دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد:شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


بيان مسأله

امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي  به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد مي‎گردد و سالانه بخش زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه‎گذاري‎ها را افزايش مي‎دهند و اين همه بر اين باور استوار  می باشد كه سرمايه‎گذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي می باشد و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه،  بهره‎وري و بهره‎گيري بهينه از ساير سرمايه گذاري‎هاي  مادي و فرهنگي را افزايش مي‎دهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.

اساساً هر سازمان بر حسب يك نياز عمومي و اجتماعي به وجود مي‎آيد. آن چیز که كه مسلم می باشد اين می باشد كه يك سازمان براي اين به وجودمي‎آيد كه كالايي را توليد و يا خدمتي را به جامعه عرضه كند. بدين جهت هر چه نياز اجتماعي گسترده تر و حياتي تر باشد امكان افزايش وتوسعه آن سازمان بيشتر می باشد و اين در حالي می باشد كه سازمانها براي اينكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروه‎هاي مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت ديگر سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند بلكه بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند. در این زمان می باشد كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي گردد. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشكلاتي باشد كه در جريان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی می باشد که تاثیر این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با در نظر داشتن ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا کوشش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده می باشد.

مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آموزش هاي تخصصي تكميلي با اتکا به به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به مقصود تكميل آموخته هاي گذشته و روز آمد کردن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي گرديده می باشد و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد نياز به آنها اضافه مي گردد.

در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با در نظر داشتن ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا کوشش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده می باشد.

مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده می باشد.

آموزش هاي تخصصي تكميلي با اتکا به به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به مقصود تكميل آموخته هاي گذشته و روز آمو کردن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي گرديده می باشد و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد نياز به آنها اضافه مي گردد. (معاونت آموزش ناجا[1]، 1383)

مساله اي كه اين پژوهش قصد بررسي آن را دارد اين می باشد كه آیا این برنامه‌هاي آموزشي در راستای نیازهای شغلی كاركنان بوده می باشد؟ و آیا کارکنان ناجا نیازهای اموزشی دیگری نيز دارند که بایستی براورده گردد‌؟

 

اهميت و ضرورت مساله:

فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي مانند هر يك از فعاليتهاي وسيع ديگر با مشكلات نيروي انساني، سازماندهي مواد و تجهيزات و غيره روبرو می باشد. ضرورت انجام  اين فعاليتها ازيك سو و محدود بودن منابع از سوي ديگر باعث شده می باشد كه روشهايي ابداع گردد تا بهره‌برداري هر چه بيشتر از منابع براي دستيابي به اهداف امكان پذير گردد، مانند اين روشها ارزيابي و بررسي نیازها می باشد.

اتفاق نظر برنامه‌ريزان و نظريه‌پردازان آموزشي، روي بنا گذاري هدف بر پايه نيازها، نشان دهنده اهميت شناسايي، اولويت بندي و به كارگيري «نياز» در تدوين برنامه می باشد. تعريف نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي بيشتر بهره گیری مي‌گردد. جايگاه نياز در تدوين هدف، براي برنامه‌ريزي‌هاي آموزشی آنجاست كه بدون اطلاع از كمبودهاي موجود امكان تنظيم هر طرح يا نقشه‌اي براي اقدام بيهوده می باشد. زيرا زيربناي منطقي تصميم‌گيري را حل مسئله يا بهبود موقعيت تشكيل مي‌دهد. از این رو:

1- هرگاه تصميم به اقدام گرفته گردید،

2- بايد به هدفگذاري پرداخت

3- براي اين كار اولين گام «سنجش نياز»[2]  می باشد.

اين اقدام مي‌تواند از تصميم يك فرد براي رفع احتياجات زيستي يا رشد رواني، تا اراده يك جامعه براي توسعه فردي ـ اجتماعي، نوسان داشته باشد. مسلم می باشد هر چه  نياز اساسي‌تر باشد، هدف كلي‌تر، دامنه اقدام وسيع‌تر، حجم عمليات گسترده‌تر و حساسيت دستيابي به نتيجه افزونتر خواهد بود.

از مشخصه‌هاي نظام‌هاي تربيتي و فرهنگي امروز، روز افزوني رسالتهاي آن، براي تطابق كاركردهايش با نيازهايي می باشد كه جامعه احساس مي‌كند. نتيجه اين انطباق، ساخته شدن «شهروند رشيد» به تعبير افلاطوني آن می باشد ـ يعني كسي كه شايستگي زندگي در «نيك شهر»[3] را داشته باشد و به توسعه آن نيز ياري رساند.

ناكارآمدي نظام آموزشي در تشخيص نيازها، آن را دچار ارتجاع و سكون مي‌سازد، غفلت يا خطا در اولويت بندي‌نيازها، از ميزان بهره‌وري آن به شدت خواهد كاست و منابع بسيار گرانبها و برگشت ناپذير انساني و مادي را تباه خواهد ساخت. تشخيص اولويت نيازها، در مرحله بعدي، زير مجموعه‌هاي يكي از مقوله‌هاي سه گانه را نيز در بر مي‌گيرد چنانكه پيشتر گفته گردید، اولويت بندي به معني ترجيح مطلق يك نياز بر ديگري نيست. بلكه

1) تشخيص مهمترين نيازها

2) تعيين نقاط هم پوشي نيازها

3) سنجش نسبت در نظر داشتن هر نياز در هدفگذاري را شامل مي‌گردد.

پيمودن دقيق مراحل هدف‌گذاري برنامه، بويژه در ارتباط با نيازها، مي‌تواند مهمترين منبع صرفه‌جويي در منابع كمياب به حساب آيد. هميشه در اين راه حتي با خرج و تفحصي وسواسي در عمليات، نتيجه بي بنياد و ظاهر فريب می باشد، ضمن اين كه جستجوگران را نيز از برآيند رسيدگي خشنود نمي‌سازد. زيرا گويي پولها آب شده‌اند و در زمين رفته‌اند. منابعي كه در اثر عمليات بي ارتباط با هدفها و هدفهاي نامربوط به نيازها، صرف مي‌گردد بسيار سنگين می باشد نه تنها منابع مادی  بلكه به هزينه كردي ضمني، اما اساسي و گرانبهاتر از طلا، يعني زمان يا فرصت از دست رفته[4]  نيز پرداخته مي‌گردد.

 

اهداف تحقيق :

هدف كلي تحقيق‌عبارت می باشد از شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا.

 

اهداف جزئي طرح عبارتند از :‌

1ـ مطالعه مطابقت آموزش های ارائه شده در طي دوره هاي عرضي به کارکنان اطلاعات با نيازهاي شغلي آنان

2- مطالعه میزان تاثیر اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات در طی دوره های عرضی

4ـ بررسي کفایت اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات در طی دوره های عرضی

 

سوالات  پژوهش

– کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوي دارای چه نیاز های اموزشی هستند؟

– آموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات استان چقدر با نیازهای آنان مطابقت دارد؟

– تاثیر اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات در طی دوره های عرضی چقدر می باشد؟

– کفایت اموزش های ارائه شده به کارکنان اطلاعات استان در طی دوره های عرضی چقدر می باشد؟

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضيه هاي تحقيق:

  • آموزش هاي عرضي ارائه شده به كاركنان اطلاعات استان كافي نبوده می باشد.
  • آموزش هاي عرضي ارائه شده به كاركنان اطلاعات استان خراسان در افزايش كارايي آنها موثر بوده می باشد.
  • آموزش هاي عرضي ارائه شده به كاركنان اطلاعات استان مطابق با ماموريت هاي محوله آنان نبوده می باشد.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :45

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.