عنوان : مطالعه ادبی و موسیقایی هفت اثر از آثار موسیقی استاد محمدرضا شجریان، مندرج در کتاب خسرو خوبان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (M.A)       

عنوان:

مطالعه ادبی و موسیقایی هفت اثر از آثار موسیقی استاد محمدرضا شجریان، مندرج در کتاب خسرو خوبان

استاد راهنما:

دکترداریوش کاظمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

پیشگفتار 1

مقدمه. 3

فصل اول: کلیات

1-1 درآمد. 5

1-2 اظهار مسئله. 5

1-3 سوابق پژوهش.. 5

1-4 فرضیه های پژوهش.. 6

1-5 اهداف پژوهش.. 6

1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش.. 6

1-7 روش انجام پژوهش.. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: درمورد موسیقی

2-1 درآمد. 8

2-2 تاریخچه. 8

2-2-1 دوره ی هخامنشی.. 9

2-2-2 دوره ساسانی.. 12

2-2-3 دوره ی اسلامی.. 18

2-3 تعریف شعر و موسیقی از دیدگاه بزرگان.. 25

2-3-1 تعریف موسیقی.. 25

2-3-2 تعریف شعر. 26

2-4 آشنایی با چند اصطلاح موسیقی.. 27

2-5 مختصری درمورد وجه تسمیه گوشه های موسیقی.. 29

2-5-1 مثال.. 30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: درمورد استاد محمدرضا شجریان

3-1 درآمد. 33

3-2 بیوگرافی.. 33

3-3 شیوه ی آوازی استاد شجریان.. 36

فصل چهارم: ارتباط شعر و موسیقی و مطالعه آن در هفت آلبوم استاد محمدرضا شجریان

4-1 درآمد. 41

4-2 پیوند شعر و موسیقی.. 41

2-4-1 هماهنگی موسیقی آوازی با مفهوم شعراز زبان استاد حسین دهلوی.. 43

4-3 مطالعه ادبی و موسیقیایی هفت اثر از آثار استاد محمدرضا شجریان.. 47

4-3-1 آلبوم شب سکوت کویر. 47

4-3-2 آلبوم سر عشق.. 60

4-3-3 آلبوم بیداد. 71

4-3-4 آلبوم آسمان عشق.. 84

4-3-5 آلبوم نوا 94

4-3-6 آلبوم دستان.. 109

4-3-7 آلبوم راست پنجگاه 118

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری.. 129

منابع.. 131

چکیده

شعر فارسی با موسیقی نزدیکی فراوان دارد تا آنجا که بعضی هر دو را از یک منشأ       دانسته اند. شعر در درون خود دارای موسیقی می باشد و گاه موسیقی نیز علاوه بر اصوات مفاهیمی نیز به همراه داشته می باشد، همراهی این دو، اثری می آفریند که در صدر آثار خلق شده انسانی می باشد. مطالعه این همراهیِ شعر و موسیقی ما را به درک بهتر و والاتر این آثار رهنمون می سازد و برای آیندگان آگاهی از روش و شیوه ی ساخت این آثار را پدید می آورد تا بتوانند از تجربه گذشتگان در خلق بهتر و زیباتر آثار هنری بهره گیری نمایند. در این پژوهش مجموعه های ارائه شده توسط استاد موسیقی و آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان مورد مطالعه ادبی و موسیقیایی قرار گرفته می باشد. در جنبه های موسیقیایی، مطالعه مقام های موسیقی- گوشه ها و ردیف های آوازی و در بعد ادبی، بهره گیری از موسیقی درونی، کناری و آوایی اشعار و همین­گونه بهره بردن از صنایع لفظی و ادبی مد نظر قرار گرفته می باشد. روش پژوهش در این پژوهش کتابخانه ای، میدانی و تحلیلی و تطبیقی بوده می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد پدید آورنده علاوه بر تسلط بر اطلاعات موسیقی و آوازی، بر جنبه های ادبی نیز شخصاً و یا توسط مشاور آگاهی داشته می باشد. در این پژوهش هماهنگی بین صنایع ادبی، مانند ایهام، ایجاز و اوزان عروضی و … در انتخاب اشعار و موسیقی دیده می گردد.

مقدمه
«آنجا که سخن باز می ماند موسیقی آغاز می گردد.»

«رومن رولان»

شعر و موسیقی پیوندی ناگسستنی دارند، زیرا حقیقت درونی شعر که همان وزن می باشد موجب پیوند آن با موسیقی می باشد. بعضی بر این عقیده اند، شعری که از قالب و وزن عروضی عاری باشد، کمال یافته نیست و نمی تواند موجب غنای موسیقی گردد. مانند کسانی که بر اهمیت پیوند شعر و موسیقی، و ضرورت آن به مقصود زیباتر شدن اثر، تأکید فراوان داشته اند استاد محمدرضا شجریان می باشد. از این رو پژوهشگر بر آن می باشد تا این حساسیت را در هفت اثر از آثار موسیقی ایشان که هر کدام در یکی از دستگاه های هفت گانه موسیقی ایرانی اجرا گردیده می باشد نظاره و مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد.

این پژوهش شامل پنج فصل می باشد. فصل اول، کلیات،  فصل دوم تصریح ای کوتاه به تاریخچه موسیقی از دیدگاه استاد روح الله خالقی، همچنین جهت آشنایی مخاطبان عزیز تصریح ای اجمالی به تعدادی از اصطلاحات موسیقی و وجه تسمیه گوشه ها. فصل سوم بنا به ضرورت، مختصری درمورد استاد شجریان و ویژگی های آوازی ایشان . در فصل چهارم که عنصر اصلی پژوهش می باشد؛ضمن مقدمه ای کوتاه درخصوص تلفیق شعر وموسیقی و نگاهی به هماهنگی آوازی با مفهوم شعر از دیدگاه استاد حسین دهلوی ، به مطالعه جنبه های ادبی، مانند اوزان عروضی، صناعات ادبی، جنبه های محتوایی شعر و مضامین آن؛ و در جنبه های موسیقایی به ردیف های آوازی، گوشه ها، نوع دستگاه و هماهنگی آن ها با ملودی پرداخته می گردد. در فصل پنجم نتایج حاصل ازاین پژوهش ارائه شده می باشد.

تعداد صفحه : 146