تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

در این پژوهش تاثیر استرس اکسیداتیو بر اظهار ژن Kdm5d در بیضه موش­های نر بالغ مطالعه گردید و در انجام آن از مواد و روش­های مختلفی بهره گیری گردید. این کار پژوهشی در آزمایشگاه ژنتیک پژوهشگاه رویان انجام گرفت.

فهرست دستگاه­ها و لوازم مورد بهره گیری:

 • PCR
 • Real-time PCR
 • Steerer((Hot plate
 • میکروسکوپ فلورسنت
 • دستگاه شمارنده آزمایشگاهی
 • ثبت تصویر ژل
 • الکتروفورز و منبع تغذیه
 • سانتریفیوژ یخچالدار
 • فلوسایتومتری
 • اسپکتروفتومتر و کووت­هایاستریل
 • بن ماری
 • ورتکس
 • نانودراپ
 • هود لامینار
 • ترازوی دیجیتال
 • ترمومیکسر
 • راکر
 • تانک ازت

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy