شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

  • برخي، کوشش برنامه ريزي شده براي بهره گیری از ابزارها و روش ها تبليغي، رسانه اي، سياسي و روانشناختي، براي تاثير نهادن بر حكومت ها، گروه ها و مردم كشورهاي خارجي به مقصود تغيير توجه ها، ارزش ها و رفتارهاي آنان را جنگ نرم مي دانند. (Fazio,2007:19)
  • بعضي، بهره گیری ي يك كشور از قدرت نرم براي دستكاري افكار عمومي كشور آماج و تغيير ترجيحات، توجه ها و رفتارهاي سياسي آنان را جنگ نرم مي دانند. (Nye, 2004:3)

به گمان برخي، جنگ نرم حالت تنش و مخاصمه ي شديدي می باشد كه بين كشورها پديدار مي گردد و مانورهاي سياسي، مشاجره هاي ديپلماتيك، جنگ هاي رواني، مخاصمه هاي ايدئولوژيكي، جنگ اقتصادي و رقابت براي كسب قدرت از مختصات آن هستند. هدف هاي اين تهاجم مي تواند تضعيف روحيه، وحدت ملي، ايجاد شكاف ميان مردم و اول، ماهيت و منطق دروني قدرت نرم كه عبارت از کوشش براي تاثيرگذاري بر «باورها و ارزش هاي بنيادين» مورد قبول كشور هدف می باشد.

دوم،  مقصود و كاربرد اين تاثيرگذاري، «دگرگوني هويت فرهنگي» و «تخريب الگوي سياسي» می باشد.

سوم، ابزار اعمال اراده و پيشبرد هدف در اين جنگ، «قدرت نرم» كشور حريف و متخاصم می باشد.

از اين مختصر نيز مي توان نتيجه گرفت كه جنگ نرم، پديده هايي همچون «تهاجم فرهنگي»، »عمليات رواني»، «نافرماني مدني»، «جهاني سازي فرهنگ» و غیر از اين ها را نيز در برمي گيرد و اعم از آن می باشد. از اين تعريف ها چنين پيداست كه:

  • جنگ نرم يك اقدام عمدي و تدبير شده می باشد.
  • جنگ نرم شامل قلمروهاي گوناگون فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي می باشد.
  • قصد اصلي عاملان جنگ نرم «تغيير هويت فرهنگي» و «تخريب الگوي سياسي موجود» می باشد كه با تاثير نهادن بر باورها و توجه هاي پايه اي در بلندمدت محقق مي گردد.
  • آماج جنگ نرم به مردم كشورها محدود نمي گردد، بلكه دولتمردان و نخبگان را نيز هدف قرار ميدهد.
  • در نهايت، جنگ نرم مبتني بر منابع «قدرت نرم»، «روش هاي غيرخشونت آميز« و «قدرت اقناع و همراهسازي» می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  1. عرصه ها ی جنگ نرم

عرصه های جنگ نرم می تواند متنوع و وسیع باشد، اما برای جلوگیری از بسط مطلب کوشش خواهد گردید آن را در دسته بندی محدودتری یا به تعبیری كلی تری ارایه نمود. با این توضیح، عرصه های جنگ نرم را می توان در پنج دسته تقسیم نمود:

2ـ1. عرصه سیاسی:

عرصه سیاسی به حوزه های سیاسی كشور ها چه در بعد سیاست داخلی و چه در ابعاد سیاست خارجی، سرزمین، حكومت و حكومت داری، سیاست ورزی در انتخاب نوع حكومت و نظام سیاسی مرتبط می باشد .

2ـ2. عرصه اقتصادی:

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه