منبع تحقیق : پایان نامه ارشد:عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول :

اظهار کلی مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالات

فصل دوم :

مطالعه تئوری های مرتبط با متغییرهای اصلی پژوهش

مدل های بهره وری نیروی انسانی

نتایج مطالعات انجام گرفته(نظری تحلیلی بر مدل های معرفی شده)

فصل سوم :

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ابزار گردآوری اطلاعات

اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش

پرسشنامه

فصل چهارم :

تحلیل داده های آماری

فصل پنجم :

نتیجه گیری

پیشنهادات

 

چکیده

بهره وری یک مقوله مهم در زندگی انفرادی و اجتماعی ماست . مفهوم بهره وری در خلال قرون گذشته و بویژه در طی دهه های اخیر تحولات زیادی یافته و در حال حاضر به عنوان یک شاخص که بیانگر سطح زندگی فردی – سازمانی – ملی می باشد مورد توجه همه محققین قرار گرفته می باشد . در سطح سازمان بهره وری یک شاخص برای تعیین موفقیت یا ناکامی می باشد .

در این سطح بهره وری مفهومی می باشد فراگیر که همه مفاهیم جزئی تری مثل افزایش کمیت محصولات ، کاهش هزینه تولید محصول ، رضایتمندی کارکنان ، مشتریان و سهامداران و … را در بطن خود دارد در میان منابع و عوامل مختلف تولید که محصول هر سازمان اعم از کالا یا خدمات از تعامل و تلفیق آنها تحصیل می گردد . نیروی انسانی از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد زیرا که ظرفیت افزایش عواملی از قبیل سرمایه ، مواد ، زمان و اطلاعات به هر حال محدود می باشد ، اما تا کنون حداقل از دیدگاه نظری هیچ حد ومرزی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی ادعا نشده می باشد .

به همین دلیل سازمانهایی که به بهره وری به عنوان یک فرآیند مداوم و مستمر می نگرند و افق زمانی مشخصی را به عنوان پایان فعالیت های بهبود بهره وری در نظر نمی گیرند ناچارند که سهم اصلی را در این فرآیند به نیروی انسانی بدهند و از طریق در نظر داشتن این عامل استراتژیک ، موفقیت سازمانشان را در تحقق سطوح بالاتر بهره وری تضمین نمایند .

پژوهش حاضر در همین راستا در صدد یافتن عواملی می باشد که بیشترین سهم مثبت را در ارتقاء بهره وری داشته باشد .

بهره وری می تواند معیار جامعی در مورد اینکه سازمان ها چگونه ملاک های زیر را تامین می کنند در نظر گرفته می گردد :

  • اهداف : میزان دستیابی به هدف ها .
  • کارایی : میزان موثر بودن منابع مورد بهره گیری برای ایجاد محصول مفید .
  • تاثیر : آن چیز که که حاصل میگردد پیش روی آن چیز که که ممکن می باشد بدست آید .
  • قابلیت مقایسه : چگونگی مثبت نتایج بهره وری در طول زمان .

 

مقدمه

در مورد بهره وری نیروی انسانی ، اهمیت آن در بهره وری سازمان ها،  عوامل موثر بر ارتقا بهره وری این منبع ، موانع بهره وری کارکنان و سهم هر عامل در این مورد ، کتابها ، مقالات و رساله های زیادی نوشته شده می باشد و در سخنرانی ها وسمینارها ی مختلف نیز به این مهم ÷رداخته شده می باشد . مقالات و تحقیقات مربوط به دوران کلاسیکها  عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را مشتمل بر مواردی زیرا شرایط محیط کاری و مشوق های مالی می داند و به مدیران توصیه می کند که این عوامل را در راستای بهبود بهره وری نیروی کار بکار ببرند . پس از ظهور مکتب روابط انسانی عوامل انگیزشی غیر مالی نیز به مجموعه عوامل موثر بر بهره وری افزوده گردید و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مالی کارکنانشان را نیز در نظر بگیرند و از طریق ارضاء این نیازها کارکنان بهره ور تر داشته باشند . علیرغم آنکه نظریه اقتضاء در مدیریت ، یک عامل خاص یا یک گروه از عوامل مشخص را تحت هر شرایطی عامل بهبود دهنده نمی دهنده نمی داند اما ضمن تاکید بر تنوع وتعدد نیازها ی انسانی ، معتقد می باشد راههای مختلفی نیز برای ارتقاء بهره وری هست که بایستی حسب مقتضیات هر سازمان آنها ار شناخت و بکار بست . به هر حال بهره وری مفهومی می باشد فراگیر و گسترده بنحوی که شاید بتوان ادعا نمود که مدیریت یعنی کوشش برای بهبود بهره وری .

 

« فصل اول »

اظهار کلی مسئله

در مفهوم کلی بهره وری ارتباط بین محصول تولید شده توسط سیستم تولیدی یا خدماتی و نهادهای می باشد که برای محصول بکار می رود . بنابر این بهره وری به عنوان بهره گیری کارآ از منابع ( کار ،سرمایه ،مواد ، انرژی و اطلاعات ) در تولید کالاها و خدمات تعریف می گردد . بهره وری بالاتر به مفهوم تکمیل و تولید کالای بیشتر با همان مقدار منابع ، یا دستیابی به محصول بیشتر از نظر حجم و کیفیت با همان مقدار نهاده (ورودی ) می باشد . همچنین بهره وری را   می توان بصورت ارتباط بین نتایج کار و طول زمان انجام آن تعریف نمود . زمان اغلب مخرج کسر مناسبی می باشد ، هرقدر طول زمان برای انجام کار کمتر باشد سیستم مولدتر می باشد. صرف نظر از نوع تولید و نوع سیستم اقتصادی یا سیاسی تعریف بهره وری یکسان می باشد . بنابر این اگر چه بهره وری ممکن می باشد مفاهیم متفاوتی برای افراد مختلف داشته باشد ، مفهوم اصلی همواره ارتباط بین کمیت و کیفیت کالاها و خدمات تولید شده و مقدار منابع مصرف شده برای تولید را در بر دارد . بهره وری برای مدیران ، مهندسان صنایع ، اقتصاد دانان و سیاستمداران به عنوان ابزار مقایسه تلقی می گردد . این معیار تولید را در سطوح مختلف سیستم اقتصادی ( در سطح افراد ، کارگاه ، سازمان ، بخش اقتصادی و اقتصاد ملی ) با در نظر داشتن منابع مصرف شده مقایسه می کند .در پر داختن به مقوله بهره وری بایستی بین مفهوم بهره وری با مفاهیم کارآیی و سود آوری فرق قائل گردید و بطور کلی نیروی انسانی سهم مهمی در بخشی از صنایع کشور دارند .

در این پژوهش پس از مروری بر منابع موجود و شناسایی آن گروه از عواملی که در متون مدیریت به عنوان عوامل موثر بر بهره وری از آنها یاد شده می باشد . از طریق تنظیم پرسشنامه و انجام یک پژوهش میدانی ، این عوامل از نظر میزان تاثیر بر بهره وری نیروی انسانی در صنایع اتومبیل سازی کشور اولویت بندی شده می باشد .

 

اهمیت و ضرورت پزوهش

سالهاست که مفهوم بهره وری به یکی از مهمترین و رایج ترین مفاهیمی تبدیل شده می باشد که ذهن و فکر  بشر را به خود مشغول می سازد . احتمالاً اولین باری که واژه بهره وری بصورت رسمی ذکر گردید در یک مقاله در سال 1766 بود . در حدود یک قرن بعد در سال 1883 واژه بهره وری بعنوان « نیروی میل به تولید » معنی گردید و تقریباً از همین زمان بود که به صورت مسأله مهمی برای اقتصاد دانان توسعه و محققین مدیریت درآمد . در دنیای امروز ، بهره وری معانی جدیدی پیدا کرده می باشد و از یک دیدگاه کلی به یک شاخص مهم اقتصادی و اجتماعی مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که توانایی یک فرد ، سازمان یا جامعه را برای بهره گیری بهتر از منابع و تبدیل آنها به نتایج نشان می دهد . به این ترتیب جوامع یا کشورهای پیشرفته یا سازمانهای موفق آنهایی هستند که می توانند از موفقیت بیشتری در بهره گیری از منابع محدود خود برای دستیابی به حداکثر بازده ، رضایت و رفاه برخوردار باشد . فردریک تیلور ( پدر علم مدیریت ) معتقد می باشد : تنها نشانه بزرگ پیشرفت جهان افزایش چشمگیر بهره وری می باشد . امروز بهره وری کارگران نسبت به 300 سال قبل دقیقاً 20 برابر شده می باشد . این تحول در بهره وری نیروی کار سبب شده می باشد که ثروت عمومی جامعه افزایش یابد . سطح رفاه جامعه بهبود پیدا کند ، از ساعات کار کم گردد ، تعلیم و تعلم بهتر و تفریحات بیشتر گردد . تمام چیزهای با ارزشی که در این دنیا هست ناشی از همین افزایش بهره وری می باشد . این پیشرفت چگونه حاصل شده می باشد پاسخ کوتاه آنرا بایستی در بهره گیری بهتر از نیروی کار در جوامع مختلف جستجو نمود .

پرفسور کوزنتوس برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1971 پنج خصوصیت جریان رشد را که تقریباً در کلیه کشورهای پیشرفته هست به توضیح ذیل بر شمرده می باشد :

1- نرخ بالای رشد تولید سرانه و جمعیت

2- نرخ بالای تحول ساخت اقتصادی

3- نرخ های بالای تحول اجتماعی ، سیاسی و ایده ئولوژیکی

4- پیشرفت اقتصادی بین المللی با بهره گیری از ابزار قدرتمند حمل و نقل و ارتباطات

5- نرخ های بالای افزایش بهره وری

شومپتر نیز در باب اهمیت مقوله بهره وری می گوید : افزایش کند و مستمر وسائل تولید و پس انداز ملی در طی زمان بدون تردید یک عامل مهم در توجیه تاریخ اقتصاد در خلال قرن ها ست اما این عامل مهم در واقع تحت الشعاع این حقیقت قرار دارد که پیشرفت اقتصادی بیشتر مرهون اتخاذ تدابیر جدید برای بهره وری بیشتر از منابع می باشد و ربطی به کم یا زیاد شدن وسائل تولید و پس انداز ندارد.

از یک دیدگاه کلی به نظر می رسد که امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی به عنوان یک فرهنگ و در نظر داشتن کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه جوامع می باشد از آنجا که ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع مانند تورم، سطح رفاه عمومی ، اشتغال ، توان رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند این ها تاثیرات وسیعی دارد در حال حاضر تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاریهای زیادی را در جهت بهبود و ارتقاء بهره وری در سطوح ملی ، منطقه ای بخشی ، سازمانی و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روز افزون خود را مرهون توجه توجه صحیح به این مسأله وی دانند .

در کشور ما اهمیت و ارزش بهره وری هنوز به درستی شناخته نشده می باشد و به بیانی دیگر هنوز فرهنگ و توجه بهره وری بر جامعه حاکم نیست و لازم می باشد که در این زمینه قدم های اساسی و موثری برداشته گردد .

فقدان بهره وری در سطح مطلوب باعث بروز مشکلاتی می گردد و وجود این معضلات چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاههای اقتصادی نشان دهنده سطح نامطلوب بهره وری می باشد و در واقع به مدیران جامعه یا موسسه هشدار می دهد که دست به فعالیتهایی برای ارتقاء این سطح بزنند . بعضی از عمده ترین مشکلاتی که حاکی از نامطلوب بودن شاخص های بهره وری هستند عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- سود کم

2- نتیجه گیری نامطلوب و غیر قابل قبول

3- افزایش نامعقول هزینه ها

4- پائین بودن کیفیت خروجی (محصول)

5- میزان نامطلوب ضایعات

6- ناتوانی در رقابت با محصولات مشابه

7- عدم بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی

8- فعالیت ماشین آلات و تجهیزات در شرایط نامطلوب و غیر استاندارد

9- ناتوانی در اجرای تعهدات

10- بیکاری ( عیان و پنهان )

11- معضلات مدیریتی

12- عدم بهره گیری از خلاقیت و نوآوری

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت موضوع بهره وری و تأثیر آن در توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع و سازمانها و همچنین با عنایت به تأثیر بارز و تعیین کننده منابع انسانی در تحقق بهره وری که این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه مدل های نظری ، پژوهشی میدانی انجام داده و از طریق نتایج حاصل از این پژوهش پنجره ای روبه سوی افق های روشن بهره وری نیروی انسانی در صنایع خودرو سازی کشور باز کند . علت انتخاب بخش صنعت ( خودرو سازی ) برای انجام این مطالعه عبارتست از اینکه :

1- در حال حاضر بخش صنعت ، سهم بزرگی در قلمرو اقتصادی – اجتماعی کشور دارد و این سهم به مرور در حال افزایش می باشد .

2- صنعت کشور بالغ بر هزاران واحد و میلیونها شاغل را در بر دارد و لذا تحول در این بخش به سرعت و با شدت بر ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور تاثئر می گذارد .

3- با در نظر داشتن گزارشات و اطلاعات موجود ، پائین بودن سطح بهره وری یکی از بزرگترین مشکلاتی می باشد که صنعت کشور با آن دست به گریبان می باشد .

4- با در نظر داشتن تغییر تأثیر خود رو از یک کالای لوکس و تشریفاتی به یک کالای ضروری روز به روز بر اهمیت توسعه صنایع خودرو سازی کشور افزوده می گردد .

5- صنایع خودرو سازی به تبع خود بسیاری دیگر از شاخه های صنایع مانند صنایع لاستیک ، صنایع رنگ ، صنایع آهن و فولاد ، صنایع شیشه و …. را نیز فعال می کند .

بطور کل مهمترین هدف پژوهش عبارتست از یافتن عواملی که می تواند بهره وری نیروی انسانی شاغل را بطور مثبت تحت تاثیر قرار دهد و همچنین مشخص کردن سهم و اولویت هر یک از عوامل .

 

سؤالات

بنابر آن چیز که ذکر گردید و با در نظر داشتن اهمیت روز افزون مسئله بهره وری در جهان و بویژه در سازمانهای تولیدی و صنعتی از یک سو و نا بسامانی و نامطلوب بودن موقعیت فعلی بهره وری در صنایع کشور از سوی دیگر و با عنایت به تأثیر قابل توجه نیروی انسانی به عنوان مهمترین و مؤثرترین عامل تولید که می تواند تأثیرات فوق العاده ای را در ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی کشور داشته باشد ، سؤالات مورد نظر در این پژوهش عبارتست از:

1- آیا در نظر داشتن منابع انسانی بر افزایش بهره وری مؤثر می باشد ؟

2- آیا پرداختهای پاداشها بر اساس شایستگی های افراد در افزایش بهره وری مؤثر می باشد ؟

3- آیا بهره گیری از دوره های آموزشی جهت نیروی انسانی بر افزایش بهره وری مؤثر می باشد ؟

از آنجا که انجام یک پژوهش علمی مستلزم محدود کردن مسئله می باشد ، لذا مسئله کلی پائین بودن سطح بهره وری صنایع کشور از یک سو به یکی از عوامل تولید ( یعنی نیروی انسانی ) و از سوی دیگر به یکی از زیر بخشهای اصلی صنعت کشور ( یعنی صنایع خودرو سازی ) محدو شده می باشد . بنابر این مسئله اصلی که این پژوهش در صدد تبیین ابعاد آن می باشد عبارتست از :

چرا بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنایع خودرو سازی کشور در وضعیت مطلوبی نیست ؟

با در نظر داشتن تعریفی که از مسئله ارائه گردید ، مهمترین هدف پژوهش عبارتست از ، یافتن عواملی که می تواند بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنایع خودرو سازی کشور را بطور مثبت تحت تاثیر قرار دهد و همچنین مشخص کردن و سهم و اولویت هر یک از عوامل .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :85

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.