هیدرولیک با

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آن در گیرند . این مساله پیچیده می باشد که از اندرکنش جریان آشفته سه بعدی

اطراف استوانه و بستر متحرک کانال ایجاد می گردد . آیشستگی موضعی اطراف

پایه های پل یکی از متداولترین علل شکست پل ها می باشد که به گونه جدی

دیدگاهتان را بنویسید