تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-١٥-٢-مصارف كادميوم

اين فلز در سال ١٨١٧ كشف گردید. ولي به ندرت از اين فلز بهره گیری گردید، خواص الكترو شيمايي وخواص ديگر موجب بهره گیری آن در صنايع مختلف گرديد:

در حيوانات اين فلز اکثراً در دستگاه های داخلي نظير كبد وكليه متمركز مي گردد واز شير دفع مي گردد. اين فلز در كبد وكليه بيشتر حيوانات دريايي مانند ماهي ذخيره مي گردد(احمدی زاده، ١٣٧٦). وميزان تجمع اين فلز در بدن آبزيان با ميزان آن در آب ولجن موجود در آب ارتباط مستقيم دارد.مطالعات روي رودخانه هاي اروپا ميزان كادميوم آب ولجن را تا ٥٠برابر بيشتر از حد مجاز نشان مي دهد خصوصاً در محیط های آلوده كادميوم ممكن می باشد در غلظت هاي بالا در سخت پوستان، نرمتنان و احشاء خوراكي ازجمله كليه خصوصاً در حيوانات پير وجود داشته باشد(EFSA، ٢٠٠٩ ).

كودهاي فسفاته حاوي فلزات سنگين مانند كادميوم ونيكل مي باشند، بنابراين با مصرف اين نوع كودها، علاوه بر تجمع آلاينده ها در خاك، باعث كاهش فعاليت هاي ميكروبي در خاك مي شوند، توسط گياهان جذب و از آن طريق وارد زنجيره غذایي انساني وحيوان مي شوند. مهمترين فلز سنگين موجود در كودهاي فسفاته عنصر كادميوم می باشد كه يكي از آلاينده هاي محيط زيست محسوب مي گردد. نظر به اينكه در ٣٠ سال گذشته در تجزيه كودهاي فسفاته، فقط به مقدار فسفر موجود در آن توجه شده ولي نظارتي بر غلظت كادميوم اعمال نشده، بنابراين سالانه مقادير قابل توجهي كادميوم از طريق مصرف كودهاي فسفاته وارد خاك های زراعتي وباغباني كشور شده می باشد. به عنوان مثال اگر مقدار مصرف سالانه كودهاي فسفاته در كشور ٨٠٠ هزار تن در سال در نظر گرفته گردد وغلظت كادميوم در كودهاي فسفاته وارداتي  ١٠٠ ميلي گرم در كيلوگرم فرض گردد بدين ترتيب سالانه متجاوز از ٨٠ تن كادميوم وارد خاك هاي زراعي كشور مي گردد، كه رقم بسيار بالاوخطرناكي می باشد. حذف شيمیایی كادميوم موجب مي گردد به ميزان قابل توجهي ( تا ٢٠ درصد ) هزينه توليد كودهاي فسفاته با ميزان كادميوم كم، افزايش يابد. بهترين حالت بهره گیری از كودهاي فسفاته با غلظت كادميوم ١٥ الي ٢٥ ميلي گرم در كيلوگرم مي باشد و با در نظر داشتن خطرات بيمار ي زايي اين عنصر به نظر مي رسد هزينه پرداخت بيشتر در قبال خريد كودهاي فسفاته با غلظت كم كادميوم در مقايسه با هزينه هاي درمان قابل اغماض می باشد(ملکوتی وهمکاران، ١٣٨٠ ).

٢-١٥-٣-٢-تجمع كادميوم در بدن

كادميوم پس از جذب آغاز وارد كبد شده وسپس در بسياري از بافت ها به خوبي توزيع شده وبا آلبومين اتصال برگشت پذير ايجاد مي نمايد. تحقيقات گوناگون نشان مي دهد فقط ١٠ درصد كادميوم دريافتي دفع مي گردد و٩٠ درصد آن در بافت هاي مختلف بدن جذب مي گردد كه از اين مقدار ٧٥ درصد آن در پارانشم كبد وكليه ذخيره مي گردد( قاسمخان، ١٣٨٦).

اين فلز در كبد سنتر متالوتيونين[1] ( يك پروتئين با وزن مولكولي پائين كه داراي مقدار زيادي گروه سولفيدريل قابل دسترسي مي باشد به طوري كه يك اثر محافظتي را اعمال مي نمايد) را تحريك مي كند واز طرفي با متالوتيونين بصورت موقتي پيوند مستقر مي نمايد. مقداري از كمپلكس كادميوم – متالوتيونين به پلاسما آزاد شده كه ورود به كليه ها از لوله پروكسيمال باز جذب مي گردد ومقداري از آن در كليه ذخيره مي شودتمايل زياد پيوند متالوتیونین به فلزاتي زیرا كادميوم وروي موجب وقفه پيوند اين فلز با تركيبات حياتي سلول ها گشته وبه همين علت  منجر به محافظت سلول ها پیش روی آثار سمي ناشي از اين فلز مي گردد( قاسمخان، ١٣٨٦). نيمه عمر كادميوم در حدود ٣٠-١٠ سال می باشد( EFSA ، ٢٠٠٩).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انسانها معمولاً تا سن پنجاه سالگي به گونه مداوم كادميوم را ذخيره مي نمايند وزماني كه اين ميزان به ٢٠٠ميلي گرم به ازاء يك كيلوگرم وزن بدن برسد عوارض كليوي و تغيير شكل اسكلت پديد مي آيد(EFSA ، ٢٠٠٩).

 

٢-١٥-٣-٣- دفع

اين فلز اکثراً از ادرار دفع مي گردد هر چند كه به ميزان ناچيزي از مدفوع نيز دفع مي گردد(EFSA ، ٢٠٠٩).

Metallotionine   [1]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه