تکه ای از متن پایان نامه :

اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود  و بر همین اساس طرفین نمی توانند هر لحظه با اقامه دعوایی جدید، ثبات دادرسی را زیر سوال ببرند. در خصوص اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر نیز نظر به این امر، اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر ممکن نخواهد بود.[1]

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

می دانیم که در یک دادرسی افراد متعددی از قبیل قاضی دادگاه، اصحاب دعوا، کارشناسان قضایی، بعضا دادستان، و همچنین حسب مورد وکلای پرونده دخالت می کنند. قطعا پویایی دادرسی و به سرعت به نتیجه رسیدن آن مدیون عوامل مختلفی خواهد بود؛ یکی از این موارد، یکسانی و وحدت موضوعات مطرح شده از آغاز تا انتهای دادرسی خواهد بود ( محسنی، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگر در یک دادرسی افراد بتوانند هر چیزی که خود را محق می دانند را مطرح نمایند؛ نتیجه آن، دادرسی کلاف در هم تنیده ای خواهد گردید که هزار سر پیدا می کند و همه کسانی که در آن دادرسی دخالت دارند را به بیراهه و سردگمی می برد. برای مثال فرض کنیم در دعوای تخلیه ای که از سوی خواهان اقامه شده می باشد، بعد از اولین جلسه دادرسی؛ خوهان، دعوای اجور معوقه و همچنین دعوای مطالبه خسارات وارده بر مورد اجاره را هم مطالبه نماید؛ پیش روی مستآجر نیز دعوای فسخ مورد اجاره و یا حتی عدم ارتباط استیجاری را مطرح نماید؛ در همین حین هم افرادی در لوای اشخاص ثالث بخواهند وارد جریان رسیدگی شوند، در این حالت نتیجه این دعاوی چه خواهد گردید و قاضی چگونه می تواند خود را از این سردگمی ها رهایی دهد؟ آیا اگر دادرسی گردد. امری که موجب می گردد دعوا پیچیده و در هم آمیخته گردد و در نتیجه ثبات و یکتایی دعوا زیر سوال برود. یکی از مبانی پذیرش این امر، اصل تغییر ناپذیری دعوا خواهد بود.

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

[1] . رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد». حکم شماره 315-31/5/1323 شعبه 1 دیوان عالی کشور. آرشیو حقوقی کیهان، (1353).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود از لینک پایین صفحه