دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

 

پایان­نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

استاد راهنما:

 

بهار 1395

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تسليم مبيع و تأديه ثمن به‌مجرد وقوع بيع تحقق نمي‌يابد؛ بلكه تعهدي می باشد كه 2 طرف ملتزم به ايفاي آن هستند. اين التزام كه با انعقاد عقد ايجاد و با ايفاي آن خاتمه مي‌يابد، تعهدي يك‌طرفه نيست؛ بلكه علت وجودي آن تعهد طرف ديگر می باشد و اگر يكي از آن دو ساقط گردد، ديگري نيز از بين مي‌‌رود. در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درمورد معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگي‌هاي آن داده شده می باشد. به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف گردد، بیع منفسخ می گردد و ثمن بایستی به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع می باشد، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.تحلیل ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی می باشد. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می گردد. 

 

کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری،کامن لا،کنوانسیون.

 

 

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می گردد ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات زیرا که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .

پس چنانچه یکی از دو، تلف گردد تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده می باشد. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده می باشد.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار می رسد..پس اهمیت ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده می باشد. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به گونه قهری می گردد از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به اقدام آورده می باشد. یکی از مهم‌ترین کوشش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال 1980 تدوین شده می باشد. در این بین، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار مهم می‌باشد ضمان معاوضی می باشد. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین­المللی مانند قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده می باشد. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به گونه خاصی مورد توجه واقع شده می باشد. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری می باشد.در حقوق کامن لا نیز بحث ضمان معاوضی مطرح می گردد که در این پایان نامه به مطالعه آن پرداخته می گردد.

 

 

فصل اول-کلیات

 

این فصل به کلیات پژوهش اختصاص دارد و به اختصار به اظهار موضوع پرداخته شده می باشد.

الف- اظهار مسأله

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او می رسد اما قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی می باشد. در توجیه این قاعده که معروف به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده می باشد که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به گونه مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند گردد. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار بایستی ثمن را در صورتی که نپرداخته می باشد بپردازد. با این تفاصیل، در مواردی که خریدار به گونه اختصاصی حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی گردد و تلف بر عهده فروشنده باقی می باشد و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد می باشد.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درمورد تحلیل ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، تصریح به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون تحلیل ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در حقوق ایران و حقوق کامن لا در این زمینه ما را بر این داشت تا به مطالعه این موضوع بپردازیم. با در نظر داشتن تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف گردد و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین هست. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که معروف به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.