تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  1. برخورداری از ارزش های پایدار. هرچقدر فرهنگ یک جامعه بر ارزش هایی نظیر عقلانیت، معنویتگرایی، زیبادوستی و دانش محوری تاکید بیشتری ورزد، از توان و قدرت فزون تری برخوردار می باشد.
  2. اخلاق محوری. فرهنگ هایی که بر ارزش های اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی تاکید بیشتری ورزند از مقبولیت جهانی بیشتری برخوردارند و در نتیجه قدرت نفوذ آن ها بیشتر می باشد.
  3. قدرت اشاعه. هرچقدر یک فرهنگ از قدرت اشاعه فزون تری برخوردار باشد، قدرتمند تلقی می گردد. مقصود از اشاعه فرهنگی آن می باشد که متولیان و حامیان یک فرهنگ به صورت تعمدی و برنامه ریزی شده یا غیرتعمدی، عناصر فرهنگی خویش را در میان حاملان و حامیان فرهنگ های دیگر نشر دهند. (ایگلتون، 1386). اشاعه فرهنگی زمانی اثر گذار می باشد که اقدام، رفتار و عادات مردم کشور را تحت تاثیر قرار دهد. (رابرتسون، 1385)
  4. تولیدات فرهنگی. در دنیای امروز زمانی از “فرهنگ قدرتمند” دانسته می گردد که متولیان آن بتوانند در دنیای پر رقابت کنونی فرآورده های فرهنگی و هنری فزون تری عرضه می کنند. به همین سبب نای (2006) زمانی که قدرت نرم فرهنگی کشورهای غربی و نیز ژاپن یاد می کند، بی درنگ به فرآوردههایی نظیر تولید فیلم های سینمایی، تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، شمارگان کتاب ها، تعداد عناوین کتاب های منتشره، تعداد سالن های سینما و نمایش، تیراژ روزنامه ها و مجلات تصریح می کند.
  5. اخلاق محوری. محققان مختلف (برای مثال بلیس و دیگران، 2007) اذعان داشته اند که بین میزان تاکید یک فرهنگ بر ارزش های اخلاقی و پای بندی متولیان و حاملان آن فرهنگ به آن ارزش ها، با میزان قدرت نرم آن فرهنگ ارتباط معناداری هست؛ چه، چنین ارزش هایی بر مطلوبیت آن فرهنگ نزد جهانیان می افزاید و جاذبه آن را برای همگان افزایش می دهد.
  6. برخورداری از ارزش های جهانی. به زعم نای (نای، 1387، ص 52) »وقتی فرهنگ یک کشور ارزشهای جهانی را شامل گردد و بنیاد سیاست های آن را علایق و ارزش های مشترک جهانی تشکیل دهد، احتمال این که نتایج مطلوب تحصیل گردد، افزایش می یابد.

به باور بسیاری از صاحب نظران دیپلماسی عمومی تأثیر و کارکرد زیادی در شکل دهی افکار عمومی داخل و خارج کشور دارد؛ چه، “سنخ های” (تیپ های) افکار عمومی کشورها متاثر از دیپلماسی عمومی خود آن ها و سایر کشورها می باشد. یکی از روش های پر اثر اعمال دیپلماسی عمومی، به ویژه در کشورهای خارجی، بهره گیری از برنامه ریزی شده از تبلیغات می باشد.

 

 

8ـ3. بعد سیاست خارجی قدرت نرم

سومین بعد قدرت نرم سیاست خارجی می باشد. سیاست خارجی شامل اهداف مشخص، عوامل وابسته به آن اهداف، توانایی کشور در رسیدن به یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل آن می باشد. از نظر محققانی همچون راجرز (2006) چگونگی اعمال سیاست های یک کشور در سایر کشورها، بر قدرت نرم آن تاثیر می گذارد. برای مثال به زعم جوزف نای سیاست های یکجانبه، خودخواهانه و سلطه طلبانه آمریکا  در کشورهای دیگر در دوران حکومت جمهوری خواهان آن کشور در سال های اخیر، موجب کاهش قدرت نرم آن کشور شده می باشد. از نظر نای

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه