تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در مقياس بهينه اقدام كنند. در ارزيابي کارایی واحدها هرگاه فضا و شرايط رقابت محدوديتهايي را در سرمايهگذاري تحميل كند موجب عدم فعاليت واحد در مقياس بهينه ميگردد. مدل BCC توسعهیافته مدل CCR می باشد كه بهمقصود متغیر سازی بازده به مقياس توسط بنكر، چارنز و كوپر در سال 1984 ارائه گرديد (Banker, Charnes, & Cooper, 1984). مدل BCC امكان تفكيك کارایی فني به کارایی مقياس و کارایی مديريتي را فراهم نموده می باشد.

2-3-5-1 مدل مضربي BCC ( ورودي محور)

مدل مضربي ( اوليه) BCC بهصورت زير خواهد بود:

 

:

 

 

 

 

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد تفاوت اين مدل با مدل CCR در وجود متغير آزاد در علامت w مي‌باشد.

در مدل BCC علامت متغير w بازده به مقياس را براي هر واحد مشخص مي‌كند.

الف ـ هرگاه 0<w باشد نوع بازده به مقياس، كاهشي می باشد.

ب ـ هرگاه 0 = w باشد نوع بازده به مقياس، ثابت می باشد.

ج ـ هرگاه 0>w باشد نوع بازده به مقياس، افزايشي می باشد.

يافت و اگر محدوديت  با  جايگزين گردد، به يك مدل « پوششي بازده به مقياس غير كاهشي » دست خواهيم يافت.

2-3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ريزي آرماني

در به‌کارگیری مدل‌هاي كلاسيك ( مدل‌هاي CCR) معمولاً دو مشكل رخ مي‌دهد. اين دو مسئله ضعف قدرت تفكيك وقتي ظهور مي‌كند كه تعداد واحدهاي تحت ارزيابي به‌اندازه كافي در مقايسه با مجموع تعداد ورودي‌ها و خروجي‌ها بزرگ نباشد. مسئله وزن‌هاي غیرمنطقی وقتي بروز مي‌كند كه مدل، وزن‌های بزرگي را به يك خروجي تكي يا وزن‌هاي خيلي كوچك را به يك ورودي تكي، تخصيص دهد، كه اين امري غیرمنطقی و غير مطلوب می باشد.

مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها بر اساس مدل برنامه‌ريزي آرماني نسبت به مدل‌هاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفکیک‌پذیری و ارائه وزن‌هاي واقعي برخوردارند.

در مباحث مربوط به برنامه‌ریزی آرماني علاوه بر متغيرهاي معمول در برنامه‌ریزی خطي، متغيرهاي ديگري تحت عنوان « متغيرهاي انحراف از آرمان » تعريف مي‌گردد. اين متغيرها بيانگر سطح اختلاف بين ميزان آرمان تعیین‌شده و مقدار کسب‌شده می باشد.

در ادامه چند مدل برنامه‌ریزی آرماني معرفي مي‌گردد. (Li, Xiao-Bai, & Reeves, 1999)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه