فرمت ورد:پایان نامه ارشد : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

مراسم آن را بخوبی فریاد می زدند و با اندکی غور در مطالعه و شناخت این گونه تشریفات می توان به لایه های گسترده فرهنگی و اعتقادی و از سویی3-بار عام در دوره صفوی چگونه بود؟

4-آیا صفویان باعث تغییرات شکلی و ماهوی در نظام باردهی شده اند؟

5- امور دینی چه میزان در مراسم بار تأثیر داشته می باشد؟

ج-سابقه تحقيق (منابع مرتبط يا مشابه با موضوع):

تا آنجا که نگارنده از طریق جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی در  مقالات و کتاب ها مطالعه  نموده پژوهش مستقلی در این زمینه  به زبان فارسی  و یا ترجمه شده نظاره نگردیده می باشد. اما در بعضی از منابع  و بعضی  از مقالات به گونه ضمنی  به این بحث پرداخته اما نه به به گونه مفصل و نه به صورت یک پایان نامه مستقل. اگر چه پرداختن به این موضوع در لابه لای کتب تاریخی کار چندان ساده ای نیست اما می توان از مطالعه جزء به جزء این آثار اطلاعاتی از نحوه زندگی اجتماعی و شیوه اجرای مراسم درباری بدست آورد بطورمثال از لابه لای کتب ارزشمندی مانند شاهنامه فردوسی، تاریخ بیهقی و خصوصا سفرنامه های دوره های مختلف به نحوی که در قالب کتب عصر صفوی بیشتر در سفرنامه های سیاحان خارجی مانند سفرنامه شاردن ،کمپفر،اولئاریوس وپیش تر از آنها در سفرنامه های پلان و کلاویخو… بیشتر نمود پیدا می کند اما مطالبی نیز در منابع مانند آثار جاحظ و صابی برای شناخت این رسوم در دوره خلفا  می توان پیدا نمود.اما مطمئناً تکیه اصلی بر روی منابع  سفرنامه ای باشد. آقای خالقی مطلق در قالب مقاله ای در فصل نامه «ایران نامه» به این مهم پرداخته می باشد اما نه در حد یک پایان نامه به همین دلیل با پرداختن به جزئیات بیشتر نحوه اجرای  این آیین در قالب پایان نامه ارائه گردید.

د-فرضیه ها :

-بار عام نشان دهنده فرهنگ غالب  و قدرت رو به تزاید هر دوره بوده می باشد.

-شرایط و اوضاع اقتصادی و نوع خاستگاه اجتماعی و برخواهی حکومت ها و شخصیت پادشاهان آن در نحوه اجرای بارهای آنان تأثیر مستقیم داشته می باشد.

-مذهب و باورهای دینی در شیوه بار عام تاثیر گذاشته می باشد.

-بار و آیین های درباری در دوره صفوی رشد و توسعه بیشتری نسبت به دوره های قبل خود پیدا نمود.

در دوره صفوی بار عام تفاوت های شکلی و ماهوی پیدا نمود و فرهنگ غالب مذهبی در این تفاوت ها موثر بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.