منبع تحقیق : پایان نامه ارشد با موضوع : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

داد نماند و زیرا پرچم سِتم به دیار قومی بجنبد شاهین داد با آن مقابله  کند و آنرا پس زند».(مسعودی،239،2:1347)

در واقع نظام قضایی ساسانیان به شاهنشاه اختصاص داشت. و آیین آنها بر این بود که فرد گنهکار را ببخشند ولغزش های او را نادیده بگیرند. بجز اینکه آن فرد سه گناه را که هیچگاه در خور بخشیدن نبود را انجام داده باشد؛«نخست آنکه بد پادشاهان گوید و یا بد کشور جوید. دوم دزدیدن مال مردم  یا به محارمشان چشم بد داشتن. سوم باز کردن اسرار مملکت ».(جاحظ،176:1386)

اگر کسی در مراجع عدلیه محلی به حق خود نمی رسید می توانست به شاه مراجعه کند و به مقصود خود برسد. اما در اینجا مشکلی وجود داشت و آن دور بودن  پادشاه و ازطرفی دیگرسختی به حضوررسیدن وی بود. خالق سیاست نامه راه حل پادشاهان را برای این  مشکل را به این شکل اظهار می کند که؛ «چنان خواندم در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دو کانی (صفَه) بلند بساختندی ، و بر پشت اسب بر آنجا بایستادندی، تا متظلمان  که در صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد هر یک را بدادندی ».(نظام الملک،12:1371) مع ذالک چنان که ذکر گردید اکثر پادشاهان ایران در بعضی از مواقع مخصوص سوار اسب شده و بر بالایی می ایستادند و از آنجا همه جماعتی را که  به دادخواهی و بار آمده بودند را می نگریستد، و به دعاوی آنها رسیدگی می کرده اند. و علت این کار این بوده می باشد که؛ «زیرا پادشاه جایی نشیند و آنجا با دهلیز و دربند و پرده دار بود ، صاحب غرضان  و ستمگاران، مظلومان را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند».(کریستنسن،217:1384)  با این همه این احتمال کم نبود که درباریان و سالار بار دسیسه کنند و از بار یافتن بارخواهی  یا دادخواهی جلوگیری نمایند. برای نمونه برطبق گفته فردوسی «سرگش» رئیس خنیاگران دربار خسرو پرویز سالار بار را با رشوه خرید تا از بار یافتن «باربد» جلوگیری کند.(فردوسی،776:1374)

اما از سوی دیگر این معضلات نیز بر کسانی که متولی داد دهی و قانون بودند پوشیده نبود و در      رساله هایی که درمورد امور کشورداری نوشته می گردید به این مسائل توجه می گردید. مانند این نوشته ها چندین پند نامه می باشد که به اردشیر و انوشیروان و بزرگمهر و بزرگان دیگر نسبت داده اند در یکی از آنها انوشیروان یکی از وظایف وزیر را در این  می داند که اگر بارخواهی را به بارگاه او راه ندادند به او گزارش کند.

هر آنکس که آید بدین بارگه                            به بایسته کاری، نیابند راه

نباشم ز دستور هم داستان                              که بر من بپوشد چنین داستان .(همان:627)

و بنیادین بود اما آن چیز که که در همه این حکومتها مشترک بود همین نظام و تشریفات نسبتاً یکسان باردهی بود.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.