1-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زنجیره تامین یک سیستم پیچیده می باشد که نیاز به تصمیم گیری در سطوح مختلف دارد. مسائل برنامه ریزی زنجیره تامین به گونه طبیعی یک ساختار شبکه ای تصمیم گیری چند سطحی از خود نشان می دهند. این تصمیمات شامل مکان یابی کارخانه های تولید کننده و یا مراکز توزیع,خرید مواد خام ,فرایند تولیدی,کنترل موجودی,تحویل محصول و غیره می باشد. این ساختار شبکه ای تصمیم گیری می توانند به وسیله برنامه ریزی چندسطحی نمایش داده گردد.یکی از اصلی ترین و مهم ترین اجزاء مدیریت زنجیره ی تأمین، انتخاب تأمین کنندگان مناسب در راستای اهداف شرکت یا سازمان می باشد. انتخاب تأمین کننده ی مناسب ، هزینه های خرید مواد اولیه و نیز زمان انتظار تا رسیدن محموله ی سفارش داده شده را به گونه قابل توجهی کاهش می دهد و نیز موجب ارتقاء سطح رقابت پذیری موسسه می گردد. به عقیده ی بسیاری از متخصصان، انتخاب تأمین کننده مهم ترین فعالیت بخش خرید می باشد[1].

بخش خرید بر مسائلی زیرا منبع یابی، انتخاب تأمین کنندگان و مدیریت زنجیره تأمین ارتباط دارد و ماکزیمم سازی سطح رضایت مشتری نیز بر تأمین نیازهای مشتریان مرتبط می باشد.

2-1- هدف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش، ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دوسطحی در انتخاب تامین کننده با در نظر داشتن کاهش هزینه خرید و افزایش رضایت مندی مشتری می باشد. در پایان، برای نشان دادن کارایی و موثر بودن مدل پیشنهادی، مثال عددی ارائه شده می باشد.

3-1- توجیه ضرورت انجام طرح

اصلاح نظام تهیه مواد در زنجیره تأمین (Procurement) و دست یابی به رضایت مشتری (Customer Satisfacation) در قالب تأثیرگذاری پارامترهای کمی و کیفی روی محصول،منجر به عملکرد مثبت زنجیره تأمین می گردد.

4-1- نوآوری پژوهش

در دنیای رقابتی امروز، شرکتها همواره به دنبال راه های جدیدی برای کم کردن هزینه ها هستند. برای رسیدن به این هدف، بایستی به فرایند مدیریت زنجیره عرضه، توجه گردد. انتخاب تامین کننده، یکی از مهمترین بخشهای این زنجیره می باشد. در این مقاله، یک مدل پشتیبانی تصمیم را برای انتخاب تامین کننده گان، ارائه می دهیم. در مدل پیشنهادی از برنامه ریزی دو سطحی بهره گیری می نماییم.

5-1- مفروضات پژوهش

  • تعداد تأمین کننده ها مشخص می باشد.
  • پارامترهای کیفی مواد مشخص می باشد.
  • قیمت های مواد نیز مشخص می باشند.
  • پارامترهای کمی وکیفی تقاضای محصول مشخص می باشد.
  • پارامترهای هزینه ای در زنجیره تأمین معلوم می باشند.

6-1- ساختار پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فصل اول کلیات پژوهش شامل تشریح موضوع، ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، نوآوری پژوهش و اهمیت آن ارائه شده می باشد.

در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده می باشد، این فصل شامل سه بخش می باشد که در مورد مفاهیم زنجیره تأمین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تأمین کننده و برنامه ریزی دو سطحی اظهار شده می باشد.

در فصل سوم مدلریاضی برنامه ریزی دو سطحی اظهار شده می باشد و روش مورد بهره گیری برای حل آن در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

فصل چهارم شامل ورودی ها و خروجی های حل مدل ارائه شده توسط الگوریتم ازدحام تجمعی می باشد و با ارائه مثال های عددی مدل مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده می باشد.

فصل پنجم شامل اختصار ای از کارهای انجام شده در این پایان نامه و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطرح شده می باشد.

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مقدمه

سازمان های بزرگ غالبا ساختار پیچیده ای دارند و در بخش های مختلف سازمان، میزان متفاوتی از اطلاعات و مسئولیت ها هست و روابط متقابل آنها نیز متفاوت می باشد. روش های برنامه ریزی دو سطحی می توانند به گونه واضحی تقابل بین مدیران سیستم و مشتریان را نشان دهند[2].

در مسائل برنامه ریزی دوسطحی BLP یک ارتباط سلسله مراتبی بین سطح بالا و پایین هست. از این مسائل در سیستم های برنامه غیرمتمرکز مورد بهره گیری قرار می گیرید که سطح بالا به عنوان رهبر و سطح پایین به عنوان پیرو در نظر گرفته می گردد. برنامه ریزی زنجیره تامین سیستم پیچیده می باشد که نیاز به تصمیم گیری در سطوح مختلف دارد. این تصمیمات شامل مکان یابی کارخانه یا مراکز توزیع، کنترل موجودی، تحویل محصول و … می باشد. این تصمیمات معمولا به هم مرتبط هستند در شرایط عملی بیشتر شرکت ها بهینه سازی این تصمیمات را همزمان در نظر میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید