دانلود فرمت ورد:پایان نامه ارشد با موضوع : ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

  

انطباقی و مثبت می شوند که برای سعادت و موفقیت در زندگی روزانه ضروری هستند (فتحی واجارگاه،1383، ص 3).

برلین[1] (2001) مهارت های زندگی را این چنین تعریف می کند، مهارت های زندگی شامل طیف وسیعی از دانش و مهارت های تعامل بین فردی می باشد که برای زندگی بزرگسالی اساسی         می باشد (ادیب ،1382،ص13). از نظر سازمان بهداشت جهانی، اصطلاح مهارتهای زندگی درمعانی مختلف به کار رفته می باشد:

– مهارتهای مربوط به امرار معاش مانند این که چگونه فرد مشغول کاری گردد.

– مهارتهای مراقبت از خود مانند مصرف غذاهای سالم، درست مسواک زدن و غیره.

– مهارتهایی که برای پرداختن به جایگاه های پرخطر زندگی بهره گیری می شوند، مانند توانایی نه گفتن پیش روی فشار جمع جهت بهره گیری از مواد مخدر (سازمان بهداشت جهانی،1377،ص 16).

به نظر هامبورگ[2] و گازدا[3] (1995)، آموزش مهارت های اجتماعی زیر مجموعه ای از آموزش مهارت های زندگی می باشد. در واقع، آموزش مهارت های زندگی، آموزش رسمی و شکل یافته مهارت های لازم برای بقای زندگی با دیگران و موفقیت در جامعه پیچیده می باشد (لواسانی،1378،ص62).

از نظر بالدو[4] و فرانسیس[5] مهارت های زندگی، کودکان و نوجوانان را قادر می سازد که دانش                  (آن چیز که را می دانند) و توجه و ارزش های خود (آن چیز که احساس می کنند و به آن عقیده دارند) را به اقدام تبدیل نمایند. مقصود از مهارت های زندگی این می باشد که هر کودک در کنار آموزش خواندن و نوشتن به مهارت هایی دست یابد که به مدد آنها بتواند آغاز به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط مستقر سازد و به حل متکی به ارتباطات هستیم، شرکت موثر در دنیای اجتماعی متنوع تأثیر بسیار مهم و حساسی در زندگی حرفه ای دارد، زندگی در یک دنیای متنوع مثل سایر نیازهای مازلو وقتی بیشتر جلوه می کند که نیازهای اساسی برآورده شده باشند. درگیر شدن در این تنوع می تواند بعضی از نیازهای اساسی بشر را برآورده کند (ادیب،1382،ص27).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[1] – Barlin

[2] -Hamborg

[3] – gazda

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[4]– Baldo

[5]– francis

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.