منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد:مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

فصل اول                                     1

مقدمه                                           2

بيان مساله                                      3

اهداف تحقيق                                     5

فرضيه                                           6

تعريف عملياتي                                   7

فصل دوم                                     8

پيشينه تحقيق                                    9

فصل سوم                                     30

جامعه تحقيق                                     31

نمونه تحقيق                                     31

روش نمونه گيري                                  31

روش جمع آوري اطلاعات                                 31

ابزار تحقيق                                     32

فصل چهارم                                       37

تجزيه و تحليل داده ها                               38

فصل پنجم                                        41

نتيجه گيري                                      42

محدوديتها                                       43

پيشنهادها                                       44

منابع و ماخذ                                    45


فصل اول

مقدمه

اظهار مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه

تعریف عملیاتی

 

 

 

مقدمه :

 افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛ بقراط حکیم در عهد باستان معتقد بود که چهار مزاج و خوی عاطفی خاص هست که هر کدام بر اثر غلبه های ماده سیال دم اخوان، سودا، صفرا، بلغم حالت ویژه ای را در بدن پدید می آورد ارسطو نخستین کسی بود که میان مؤلفه های فیزیولوژیکی و روانی هیجان عنوانهای ماده یا انگاره را مطرح نمود. در قرن هفده و هجده فیلسوفان غالباً تصور می کردند هیجان یا عاطفه امری غریزی و غیرعقلانی می باشد و جنبه های حیوانی نوع بشر را تشکیل می دهد. در برابر آن خرد یا عقل عقلانی و جنبه های خاص هست که جلو انجام گسیختگی های هیجان را می گیرد و بشر را به سوی رفتار عاقلانه رهنمون می سازد.

هیجان خواهی یکی از ویژگی های شخصیت می باشد که براساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه تحریک قرار دارد. طبق نظر مارولین زاکرمن (1978 ، 1979) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص مغز و نخاع شوکی از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد مربوط می باشد. طبق نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی می باشد که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جهانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست. (زاکرمن 1979، ص 10 ).

فرد هیجان خواه تحریک بیرونی همیشگی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می گردد و مرتباً در جستجوی راهی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز می باشد و فرد کم هیجان خواه هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند. ساختار هیجان خواهی از مجموعه های مؤلفه های به هم پیوسته می باشد که زاکرمن آنها را به هر نمونه از هر مقیاس، مقیاس هیجانخواهی (sss) نشان می دهد. (سید محمدی، یحیی، ص 235).

به نظر می رسد که هیجان خواهی افراد با حضور متغیرهای دیگر متفاوت باشد به این معنا که سنین متفاوت وضعیت تأهل یا تجرد، وضعیت شغل خاص، جنسیت و از این قبیل در میزان هیجان طلبی افراد مؤثر می باشد.

اظهار مسأله :

 تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی می باشد، چنانکه بعضی ها حتی خط هم می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند. برای اندازه گیری نیاز زاکرمن (1979) آزمونی ترتیب داد به نام مقیاس هیجان خواهی (sss) که شامل سؤالهایی برای ارزیابی تمایل فرد برای دست زدن بع فعالیتهای مخاطره انگیز یا ماجراجویانه، جستجوی تجارب حسی تازه، لذت بردن از هیجان، تحریکات اجتماعی و اجتناب از کسل شدن.

به نظر می رسد هیجان خواهی صفتی می باشد که در موقعیتهای گوناگونی از همسانی برخوردار می باشد. افرادی که در یکی از قلمروهای زندگی از تجربه های تازه لذت می برند در قلمروهای دیگر به عنوان آدمهای ماجراجو توصیف می شوند، نمره بالا در این مقیاس با تعدادی از خصوصیات رفتاری ارتباط دارد. مثل پرداختن به ورزشهای و یا سرگرمیهایی خطرناک مثل چتربازی، موتورسواری، و … و تنوع خواهی در تجارب جنسی و مواد مخدر و نترس بودن در بعضی موقعیتهای خطرناک و هراس آور مثل رانندگی، سرعت بالا از آنها سؤال می گردد. هیجان بیشتر سرعتهای بالاتر را گزارش می دهند.

افراد طالب هیجان بیشتر طالبان هیجان کمتر را افرادی کسل کنند. می دانند و برعکس افراد طالب هیجان کمتر افراد گروه اول یا هیجان بیشتر را افرادی می دانند که به فعالیتهای بی ثمر و ماجراجویانه ای دست می زنند و این توجه ها می توانند در انتخاب همسر و شریک زندگی اهمیت زیادی داشته باشد. همگونی زن و مرد از لحاظ این خصلت، خصلت می تواند میزان سازگاری در زناشویی را پیش بینی کند. (فیشر زاکرمن، و نیب 1981 ).

اگر زن یا شوهر نمره بالایی در این مقیاس هیجان خواهی داشته باشد و نمره پایین، احتمال عدم توافق زناشویی افراد افزایش می یابد. این مطلب وقتی صحت دارد که نمره زن در مقیاس هیجان خواهی بسیار بالا باشد. که در این صورت همسر را فردی کسل کننده، و محدود کننده بداند و این امر شاید به دلیل اینکه در خارج از محیط زناشویی برای مرد بیش از زن فرصتی برای ارضای هیجان خواهی هست و شاید هم به دلیل انتظارات فرهنگی چنین شرایط متفاوتی برای زن و مرد مهیا می گردد. (جناب مهدی محی الدین، صص 67 – 66 ، چاپ دوم)

پس مسأله اصلی پژوهش حاضر این می باشد : آیا میزان هیجان خواهی دانشجویان مجرد و متأهل متفاوت می باشد؟

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش :

 هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد می باشد.

اهداف جزئی :

  • تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل مرد و زن
  • تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر مجرد

پژوهش و کنونی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که می توان به توضیح زیر توصیف نمود :

الف ) همانطور که روبین میل می گوید : « ما عوامل مؤثر در موفقیت ازدواج را دقیقاً نمی شناسیم» تحقیقات مربوط به پیشگویی موفقیت زناشویی و متغیرهای کنش متقابل زناشویی برای پیشگیری علائم و ویژگیهای که در حال حاضر خوشبختی و سازگاری زناشویی را اندازه گیری می کند و به معرفی چند ویژگی کلی می پردازند. اعم این ویژگیها چنین می باشد :

1 ) شباهت؛

2 ) پختگی ؛

3 ) متناسب بودن سن زن و مرد ؛

4 ) زمینه تربیتی و اجتماعی ؛

5 ) سلامتی جسمی و روانی و … (اردلان، 1354، ص 192 )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تحقیقاتی که در زمینه شباهت انجام گرفته می باشد شامل وضعیت اقتصادی و اجتماعی یکسان و شباهت در علائق و خواستها شباهت در عقاید مذهبی، هم نژاد بودن و … می باشد. هیجان خواهی می تواند یکی دیگر از این عوامل باشد. به تعبیری شباهت در میزان هیجان خواهی زن و شوهر می تواند یکی از عوامل ارتقاء شادکامی به شمار آید. لذا مطالعه این عوامل می تواند با پیگیری پژوهش کنونی درمورد تأثیر هیجان خواهی در اختلاف زناشویی گامی در جهت شناسایی بهتر عوامل مؤثر در بروز این اختلافات زناشویی و مدنظر داشتن این ویژگی در فرایند درمان زناشویی بردارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب ) به دنبال پژوهش هدف طرح شده در بند الف یافتن یک تائید تجربی برای وجود ارتباط میان هیجان خواهی و ناسازگاریهای زناشویی می توان از این مسأله شباهت در میزان هیجان خواهی در مشاوره قبل از ازدواج بهره گیری نمود.

فرضیه :

 1 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد متفوت می باشد ؛

2 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل مرد و زن متفاوت می باشد ؛

3 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر مجرد متفاوت می باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

 هیجان خواهی صفتی می باشد که به این شکل توصیف می گردد.

«جستجوی هیجانها و تجربه های متنوع، تازه، پیچیده، پرشور و میل به ریسک کردن بدنی، اجتماعی قانونی و مالی به خاطر خود این تجربه ها» (زاکرمن، 1994 ، ص 274 ) (سید محمدی، یحیی، 1382 ). که در این پژوهش به وسیله مقیاس هیجان خواهی (sss) زاکرمن تغییر و ارزیابی می گردد.

زنان در این پژوهش به زنان ازدواج کرده اطلاق می گردد و شوهران به هسمران گروه قبلی اطلاق می گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :48

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.