دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

این پژوهش بنا به چند دلیل مهم می باشد.

اولین دلیلی که لزوم انجام این پژوهش را مشخص می کند  درک بهتر مدیریت ارشد از موازنه امور داخلی می باشد. با بهره گیری از روش کارت های امتیازی متوازن مدیریت سازمان نه تنها بر یک بخش از سازمان متمرکز نمی گردد بلکه ارتباط بین بخش های مختلف و همچنین متوازن  یا نا متوازن بودن این ارتباط را نیز درک خواهد نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دلیل دوم انجام این پژوهش کمک به درک بهتر روابط دوسیه جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری می باشد. به کمک این پژوهش شرکت شهرک های صنعتی استان قم می­تواند ارتباط بین جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند­های داخلی و رشد و یادگیری در درون سازمان خود را به درستی درک کند و از تاثیر این جنبه ها بر یکدیگر آگاهی یابد.

سومین دلیلی که ضرورت انجام این پژوهش را به خوبی مشخص می کند انجام این پژوهش بهبود تاثیر مدیریت از طریق یک تصویر کلی و قابل اجرا از استراتژی می باشد.ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی متوازن از آنجا که معیارهای ارزیابی را از اهداف استراتژیک سازمان استخراج می­کند و آنها را به اهداف جزئی و عملیاتی تبدیل می کند، استراتژی را از حالت کلی، مبهم و غیر عملیاتی خارج می کند و تصویری قابل اجرا از آن به دست می دهد.

دلیل چهارم انجام این پژوهش کمک به تمرکز کل سازمان در انجام اموری می باشد که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می­گردد. کارت امتیازی متوازن به جای تمر کز بر بخش خاصی از سازمان (عملیات، خلق ارزش پایدار و یا منابع انسانی) بر تمام ابعاد سازمان که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شوند تمرکز می کند و تمام آنها را نیز در ارتباط با یکدیگر درک می­کند.

دلیل پنجمی که در ارتباط با لزوم انجام این پژوهش می توان به آن تصریح نمود، شکل دهی به آینده با بهره گیری از اطلاعات گذشته می باشد. ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی همچون روش های ارزیابی سنتی گذشته نگر نیست. به بیانی دیگر تنها به مطالعه گذشته و ارائه گزارشی از آن نمی پردازد بلکه با بهره گیری از اطلاعاتی که از وضعیت موجود شرکت جمع آوری می کند، مسیر آینده این سازمان را در جهت اهداف استراتژیک ترسیم می کند.

4-1-2 سئوال های فرعي:

1- آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد رشد و یادگیری مطلوب و متوازن می باشد؟

2- آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد فرایند های داخلی مطلوب و متوازن می باشد؟

3- آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد رضایت مشتری مطلوب و متوازن می باشد؟

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.