تکه ای از متن پایان نامه :

شده باشد …، در حقیقت تعریف دادخواست به دادخواست عبارت می باشد از تقاضای كتبی و رسمی خواهان از دادگاه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضائی در قالبی خاص و با شرایطی كه قانون پیش‌بینی نموده می باشد (مدنی، 1379). گویای همین امر می باشد.[1]

اجماع حقوقدانان در این زمینه بر آن می باشد که دادخواست بایستی کتبی باشد و در حقیقت شرایط مزبور از شرایط جوهری به شمار می آید. پس مسئول ثبت دادخواست ها علی الاصول بایستی از ثبت چنین برگی استنکاف نموده و در نتیجه ارجاع آن نیز منتفی می باشد (شمس، 1385 و بهشتی و مردانی، 1386 و مهاجری، 1388). در رویه قضایی نیز پذیرفتن دادخواست شفاهی تخلفی سنگین شمرده شده می باشد. حکم شماره 38-29 شهریور ماه 1306 محکمه عالی انتظامی قضات (شهیدی، 1340).

پس مبرهن می باشد که در قوانین فعلی اساس دادرسی که همان آغاز و شروع آن می باشد بر پایه کتبی بودن بنا شده می باشد. البته مواردی هم در قانون جدید هست که اشخاص در طول دادرسی و به گونه شفاهی می توانند درخواست داشته باشند. در این خصوص بایستی گفت که این موارد اکثرا در آغاز شفاهی بوده و بعدا بایستی کتبی آن ارائه گردد و در ثانی این موارد را بایستی به عنوان فرع قضیه درنظر گرفت.

 

 

 این یعنی قواعد دادرسی دقیقا بایستی مقابل تبعیض نژادی قرار گیرند. تبعیض نژادی[2] یا نژادپرستی، به تعریف بسیار ساده، هر دو نوع از پیش‌داوری و تبعیض می باشد که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی، فیزیکی می باشد. نژادگرایی نظریه‌ای می باشد که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… ارتباط ایجاد کرده بعضی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی

[1] . « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی می باشد، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بایستی با این خط و زبان باشد، اما اساتفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آن ها درمدارس، در کنار زبان فراسی آزاد می باشد». اصل 15 قانون اساسی

[2] . Apart aide

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه