در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید  اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

موضوع :

بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

نظام مالي با كاركردهاي اساسي خود ،بسترتجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي را فراهم مي آورد.نهادهاي مالي در حوزه هاي سرمايه گذاري با فعاليت حرفه اي و تخصصي مي توانند جذابيت كافي براي ترغيب مشاركت و جذب سرمايه هاي سرگردان و خرد ايجاد نمايند.همزمان با توسعه اقتصادي و بهبود ساختار مالي كشورها ،شاهد قوت گرفتن صنعت سرمايه گذاري بوده ايم. با در نظر داشتن اهميت شركتهاي سرمايه گذاري در رشد و توسعه اقتصادي ،مهمترين سوال در خصوص سرمايه گذاري شركتهاي سرمايه گذاري آن می باشد كه آيا مي توان از مدلهاي رياضي براي تصميم گيري سرمايه گذاري بهره گیری نمود ؟ و با در نظر داشتن ماهيت فعاليتهاي شركتهاي سرمايه گذاري و محدوديتهاي موجود ، مناسبترين مدل رياضي سرمايه گذاري در صنعت سرمايه گذاري چه نوع مدلي مي باشد ؟

به دليل تعدد معيارهاي سرمايه گذاري و تضاد ميان برخي معيارها و لحاظ کردن ترجيحات آرماني به مقصود بهينه سازي سرمايه گذاري به صورت موردي در شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .اين پ‍ژوهش ضمن تاييد اهميت ، ضرورت و امكان پذيري طراحي مدلهاي رياضي سرمايه گذاري مناسب براي شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن ،جهت بهينه سازي پرتفوي سهام راهكارهاي آتي ارائه مي دهد.در صورت اجراي نتايج مدل ،زمينه حداكثر شدن مطلوبيت سرمايه گذاري فراهم خواهد گردید.براي بدست آوردن ضرايب اهميت نسبي معيارهاي سرمايه گذاري از رويكرد تجزيه تحليل سلسله مراتبي بهره گیری گرديد.داده هاي مالي مورد نياز از صورتهاي مالي شركتهاي مورد بررسي و سايت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده می باشد.براي حل مدلAHP از نرم افزارExper choice 2000 بهره گیری گرديد.مدل نهايي با جايگذاري داده ها درمدل برنامه ريزي آرماني در نرم افزارQSB حل گرديد و نتايج حاصل ميزان بهينه سرمايه گذاري در شركتهاي عضو پرتفوي را ارائه داده می باشد.

1- مقدمه:

يكی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر كشور،افزايش در ميزان سرمايه گذاری مولد آن می باشد. شركت های سرمايه گذاری به عنوان منابع مهم تامين مالی و سرمايه گذاری،تأثیر مهمی را ايفا می نمايند .طراحی مدل رياضی سرمايه گذاری با در نظر داشتن محدوديت های موجود كه ضمن آن بتوان ميزان نيل به اهداف و آرمان های متعدد و غالباً متضاد سرمايه گذاری اينگونه شركت ها را حداكثر نمود،كمك شايانی می نمايد.  

-اظهار مسئله:

هدف اصلي در مدلسازی پرتفوليو،كمك به سرمايه گذار در انتخاب پرتفوي بهينه با در نظر داشتن ترجيحات و علائق وي و همچنين شرايط محيط تصميم مي باشد. به دليل ضعف موجود در مدل ماركوتيز، مدل تك شاخصي شارپ، مدل APT  پرفسور راس و همچنين عدم لحاظ کردن ترجيحات سرمايه گذار در عرصه اقدام،مدل GP  به مقصود رفع مشكلات فوق براي انتخاب پرتفوليو ارائه گرديد. در جهت رفع مشكلات فوق، نياز به طراحي برنامه ريزي آرماني سرمايه گذاري ضروري به نظر مي رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– چارچوب نظری تحقيق

هری .ام. مارکوويتز در سال 1952 مدل پيشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه نمود .مدل ميانگين- واريانس مارکوويتز مشهورترين و متداولترين رويکرد در مسئله انتخاب سرمايه گذاری می باشد .از برجسته ترين نکات مورد توجه در مدل مارکوويتز، در نظر داشتن ريسک سرمايه گذاری،نه تنها بر اساس انحراف معيار يک سهم ، بلکه بر اساس ريسک مجموعه ی سرمايه گذاری می باشد . مارکوويتز نشان داد که انحراف نرخ بازده ، معياری مناسب برای ريسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ريسک سبد اوراق بهادار تبيين نمود. اين فرمول اهميت متنوع سازی سرمايه گذاریها را برای کاهش ريسک سبد اوراق بهادار نشان می دهد .(اسلامی بيدگلی،13886،ص50.)

پس از آن مدل تک عاملی ارائه گرديد که در اين مدل کوواريانس بين بازده سهام به يک عامل (معمولاً به شاخص بازار) مرتبط می گردد. مدل چند عاملی کوواريانسها به دو يا بيشتر از دو عامل مرتبط می گردد .کاربردی ترين مدل انتخاب پرتفوی CAPM می باشد .

در واقع اين مدل ، مجموعه پيش بينی هايی درمورد بازدهی مورد انتظار تعادلی دارايی های ريسک دار می باشد،که دوازده سال بعد از مارکويتز  (1952) به گونه هم زمان و مستقل توسط شارپ  (1964)، لينتر  (1965) ،و ماسين (1966) توسعه يافت .

از ديدگاهی ، آزمونهای CAPM را از نظر زمانی می توان به دو آزمون قبل از رول و آزمونهای بعد از رول تقسيم نمود .دليل اين تقسيم بندی ، انتقادی می باشد که در سال 1977، ريچارد رول بر آزمونهای انجام شده CAPM ، ارائه نمود. دو آزمون که بطور صريح توسط رول ، مورد انتقاد قرار گرفتند، آزمونهای بلک  ،شولز  و جنسن  (1972) و مک بث  ، فاما  ، رفرند  و بلوم  (1973) بودند . بعد از رول ، آزمونهای ديگری نيز برای مطالعه صحت CAPM انجام گردید .مطالعه های چنگ و گرور و گيبونز ،CAPM را رد می نمايد ، اما خود آنها نيز در معرض انتقاد قرار گرفتند . از چنگ و گرور به خاطر انجام آزمونی که بر اساس مجموعه ای از مفروضات ناسازگار داخلی استوار بود ، انتقاد گردید .از گيبونز هم به خاطر بهره گیری از آزمونی ناقص که نتايج دوگانه فراهم می نمود ، انتقاد گردید .

شارپ و کوپر در پی يافتن پاسخ اين سوال بودند که آيا مجموعه ای از استراتژيهای مشخص ، بازده سازگار با نظريه نوين پرتفوی ، فراهم خواهد نمود يا نه ؟ مطالعه شارپ و کوپر ، مدل CAPM را تاييد نموده و بيانگر اين واقعيت می باشد که ارتباط مثبتی بين بازده و بتا هست . مدل تک شاخصی شارپ یک گام عمه در تکامل تدریجی نظریه پرتفولیو به حساب می آید.این مدل محاسبات ورودی های مورد نیاز در مدل مارکوویتز را ساده می کند.(جونز  ،1380،ص37.)

در بررسي مشهوري كه توسط كالمن كوهن و جري پرگ صورت گرفت ايشان دريافتند كه مدل تك شاخصي بهتر از مدل چند شاخصي اقدام نمود و سبدهاي سرمايه گذاري كلانتري توليد كرد. (کوهن  ،1967، 193-166.)

اين بررسي ، با بهره گیری از طبقه بندي صفت دريافت كه مدل تك شاخصي نه تنها ساده تر می باشد بلكه به ريسك منتظر پايين تري رهنمون مي گردد.

این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد
این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید