دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد:شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

مقدمه

پيشينه هاي تحقيق

اختصار تحقيق

« فصل اول»

بيان مسئله

هدف از تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

«فصل دوم »

جامعة آماري

نمونه آماري

ابزار و وسائل تحقيق

«فصل سوم »

روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري

«فصل چهارم »

بحث و نتيجه گيري

محدوديت و مشكلات اجرايي تحقيق

نمونه پرسشنامه


مقدمه :

در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً جاني و منحرف بدنيا
مي آيند در رأس اين گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكي عالي مقام و محققي پرتلاش بود او در كتاب اساس جنايتكار به صراحت اعتراف كرده می باشد كه سرشت و خميرة بعضي از انسانها جنايت نهفته می باشد و چنين انساني پس از ولادت و رشد دروضع وموقعيتي قرار مي گيرد كه نمي تواند جنايت نكند تحقيات دانشمندان ديگر خلاف آنرا ثابت كرده می باشد ولي اين نكته مورد تأييد همگان قرار گرفته می باشد كه برخي از كودكان فاسد و شرور و جاني بار
مي آيند به آن خاطر كه در محيطي ناسالم رشد و پرورش يافته اند و در اين امر خانواده بيش ازديگر مراكز اجتماعي در كودك تأثیر دارد . زيرا كودك در خانواده شاهد زشتي ها ، زيبايي ها ، محبت ها و خشونتها ، درگيريها و حتي مرگ و ميرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادي و تحت تأثير القائات و تذكرات و امر و نهي والدين وديگر اعضاي خانواده می باشد . اين ملاحظات و مسموعات فكر و روان او را تشكيل ميدهد انگيزه هايي سازنده و يا ويرانگر در او پديد مي آورد و او را به رفتارهايي خاص ويژه واميدارد خانواده آموزشگاه رفتار و كردار می باشد پدر و مادر و بزرگترهاي خانواده نخستين الگوهاي رفتاري وملاك اوليه و اعتباري كودكان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمايل والدين مطالعه وكسب دانش و ياپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فكري كودكان و نوجوانان را بيدار و شكوفا و بارور سازد . همانطور كه هر گونه نكوهش و يا بي ميلي پدران و مادران مي تواند عامل كندي ايستي و يا پس رفتگي آنان را در زمينه هاي سرشتي فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درك كنند و با آنان دوستي نمايند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بيشتر مي گردد و نوجوانان در سايه بهره وري از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداري از بهداشت رواني مناسب توانايي خواهند يافت كه به سادگي از مرحلة حساس بگذرند و به زندگي خودبپردازند .


پيشينه هاي تحقيق

با بررسي در كتابخانه ها متاسفانه پيشينه هاي معتبري دراين زمينه نياورده ام غیر از دو مورد 1ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد

2ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره در دانشگاه تربيت معلم پيرامون اين موضوع تحقيق كرده اند كه به نتايج مشابه با همين تحقيق دست پيدا كرده اند .


اختصار تحقيق

برخي از عوامل و شرايط خانوادگي درايجاد تفاوتهاي فردي بين دانش آموزان تأثیر اساسي دارد در بعضي خانواده ها پيشرفت كودكان درامر تحصيل وموفقيت آنان دراين زمينه به عنوان يكي از ارزشهاي مهم تلقي مي گردد و ارزشهاي خانواده نه تنها در انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي فرزند تأثير به سزايي داردبلكه با شرايط و موقعيتهاي آموزشي تأثیر تعيين كننده اي را ايفا مي كند به علاوه رفتاروالدين با يكديگر در تعامل آنها و به گونه كلي وضعيت عاطفي خانواده بهداشت رواني كودك را تحت تأثير قرار مي دهد . هر كودكي در خانواده احساس طرد شدگي وناامني مي كند اعتماد به نفس و خود پنداري خود را از دست مي دهد چنين كودكاني به تدريج انگيزه يادگيري و پيشرفت را از دست مي هند واغلب به گروه مردود شدگان و شكست خوردگان در تحصيل مي پيوندند به دليل اهميت اين موضوع تأثیر خانواده در وضعيت تحصيلي فرزندان بخصوص افت تحصيلي اين تحقيق انجام گرفته می باشد و فرضيه اصلي تحقيق ميني بر اينكه بين ميزان توافق والدين باهم و وضعيت تحصيلي دانش آموزان ارتباط مستقيم هست تأييد مي گردد طبق اين تحقيق مي توان اين هشدار را داد عدم توفيق والدين روي روحيه و جسم و جان فرزندان چنان اثر مي گذارد كه جبران و علاج آن گاهي اوقات امكان ندارد پس بهتر می باشد ازدواجمان را با فكر و منطق شروع كنيم و در نهايت زندگي آرام و دل نشيني داشته باشيم تا فردا فرزندانمان در زندگي و امور تحصيلي خود موفق و پيروز باشند .


شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

«فصل اول»

بيان مسئله :

معمولاً در بين دانش آموزاني كه افت تحصيلي دارند خانواده هايي هستند كه ازاختلافات و ناسازگاري رنج مي برند در اين تحقيق مطالعه ارتباط اين دو وضعيت ( افت تحصيلي و اختلافات خانوادگي) مورد توجه قرارگرفته می باشد .

تعريف لغوي وتعريف اصطلاحات مهم تحقيق :

ارتباط : پيوند ورابطه بين دو متغير كه از طريق ضريب همبستگي توصيف مي گردد . ضريب همبستگي قدرت ارتباط بين دو متغير را نشان مي دهد .

خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از يك واحد می باشد اجتماعي كه از ازدواج يك زن و مرد به وجودمي آيد وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تكميل مي كنند .

( حبيب الله طاهري 1350)

اختلاف : مقصود از اختلاف زن و شوهري كه باهم توافق ندارند كه موارد رفتاري اين اختلافات فهرست وار به صورت زير می باشد :

1ـ نداشتن عقايد وسليقه هاي مشترك

2ـ عدم همكاري و صميميت در كارها و اداره خانواده

3ـ عدم توافق در نحوه تربيت فرزندان

4ـ سركوب زدن هر يك از زن و شوهر توسط ديگري

5ـ اختلاف بر سر مسائل جنسي

6ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعي با ديگران

7ـ نداشتن الگوهاي مشترك در وضعيت زندگي

افت تحصيلي : عدم پيشرفت در علم و تحصيل كه در اين تحقيق به صورت دفعات تجديدي يا دفعات مردودي مورد توجه قرار مي گيرد .

دفعات تجديدي : 1ـ فقط يكبار تجديد شده 2ـ دو بار تجديد شده

دفعات مردودي : 1ـ فقط يكبار مردود شده 2ـ دوبار يا بيشتر مردود شده

وضعيت تحصيلي : در اين تحقيق وضعيت تحصيلي دانش آموزان به سه گروه تقسيم شده می باشد :

1ـ قوي ، داشتن معدل 20 ـ 17 در خرداد ماه

2ـ متوسط ، معدل 17 ـ 14

3ـ ضعيف ، معدل زير 14

متغيرهاي كنترل : در اين تحقيق از دانش آموزان در سنين 14 ـ 12 تست هوش ( فرم شماره 2 ريون )گرفته شده و افرادي كه IQ آنها بين 105=IQ تا 120 =IQ برگزيده شده اند سعي شده كلاسهايي انتخاب گردد كه روش تدريس و بافت كلاس مشابه اي داشته باشند تا اين متغير ها نيز كنترل شوند .

هدف از تحقيق

1ـ شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي

2ـ آگاهي دادن به اولياء محصلين كه تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعيت تحصيلي آنها مؤثر می باشد .

3ـ كم شدن افت تحصيلي در بين دانش آموزان


«فرضيه هاي تحقيق»

= وضعيت روايط خانوادگي بر وضعيت تحصيلي فرزندان مؤثر می باشد .

= توافق والدين موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان می باشد .

= عدم توافق والدين موجب افت تحصيلي فرزندان می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش انجام تحقيق

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :41

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.